Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Konfigurowanie blokowania oportunistycznego w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Blokowanie oportunistyczne jest domyślnie włączone w przypadku klientów korzystających z protokołu bloku komunikatów serwera (SMB, Server Message Block), którzy używają jednego z systemów operacyjnych Windows wymienionych na początku tego artykułu. Blokowanie oportunistyczne pozwala klientom blokować pliki i lokalnie buforować informacje bez ryzyka, że plik zostanie zmieniony przez innego użytkownika. Powoduje to zwiększenie wydajności w przypadku wielu operacji na plikach, jednak może prowadzić do zmniejszenia wydajności w innych operacjach, ponieważ serwer udzielający blokady oportunistycznej musi zarządzać przerywaniem takiej blokady, gdy inny użytkownik żąda uzyskania dostępu do tego samego pliku.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność. Lokalizacja związanego z blokowaniem oportunistycznym wpisu w rejestrze klienta uległa zmianie w stosunku do lokalizacji używanej wcześniej w systemie Microsoft Windows NT. W późniejszych wersjach systemu Windows można wyłączyć możliwość blokowania oportunistycznego, ustawiając na wartość 1 następujący wpis rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 lub 1
Domyślnie: 0 (funkcja nie jest wyłączona)

UWAGA: Wartość rejestru OplocksDisabled konfiguruje klientów systemu Windows, aby żądali lub nie żądali blokad oportunistycznych na zdalnym pliku.
Można także odmówić udzielania blokad oportunistycznych, ustawiając na wartość 0 następujący wpis rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 lub 1
Domyślnie: 1 (funkcja jest domyślnie włączona)

UWAGA: Wartość EnableOplocks konfiguruje serwery oparte na systemie Windows (w tym stacje robocze udostępniające pliki), aby zezwalały na udzielanie blokad oportunistycznych na plikach lokalnych lub aby odmawiały takich blokad.
Ponadto można użyć następujących wartości, aby dostroić funkcję blokowania oportunistycznego na komputerach z systemem Windows, które udzieliły blokad oportunistycznych.

Następująca wartość określa minimalną przepustowość łącza, którą serwer udostępnia przed wyłączeniem nieprzetworzonych i oportunistycznych blokad dla danego połączenia:
MinLinkThroughput REG_DWORD od 0 do nieskończonej liczby bajtów na sekundę
Domyślnie: 0
Poniższa wartość określa maksymalny dozwolony czas opóźnienia dla łącza. Jeśli opóźnienia przekroczą tę wartość, serwer wyłączy obsługę nieprzetworzonych operacji We/Wy i blokad oportunistycznych dla danego połączenia:
MaxLinkDelay REG_DWORD od 0 do 100 000 sekund
Domyślnie: 60
Poniższa wartość określa czas, przez jaki serwer oczekuje na odpowiedź klienta na żądanie przerwania blokady oportunistycznej (mniejsze wartości pozwalają szybciej wykrywać klientów, którzy ulegli awarii, ale mogą potencjalnie powodować utratę buforowanych danych):
OplockBreakWait REG_DWORD 10 do 180 sekund
Domyślnie: 35
blokady oportunistyczne oplock
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296264 — ostatni przegląd: 10/30/2003 16:59:26 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbenv kbfilesystems kbinfo KB296264
Opinia
t=">