Narzędzie Jet Compact jest dostępne w Centrum pobierania

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomość makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 273956.
Streszczenie
Jet Compact, JETCOMP.exe, jest samodzielnym narzędziem kompaktującym bazy danych utworzonym przy użyciu aparatu bazy danych Microsoft Jet w wersji 3.x i 4.x. Narzędzie to można uruchamiać w połączeniu z aparatem bazy danych Microsoft Jet 3.x i 4.x w celu odzyskiwania uszkodzonych baz danych. Mimo że wraz z aparatem bazy danych Microsoft Jet 3.x i 4.x można używać narzędzia kompaktującego programu Microsoft Access, a także metody CompactDatabase, program Jetcomp.exe potrafi odtworzyć pewne bazy danych, wobec których wymienione narzędzia są nieskuteczne. Dzieje się tak, ponieważ narzędzie kompaktujące programu Microsoft Access, podobnie jak metoda CompactDatabase, próbuje otworzyć i zamknąć bazę danych przed przystąpieniem do jej kompaktowania. W niektórych wypadkach te narzędzia nie mogą ponownie otworzyć bazy danych, dlatego narzędzie do kompaktowania nie może kontynuować procesu odzyskiwania bazy danych. Program JETCOMP.exe nie próbuje otworzyć i zamknąć bazy danych przed kompaktowaniem, dzięki czemu może odzyskać pewne bazy danych, w przypadku których narzędzie kompaktujące programu Microsoft Access oraz metoda CompactDatabase okazują się nieskuteczne.

Uwaga: Interfejs użytkownika programu JETCOMP.exe jest tylko w wersji angielskiej. Ten program nie jest obsługiwany przez Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft. Jednak programu JETCOMP.exe można używać do kompaktowania baz danych w dowolnym języku obsługiwanym przez aparat bazy danych Microsoft Jet. Program JETCOMP jest narzędziem rozpowszechnianym za darmo, wymagającym zainstalowania na komputerze jednego z następujących produktów:

Uwaga: Przed uruchomieniem narzędzia JETCOMP.exe należy upewnić się, że żaden użytkownik nie korzysta z bazy danych.
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft Office 97
 • Microsoft Access 2002
 • Microsoft Access 2000
 • Microsoft Access 97
 • Microsoft Visual Basic 6.0
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • Aplikacja czasu wykonywania pakietu Microsoft Office XP Developer zawierająca wersję wykonawczą programu Microsoft Access 2002
 • Aplikacja czasu wykonywania pakietu Microsoft Office Developer 2000 zawierająca wersję wykonawczą programu Microsoft Access 2000
 • Aplikacja czasu wykonywania pakietu Microsoft Office Developer Edition 97 zawierająca wersję wykonawczą programu Microsoft Access 97
 • Aplikacja czasu wykonywania programu Microsoft Visual Basic 6.0 zawierająca aparat bazy danych Microsoft Jet w wersji 3.5 lub 4.0
 • Aplikacja czasu wykonywania programu Microsoft Visual Basic 5.0 zawierająca aparat bazy danych Microsoft Jet 3.5
Następujący plik jest udostępniony do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet JETCOMP.exe teraz.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o rozszerzonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Więcej informacji
Pobrany program JetCU40.exe zawiera następujące pliki:
  JETCOMP.exe   Narzędzie Jet Compact  JetComp.doc   Dokument programu Word zawierający informacje          o lokalizacji i pomocy technicznej, instrukcję użycia,          opis błędów w poprzednich wersjach aparatu Jet,          tabelę MSysCompactError, opis problemów rozwiązanych          przez zaktualizowane narzędzie kompaktujące i przykładowy          kod wyświetlający wiersze ze zmodyfikowanymi danymi kolumn				
JETCOMP exe repair utility fix damaged inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 295334 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:56:46 — zmiana: 5.5

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbhowto KB295334
Opinia