JAK: Ustawianie folderu Moje dokumenty jako folder „prywatny” w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL298399
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano ustawianie folderu Moje dokumenty jako folder prywatny.

UWAGA: Z informacji podanych w tym artykule można korzystać tylko po uaktywnieniu interfejsu użytkownika usługi udostępniania prostego.

Jak ustawić folder Moje dokumenty jako folder prywatny

Aby ustawić folder Moje dokumenty jako folder prywatny:
  1. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Moje dokumenty, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ustaw ten folder jako prywatny, aby inni nie mogli uzyskiwać do niego dostępu.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.Właściwości

Identyfikator artykułu: 298399 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:37:26 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB298399
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)