Komunikat „Pakiet Office wykrył istotną zmianę konfiguracji komputera” jest wyświetlany podczas uruchamiania programu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania jednego z programów pakietu Microsoft Office wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Pakiet Microsoft Office wydanie wykrył istotną zmianę konfiguracji komputera. Aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie pakietu Microsoft Office wydanie i uniknąć uaktywnienia trybu ograniczonej funkcjonalności, należy ponownie uaktywnić produkt. W tym trybie zapisywanie dokumentów lub tworzenie nowych dokumentów nie będzie możliwe, a zestaw innych funkcji produktu zostanie ograniczony. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu ograniczonej funkcjonalności, kliknij przycisk Pomoc.

Aby rozpocząć proces ponownego uaktywniania, włóż dysk z pakietem Microsoft Office wydanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
gdzie wydanie jest zainstalowanym produktem Office, na przykład pakietem Microsoft Office XP Professional z programem FrontPage.

Po kliknięciu przycisku Dalej może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Próbujesz użyć funkcji zasobu sieciowego, który jest niedostępny.

Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny „wersja_pakietu.msi” w polu poniżej.
gdzie wersja_pakietu jest nazwą pliku pakietu Instalatora Windows, który jest używany do instalowania pakietu Office (na przykład Proplus.msi).

Po kliknięciu przycisku Zamknij w oknie dialogowym z pierwszym komunikatem program pakietu Office zostaje uruchomiony w trybie ograniczonej funkcjonalności.
Przyczyna
Pierwszy komunikat wymieniony w sekcji „Symptomy” może się pojawić, jeżeli sprzęt komputera ulegnie istotnej zmianie od czasu zainstalowania pakietu Office. Po kliknięciu przycisku Dalej w tym oknie dialogowym drugi komunikat pojawi się w przypadku braku dostępu do prawidłowej lokalizacji źródłowej pakietu Office. Na przykład, jeżeli pakiet Office oryginalnie zainstalowano z punktu instalacji administracyjnej w sieci i nie ma połączenia z siecią, pojawi się drugi komunikat.

UWAGA: Drugi komunikat nie pojawi się, jeżeli istnieje dostęp do prawidłowej lokalizacji źródłowej pakietu Office. W tym wypadku kliknięcie przycisku Dalej spowoduje automatyczne naprawienie instalacji i po następnym uruchomieniu pakietu Office nie pojawi się żaden z tych komunikatów.

UWAGA: Instalacje pakietu Office XP z dodatkiem SP1 i nowszych wersji oraz pakietu Office 2003, oparte na licencji zbiorczej, nigdy nie wymagają uaktywnienia ani ponownego uaktywnienia.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1: Jeżeli używany jest pakiet Office XP Enterprise Edition

Użytkownicy korzystający z pakietu Office XP Enterprise Edition mogą rozwiązać ten problem, stosując dodatek Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania, czy używany jest pakiet Office XP w wersji Enterprise czy Retail, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290134 OFFXP: Jak określić, czy posiada się edycję Retail czy Enterprise pakietu Office XP

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania dodatku SP-1 dla pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843OFFXP: Omówienie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office XP

Metoda 2: Określenie prawidłowej lokalizacji sieciowej

Należy postępować zgodnie z następującymi krokami, jeżeli pakiet Office był początkowo instalowany przy użyciu instalacji administracyjnej.
 1. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym, w którym jest wyświetlany pierwszy komunikat.
 2. Jeżeli pojawia się okno dialogowe, w którym jest wyświetlany drugi komunikat, wpisz prawidłową ścieżkę do źródłowej lokalizacji instalacji administracyjnej pakietu Office w polu Użyj funkcji z.

  Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować instalację administracyjną.

  UWAGA: Nie należy określać ścieżki do dysku CD-ROM z pakietem Office. Należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Zmiana lokalizacji źródłowej z instalacji administracyjnej na dysk CD-ROM” w tym artykule.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu o zamknięcie i ponowne uruchomienie wszystkich otwartych programów.
 5. Zamknij wszystkie otwarte programy pakietu Office.
 6. Uruchom ponownie dowolny program pakietu Office.

Metoda 3: Określenie lokalizacji dysku CD-ROM

Należy postępować zgodnie z następującymi krokami, jeżeli pakiet Office był początkowo instalowany z dysku CD-ROM.
 1. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym, w którym jest wyświetlany pierwszy komunikat.
 2. Jeżeli pojawia się okno dialogowe, w którym jest wyświetlany drugi komunikat, wpisz ścieżkę do dysku CD-ROM pakietu Office XP.

  Uwaga: Jeżeli dysk CD-ROM pakietu Office jest niedostępny, nie należy wpisywać ścieżki do sieciowej instalacji administracyjnej. Należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Zmiana lokalizacji źródłowej z instalacji administracyjnej na dysk CD-ROM” w tym artykule.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu o zamknięcie i ponowne uruchomienie wszystkich otwartych programów.
 5. Zamknij wszystkie otwarte programy pakietu Office.
 6. Uruchom ponownie dowolny program pakietu Office.

Zmiana lokalizacji źródłowej z instalacji administracyjnej na dysk CD-ROM

Jeżeli pakiet Office był początkowo instalowany przy użyciu instalacji administracyjnej, nie można użyć dysku CD-ROM do naprawy instalacji pakietu Office. Aby zamienić instalację administracyjną na instalację, w której dysk CD-ROM jest używany w przypadku wszystkich operacji Instalatora systemu Windows, należy odinstalować pakiet Office, a następnie ponownie zainstalować pakiet z dysku CD-ROM.

Aby zmienić lokalizację źródłową z instalacji administracyjnej na dysk CD-ROM, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie wpis zainstalowanego produktu Office.
 4. W oknie dialogowym Opcje trybu obsługi zaznacz opcję Odinstaluj pakiet Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie pakietu Office.
 6. Po zakończeniu usuwania kliknij przycisk OK.
 7. Włóż dysk CD-ROM z pakietem Office.
 8. Użyj okien dialogowych Instalatora, aby zainstalować pakiet Office z dysku CD-ROM.

  UWAGA: W przypadku użycia klucza CD, który nie jest kluczem licencji zbiorowej, będzie wymagana aktywacja produktu pakietu Office po zakończeniu instalacji z dysku CD-ROM.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany źródłowej lokalizacji plików pakietu Office na dysk CD-ROM, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
297834 OFFXP: Błąd 1706 podczas korzystania z dysku CD-ROM w celu naprawy pakietu Office lub zainstalowania funkcji

Zmiana lokalizacji źródłowej z dysku CD-ROM na instalację administracyjną

Jeżeli pakiet Office był początkowo instalowany z dysku CD-ROM, jednak dysk CD-ROM z pakietem Office jest niedostępny, można naprawić instalację pakietu Office przy użyciu instalacji administracyjnej.
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz następujący wiersz polecenia, a następnie kliknij przycisk OK
  ścieżka\Setup.exe Reinstall=ProductFiles Reinstallmode=vm /qb
  gdzie ścieżka jest pełną ścieżką do sieciowej instalacji administracyjnej.

  UWAGA: Parametr ProductFiles musi być wpisany w takiej formie, w jakiej występuje w poprzednim poleceniu w wierszu polecenia.

 4. Uruchom dowolny program pakietu Office.
 5. Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym, w którym jest wyświetlany pierwszy komunikat.

  Instalator systemu Windows automatycznie naprawia instalację przy użyciu sieciowej instalacji administracyjnej określonej w kroku 3.
 6. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu monitu o zamknięcie i ponowne uruchomienie wszystkich otwartych programów.
 7. Zamknij wszystkie otwarte programy pakietu Office.
 8. Uruchom ponownie dowolny program pakietu Office.
UWAGA: Po wykonaniu tych kroków Instalator systemu Windows korzysta z tej lokalizacji serwera zawsze wówczas, gdy jest wymagana ponowna instalacja lub naprawa albo dodanie nowej funkcji do instalacji pakietu Office.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stałej poprawki dla wydań Office XP Enterprise umożliwiającej rozwiązanie tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304226 OFFXP: Po uruchomieniu programu z wersji Enterprise pojawia się komunikat o konieczności ponownej aktywacji produktu
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybu ograniczonej funkcjonalności i uaktywniania produktów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293151 Description of the Office Activation Wizard
prb OFFXP OFF2003 bypass expire expired expires run out end ends
Właściwości

Identyfikator artykułu: 296924 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:18:38 — zmiana: 2.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Professional with FrontPage, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB296924
Opinia