Ustawienia plików cookie nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL296363
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uaktualnieniu programu Microsoft Internet Explorer z wersji wcześniejszej do programu Microsoft Internet Explorer 6 lub systemu Microsoft Windows XP ustawienia plików cookie nie są zachowywane w oczekiwany sposób.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ ustawienia plików cookie skonfigurowane na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer 4 i 5 (lub na karcie Zaawansowane w programie Internet Explorer 3) są usuwane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6. W oknie dialogowych Opcje internetowe została dodana nowa karta Prywatność służąca do konfigurowania ustawień plików cookie dla strefy internetowej.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy skonfigurować ustawienia plików cookie za pomocą nowej karty Prywatność.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące domyślnych ustawień prywatności w programie Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293222 Domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6
Więcej informacji
We wcześniejszych wersjach programu Internet Explorer poziomy zabezpieczeń dla ustawień plików cookie są konfigurowane na karcie Zabezpieczenia na poziomie strefy. W programie Internet Explorer 6 ustawienia plików cookie są konfigurowane na karcie Prywatność jako poziomy prywatności strefy internetowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260971 Opis plików cookie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296363 — ostatni przegląd: 02/24/2014 20:20:35 — zmiana: 4.2

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbprb KB296363
Opinia