OL2002: Poczta zdalna, foldery trybu offline i praca w trybie offline

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule porównano funkcje zdalne: pracę w trybie offline, foldery trybu offline i pocztę zdalną. Aby wybrać, która z nich najlepiej odpowiada potrzebom, trzeba zrozumieć różnice między nimi.
Więcej informacji
Mobilność komputerów staje się coraz ważniejsza. Jest wiele sytuacji, w których trzeba korzystać z programuMicrosoft Outlook nawet bez dostępu do sieci; na przykład gdy podróżuje się z laptopem, pracuje w domu lub zdalnie.

Wielu użytkowników łączy funkcje pracy w trybie offline i poczty zdalnej, aby ograniczyć użycie sieci lub zmieścić się w limicie czasu połączenia oferowanym przez usługodawcę internetowego. Pracując w programie Outlook w trybie offline, można redagować i czytać wiadomości, a także na nie odpowiadać. Po wprowadzeniu zmian używa się przycisku Wyślij/Odbierz grupę, aby połączyć się z kontem poczty e-mail i wysłać wiadomość napisaną w trybie offline.

Praca w trybie offline jest dostępna w większości sytuacji. Pliki folderów offline (.ost) są dostępne jedynie wtedy, gdy używa się konta na serwerze Microsoft Exchange. Korzystając z folderów .ost można aktualizować domyślne foldery serwera Exchange (Kontakty, Kalendarz itp.), foldery dodane do skrzynki pocztowej Exchange lub do folderów publicznych wybranych do synchronizacji. Przy następnym połączeniu z siecią elementy te są synchronizowane z serwerem Exchange.

Poczta zdalna pozwala filtrować wiadomości, które nie muszą być pobierane, dzięki pobraniu najpierw nagłówków wiadomości, a następnie pobraniu w całości tylko wybranych wiadomości. Poczta zdalna działa zarówno w przypadku konta na serwerze Exchange, jak i kont internetowych, ale tylko w odniesieniu do folderu Skrzynka odbiorcza. Istnieje też opcja wysyłania wiadomości wychodzących. Można skonfigurować Pocztę zdalną za pomocą Grupy Wyślij/Odbierz lub do przetwarzania manualnego, używając do tego akcji menu Pracuj z nagłówkami.

Podstawy pracy w trybie offline

Aby właściwie zrozumieć foldery .ost i sposób pracy z nagłówkami, należy najpierw zrozumieć podstawy pracy w trybie offline. Gdy konfiguruje się większość usług, program Outlook oferuje opcję pracy w trybie offline; w trybie pracy offline nie można wysyłać ani odbierać informacji. Praca w trybie offline nie wymaga połączenia sieciowego ani modemu.

Jeśli wybierzesz tryb pracy offline i nie wywołujesz akcji wysyłania/odbierania, zmiany są przechowywane na dysku twardym w pliku folderów osobistych (.pst) lub w pliku (.ost), jeśli jesteś użytkownikiem programu Exchange Server. Oznacza to, że nie wysyła się ani nie odbiera informacji z innych miejsc lub komputerów.

W większości przypadków praca w trybie offline i użycie Poczty zdalnej są stosowane w przypadku modemów. Poczta zdalna umożliwia zdalne łączenie się z kontem e-mail. Można korzystać z niej zarówno do obsługi internetowej poczty e-mail, jak i kont Microsoft Exchange.

Konfigurowanie konta Microsoft Exchange do pracy w trybie offline

Aby można było używać pliku (.ost) w trybie offline, należy skonfigurować konto na serwerze Exchange. Po skonfigurowaniu pliku .ost wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować konto na serwerze Exchange do pracy w trybie offline:
 1. Uruchom program Outlook, jeżeli nie jest uruchomiony.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 3. Kliknij przycisk Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij dwukrotnie konto Microsoft Exchange Server, aby uzyskać dostęp do jego właściwości.
 5. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 6. Na karcie Ogólne kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ręcznie kontroluj stan połączenia.
 7. W obszarze Przy uruchamianiu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pracuj w trybie offline i używaj Dial-up Networking. Możesz także kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Podczas uruchamiania wybierz typ połączenia, aby pracować w trybie offline lub online.
 8. Kliknij kartę Poczta zdalna, a następnie ustaw żądane opcje zarządzania połączeniami i przesyłania zdalnego.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 11. Ponownie uruchom program Outlook, a następnie wybierz pracę w trybie offline.

Konfigurowanie konta internetowej poczty e-mail do pracy w trybie offline

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować program Outlook do pracy w trybie offline i używać Poczty zdalnej z kontami internetowej poczty e-mail:
 1. Uruchom program Outlook, jeżeli nie jest uruchomiony.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Praca w trybie offline.
Program Outlook działa w trybie pracy offline, aż do wyłączenia tej opcji w menu Plik.

Ogólne procedury korzystania z Poczty zdalnej

Poczta zdalna jest przeznaczona tylko do przesyłania wiadomości. Nie pozwala przesyłać terminów z kalendarza, kontaktów ani innych informacji programu Outlook. Jeśli konieczne jest przesyłanie tego typu informacji, trzeba korzystać z folderów trybu offline i konta Microsoft Exchange Server.

Konfigurowanie programu Outlook do automatycznego używania Poczty zdalnej

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować konto Exchange Server do automatycznego używania Poczty zdalnej:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę grupy Wszystkie konta (lub nazwę innej grupy Wyślij/Odbierz, której będziesz używać do pracy w trybie offline).
 4. Na pasku Konta kliknij przycisk Microsoft Exchange Server, a następnie kliknij, aby wyczyścić opcję Dołącz konto do tej grupy Wyślij/Odbierz.
 5. Na pasku Konta kliknij przycisk Poczta zdalna, a następnie kliknij, aby zaznaczyć opcję Dołącz konto do tej grupy Wyślij/Odbierz.
 6. Kliknij pozycję Pobierz tylko opis elementu, aby pobierać tylko nagłówki podczas wysyłania/pobierania.
 7. Po zaznaczeniu żądanych opcji kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Konfigurowanie konta internetowej poczty e-mail do automatycznego używania poczty zdalnej

 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę grupy Wszystkie konta (lub nazwę innej grupy Wyślij/Odbierz, której będziesz używać podczas pracy w trybie offline).
 4. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Dołącz konto do tej grupy Wyślij/Odbierz.
 5. Kliknij pozycję Pobierz tylko opis elementu, aby pobierać tylko nagłówki podczas wysyłania/pobierania.
 6. Po zaznaczeniu żądanych opcji kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Praca z pobieranymi nagłówkami

Jeśli konta Outlook są skonfigurowane do automatycznego używania Poczty zdalnej do pracy z pobranymi nagłówkami, nagłówki są pobierane do Skrzynki odbiorczej. Jeśli nagłówki są ręcznie pobierane za pomocą funkcji Pracuj z nagłówkami, nagłówki są także pobierane do Skrzynki odbiorczej. Istnieją trzy opcje pracy z nagłówkami:
 • pobieranie w całości wiadomości z serwera, co usuwa je z serwera po pobraniu,
 • pobieranie kopii wiadomości z serwera, co pozostawia wiadomość na serwerze,
 • usunięcie wiadomości z serwera bez pobierania wiadomości w całości.
Wykonaj następujące kroki, aby pracować z nagłówkami:
 1. Uruchom program Outlook, używając opcji pracy w trybie offline dla używanego konta, tak jak została ona skonfigurowana w poprzednich procedurach.
 2. W Skrzynce odbiorczej wybierz nagłówek wiadomości, którą chcesz przetwarzać.
 3. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, kliknij pozycję Pracuj z nagłówkami, kliknij pozycję Oznacz/Usuń oznaczenie wiadomości, a następnie wybierz akcję do wykonania na wybranych wiadomościach.
 4. Aby wykonać te akcje, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Pracuj z nagłówkami, a następnie kliknij pozycję Przetwarzaj oznaczone nagłówki.
Program Outlook użyje połączenia określonego w ustawieniach konta e-mail, aby połączyć się z serwerem i wykonać wybrane akcje na wiadomościach na serwerze poczty e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296080 — ostatni przegląd: 01/12/2015 18:06:37 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB296080
Opinia