Nie można zmienić hasła do konta administratora w narzędziu Konta użytkowników w Panelu sterowania

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zalogowaniu jako administrator na komputerze, który nie należy do domeny, i dwukrotnym kliknięciu opcji Konta użytkowników w Panelu sterowania w celu zmiany hasła do wbudowanego konta administratora, konto administratora może nie wyświetlić się na liście kont użytkowników. W związku z powyższym nie można również zmienić hasła do niego.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, ponieważ opcja logowania administratora jest wyświetlana tylko w trybie awaryjnym, jeśli w systemie istnieje więcej niż jedno konto. Konto administratora jest dostępne w trybie normalnym tylko wtedy, gdy w systemie nie ma żadnych innych kont.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu należy zresetować hasło w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne w programie Microsoft Management Console (MMC) w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić program MMC.
  3. Uruchom przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne.
  4. W obszarze Katalog główny konsoli rozwiń opcję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij opcję Użytkownicy.
  5. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Administrator, a następnie kliknij polecenie Ustawianie hasła.
  6. W oknie komunikatu, które zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Kontynuuj.
  7. Wpisz i potwierdź nowe hasło w odpowiednich polach, a następnie kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kont administratora w systemie Windows XP, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Knowledge Base:
300433 Okno dialogowe „Logowanie administratora” ukryte pod ekranem powitalnym lub komunikat „Zalogowanie w systemie nie było możliwe”
281244 The Administrator Logon Dialog Box May Be Hidden Under the Welcome Screen or The System Could Not Log You on Message May Be Displayed
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298252 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:35:39 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbnofix kbprb kbui KB298252
Opinia