Połączenie zamapowanego dysku z udziałem sieciowym może zostać utracone

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Jeśli na komputerze jest uruchomiona jedna z wersji systemu Windows wymienionych na początku tego artykułu i użytkownik zamapuje dysk na udział sieciowy, zamapowany dysk może być odłączany po regularnym okresie nieaktywności i Eksplorator Windows może wyświetlać czerwony znak „X” na ikonie tego dysku. Jeśli jednak użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do zamapowanego dysku lub przeglądać go, połączenie dysku zostanie szybko przywrócone.
Przyczyna
Takie zachowanie występuje dlatego, że system może rozłączać bezczynne połączenia po upływie określonego limitu czasu (domyślnie 15 minut), aby zapobiec marnowaniu zasobów serwera w związku z nieużywanymi sesjami. W razie potrzeby połączenie może zostać bardzo szybko ustanowione ponownie.
Rozwiązanie
Aby automatycznie zmienić domyślny limit czasu, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


UWAGA Nie można zmienić domyślnego limitu czasu na komputerach z systemem Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98, które mają zasoby udostępnione.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Ta poprawka automatyczna powinna być uruchamiana na komputerach mających zasoby udostępnione.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić domyślny limit czasu na komputerze współużytkowanym w sieci. Aby to zrobić, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Edytor rejestru

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Użytkownik korzysta z Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Za pomocą Edytora rejestru zwiększ domyślny limit czasu. W tym celu wykonaj poniższe czynności, a następnie zakończ pracę Edytora rejestru:

UWAGA Ta metoda nie umożliwia wyłączenia funkcji autorozłączania w usłudze serwera. Za pomocą tej metody można jedynie zmienić domyślny limit czasu dla funkcji autorozłączania.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit (w systemie Windows 2000 lub Windows Server 2003) albo wpisz ciąg regedt32 (w systemie Windows NT 4.0), a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. W prawym okienku kliknij wartość autodisconnect, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj. Jeśli wartość autodisconnect nie istnieje, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie REG_DWORD.
  2. Wpisz ciąg autodisconnect, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. Kliknij pozycję Szesnastkowy.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość ffffffff, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA Sesja po stronie klienta jest automatycznie rozłączana, gdy czas bezczynności przekroczy wartość ustawioną w opcji KeepConn. Oznacza to, że sesja jest rozłączana po upływie krótszego z okresów zdefiniowanych w opcjach AutoDisconnect i KeepConn. Aby zmienić limit czasu stosowany po stronie klienta podczas połączenia UNC, należy określić dowolną wartość czasu w opcji KeepConn.
Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Wartość: KeepConn
Typ danych: REG_DWORD
Zakres: od 1 do 65535 (sek.)
Wartość domyślna: 600 sek. = 10 min

Wiersz polecenia

UWAGA Użycie tej metody może spowodować wyłączenie funkcji automatycznego strojenia dla usługi serwera.

Aby zmienić domyślny limit czasu dla funkcji autorozłączania w usłudze serwera, otwórz wiersz polecenia, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
net config server /autodisconnect:liczba
gdzie wartość liczba określa, przez ile minut serwer ma czekać, zanim rozłączy zamapowany dysk sieciowy. Wartość maksymalna dla tego polecenia wynosi 65535.

UWAGA Ustawienie wartości 0 (zero) dla funkcji autorozłączania spowoduje, że ta funkcja pozostanie włączona, a usługa serwera będzie rozłączać zamapowane dyski sieciowe już po kilkusekundowym okresie bezczynności.

W celu wyłączenia funkcji autorozłączania należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać poniższe polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Rozłączenie dysku może uniemożliwić zapisywanie plików lub uzyskiwanie dostępu do danych w niektórych starszych programach. Jednak te programy działają normalnie przed rozłączeniem dysku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwiększania domyślnego limitu czasu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
138365 Jak działa funkcja Autorozłączanie w systemie Windows NT
128167 Konfiguracja i dostrajanie usługi serwera
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297684 — ostatni przegląd: 09/11/2011 12:45:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise

 • kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684
Opinia