Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFXP: Błąd 1706 podczas korzystania z dysku CD-ROM w celu naprawy pakietu Office lub zainstalowania funkcji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL297834
Symptomy
Po włożeniu dysku CD-ROM z pakietem Office XP w celu naprawy instalacji pakietu Office lub zainstalowania funkcji z ustawioną opcją Instalowane przy pierwszym użyciu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 1706. Instalator nie może odnaleźć wymaganych plików. Sprawdź połączenie z siecią lub stację CD-ROM. Aby uzyskać inne potencjalne rozwiązania tego problemu, zobacz C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1045\Setup.hlp.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • Pakiet Office zainstalowano pierwotnie z sieciowej instalacji administracyjnej.
 • Sieciowa instalacja administracyjna jest już niedostępna.
 • Dysku CD-ROM z pakietem Office próbuje się użyć w odpowiedzi na monit programu Instalator Windows o podanie lokalizacji źródłowej pakietu Office.
Pliki w instalacji administracyjnej są nieskompresowane, natomiast na dysku CD-ROM z pakietem Office — skompresowane, dlatego program Instalator Windows nie może rozwiązać problemu różnicy między tymi dwoma typami źródła.
Rozwiązanie
Rozwiązanie tego problemu zależy od możliwości uzyskania dostępu do sieciowej instalacji administracyjnej. W zależności od sytuacji należy skorzystać z poniższych metod.

Korzystanie z alternatywnej sieciowej instalacji administracyjnej

Jeżeli pierwotna instalacja administracyjna, z której zainstalowano pakiet Office, jest niedostępna, można użyć innej instalacji administracyjnej jako lokalizacji plików źródłowych pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz wiersz polecenia podobny do następującego i kliknij przycisk OK.
  new network path\Setup.exe /fvmpackage name.msi
  gdzienew network pathoznacza pełną ścieżkę do alternatywnej sieciowej instalacji administracyjnej, a package namejest nazwą pakietu .msi programu Instalator Windows w katalogu głównym tej instalacji administracyjnej (na przykład Proplus.msi).

 3. gdziePo zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.
UWAGA: po wykonaniu tych kroków program Instalator Windows korzysta z nowej lokalizacji serwera za każdym razem, gdy jest wymagana ponowna instalacja lub naprawa albo dodanie nowej funkcji do instalacji pakietu Office.

Tworzenie instalacji administracyjnej na dysku twardym komputera

W przypadku braku dostępu do sieciowej instalacji administracyjnej, kiedy na dysku twardym komputera jest ponad 700 MB wolnego miejsca, można utworzyć na dysku twardym instalację administracyjną i korzystać z niej jako z lokalizacji plików źródłowych pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Aby utworzyć instalację administracyjną, należy użyć pakietu Office w wersji Enterprise Edition.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281934 OFFXP: Errors When You Install Office XP from the Command Line Using Setup.exe
 1. Włóż dysk CD-ROM z pakietem Office.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz wiersz polecenia podobny do następującego i kliknij przycisk OK.
  CD-ROM drive:\Setup /a
  gdzie CD-ROM jest literą dysku stacji CD-ROM komputera.

 4. gdzie W oknie dialogowym Instalacja administracyjna określ lokalizację instalacji administracyjnej pakietu Office na dysku twardym, a następnie wpisz Klucz produktu (Klucz CD). Kliknij przycisk Dalej.
 5. gdzie Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
 6. gdzie Wykonaj kroki wymienione w sekcji „Korzystanie z alternatywnej sieciowej instalacji administracyjnej” tego artykułu, aby zmienić lokalizację plików źródłowych pakietu Office na instalację administracyjną na dysku twardym.

Korzystanie z dysku CD-ROM jako lokalizacji źródłowej pakietu Office

Aby zmienić lokalizację plików źródłowych pakietu Office na dysk CD-ROM, należy odinstalować pakiet Office, a następnie zainstalować go ponownie z dysku CD-ROM. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie wpis zainstalowanego produktu pakietu Office XP.
 4. W oknie dialogowym Opcje trybu obsługi zaznacz opcję Odinstaluj pakiet Office, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie pakietu Office.
 6. Po zakończeniu usuwania kliknij przycisk OK.
 7. Włóż dysk CD-ROM z pakietem Office.
 8. Użyj okien dialogowych Instalatora, aby zainstalować pakiet Office z dysku CD-ROM.

  UWAGA: W przypadku użycia klucza CD, który nie jest kluczem licencji zbiorowej, będzie wymagana aktywacja produktu pakietu Office po zakończeniu instalacji z dysku CD-ROM.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania problemów z Instalatorem w pakiecie Office XP:
OFFXP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297834 — ostatni przegląd: 08/29/2006 05:28:42 — zmiana: 5.0

Microsoft Office XP (Instalator)

 • kbbug kbdta kberrmsg KB297834
Opinia