Pakiet IIS 5.0 Security and Post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 Patch Rollup

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL297860
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft udostępniła pakiet zbiorczy dla programów Internetowe usługi informacyjne (IIS) 5.0 i Internet Information Server (IIS) 4.0, zawierający wszystkie poprawki zabezpieczeń, które opublikowane zostały do dnia wydania programu IIS 5.0, a także wszystkie poprawki dla programu IIS 4.0 opublikowane po wydaniu dodatku Windows NT 4.0 Service Pack 5.

W tym artykule podano informacje, kiedy zostały opublikowane kolejne poprawki.
Więcej informacji
UWAGA: Na liście nie podano poprawek dotyczących luk w produktach nienależących do programu IIS, na przykład Rozszerzenia serwera programu Front Page lub Index Server, nawet jeśli te produkty są związane z programem IIS i są zwykle instalowane na serwerach IIS. Ta reguła ma zastosowanie do wszystkich publikacji, oprócz jednej, datowanej na dzień 15 sierpnia 2001. Poprawka dotycząca luki związanej z programem Index Server, a przedstawiona w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS01-033 została tu zamieszczona, ponieważ rozwiązuje ona poważny problem dotyczący serwerów IIS. W tym samym czasie w biuletynach Microsoft Security Bulletin były omawiane następujące luki: UWAGA: Poprawki do omawianych luk programu IIS 4.0 nie zostały dołączone do zestawu poprawek, ponieważ zamiast zmiany oprogramowania, wymagają one podejmowania czynności administracyjnych. Administratorzy powinni oprócz zainstalowania poprawki, wykonać czynności administracyjne, które zostały opisane w następujących biuletynach:

15 sierpnia 2001

Więcej informacji na temat tego wydania można znaleźć w następującym biuletynie Microsoft Security Bulletin: UWAGA: Te poprawki zastępują poprawki, które były przedstawiane w następujących biuletynach o zabezpieczeniach:
Microsoft Security Bulletin MS01-033

Microsoft Security Bulletin MS01-026(pakiet IIS Security Rollup Package, wydanie z 14 maja 2001)

Internetowe usługi informacyjne 5.0

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft:
UWAGA: Ta poprawka może być instalowana na komputerach z systemem Windows 2000 i zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1 lub Service Pack 2. Po zainstalowaniu dodatku Windows 2000 Service Pack należy ponownie zastosować poprawkę Security Rollup Patch.

Data wydania: 15 sierpnia 2001

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pobieraniu plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu przejrzenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Przed opublikowaniem pliku firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania antywirusowego do przeskanowania pliku w celu wyeliminowania wirusów. Po opublikowaniu plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Oprócz wyżej wymienionych „poprawek zastąpionych”, ten pakiet zbiorczy zawiera poprawki przedstawiane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294774 MS01-044: IIS Loads ISAPI Extension In-Process Even When Application Is Marked for High Isolation
298340 MS01-044: Patch Available for WebDAV Denial of Service
301625 MS01-044: Dostępna jest poprawka luki w podwyższaniu przywilejów plików dołączanych po stronie serwera
304867 MS01-044: Patch Available for MIME Header Denial of Service Vulnerability

Internet Information Server 4.0

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobieraniePobierz plik Q301625i.exe

UWAGA: Plik Q301625is.exe zawiera pliki symboli.
UWAGA: Ta poprawka może być instalowana na komputerach z systemem Windows NT 4.0 i zainstalowanym dodatkiem Service Pack 5 lub Service Pack 6a.

Data wydania: 15 sierpnia 2001

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pobieraniu plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu przejrzenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Przed opublikowaniem pliku firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania antywirusowego do przeskanowania pliku w celu wyeliminowania wirusów. Po opublikowaniu plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Oprócz wyżej wymienionych „poprawek zastąpionych”, ten pakiet zbiorczy zawiera poprawki przedstawiane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301625 MS01-044: Dostępna jest poprawka luki w podwyższaniu przywilejów plików dołączanych po stronie serwera
305359 Incorrect Content Length May Cause Web Services to Fail

14 maja 2001

Więcej informacji na temat tej publikacji można znaleźć w następującym biuletynie Microsoft Security Bulletin:

Internetowe usługi informacyjne 5.0

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft:
UWAGA: Ta poprawka może być instalowana na komputerach z systemem Windows 2000 i zainstalowanym dodatkiem Gold, Service Pack 1 lub Service Pack 2. Po zainstalowaniu dodatku Windows 2000 Service Pack należy ponownie zastosować poprawkę Security Rollup Patch.

Data wydania: 14 maja 2001

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pobieraniu plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu przejrzenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Przed opublikowaniem pliku firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania antywirusowego do przeskanowania pliku w celu wyeliminowania wirusów. Po opublikowaniu plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ten pakiet zbiorczy zawiera następujące poprawki:

Internet Information Server 4.0

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobieraniePobierz plik Q295534i.exe

UWAGA: Plik Q295534is.exe zawiera pliki symboli.
Te poprawki zostaną zainstalowane również wtedy, gdy na komputerze będzie zainstalowany pakiet Windows NT 4.0 Security Rollup Package (SRP). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pakietu SRP, kliknij numer artykułu poniżej w celu przejrzenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299444 Pakiet Security Rollup Package (SRP) udostępniony po wydaniu dodatku Windows NT 4.0 Service Pack 6a
UWAGA: Ta poprawka może być instalowana na komputerach z systemem Windows NT 4.0 i zainstalowanym dodatkiem Service Pack 5 lub Service Pack 6a.

Data wydania: 14 maja 2001

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pobieraniu plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu przejrzenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Przed opublikowaniem pliku firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania antywirusowego do przeskanowania pliku w celu wyeliminowania wirusów. Po opublikowaniu plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ten pakiet zbiorczy zawiera następujące poprawki:
security_patch iissrp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 297860 — ostatni przegląd: 02/11/2014 09:27:46 — zmiana: 2.6

Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

  • kbnosurvey kbarchive kbgraphxlinkcritical kbinfo KB297860
Opinia