Opcja wyboru portu COM jest nieobecna podczas konfigurowania bezpośredniego połączenia kablowego

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby utworzenia bezpośredniego połączenia kablowego opcja użycia portu COM jest nieobecna.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Połącz z.
  2. W obszarze Typowe zadania kliknij łącze Kreator nowego połączenia.
  3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij opcję Konfiguruj połączenie zaawansowane.
  4. Kliknij opcję Połącz bezpośrednio z innym komputerem, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Kliknij opcję Host, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. Kliknij port COM w polu Urządzenie użyte do tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Na liście użytkowników kliknij użytkowników, którzy mogą się połączyć, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  8. Aby utworzyć połączenie przychodzące na porcie COM, powtórz te kroki, a następnie w odpowiedniej lokalizacji wybierz port COM, którego chcesz użyć.
Stan
Takie działanie jest zgodne z zamierzeniem twórców systemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 295940 — ostatni przegląd: 01/12/2015 18:05:51 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB295940
Opinia