Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przywrócić wyłączone programy startowe po uaktualnieniu systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition do systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po uaktualnieniu komputera z systemem Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium do systemu Windows XP programy, które wcześniej były ładowane podczas procesu uruchamiania, mogą nie być wyświetlane w obszarze powiadomień (na pasku zadań) i nie być ładowane automatycznie podczas uruchamiania komputera.
Przyczyna
To zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows XP usunie z menu Autostart i klucza Run w rejestrze wszystkie pliki programów (wszystkie pliki lnk i exe) z wyjątkiem znanych mu „prawidłowych” programów, które nie są usuwane. Zachowanie to można zaobserwować, logując się do komputera po raz pierwszy po zainstalowaniu systemu. System przenosi pliki i wartości do ukrytego folderu i klucza rejestru. Następnie narzędzie konfiguracji systemu firmy Microsoft (Msconfig.exe) jest wypełniane informacjami z karty Uruchamianie.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu należy ponownie zainstalować wartości w rejestrze i programy z folderów Autostart:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie.
 3. Kliknij opcję Przywróć programy startowe.
 4. Wybierz programy, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom komputer.
UWAGA: Ta opcja jest niedostępna, jeśli instalator systemu Windows XP nie wyłączył ładowania żadnych programów podczas procesu uruchamiania.
Stan
Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Jeśli zostaną włączone wszystkie programy wymienione na liście programów startowych usuniętych podczas instalowania, po następnym uruchomieniu narzędzia konfiguracji systemu opcja Przywróć programy startowe będzie niedostępna, a programy zostaną przeniesione na kartę Uruchamianie.

UWAGA: Wiele z tych programów może powodować problemy podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP. Po przywróceniu programu można wyłączyć niektóre z nich na karcie Uruchamianie narzędzia konfiguracji systemu, jeśli pojawią się trudności z uruchomieniem systemu Windows XP.

Jeśli po przywróceniu programów nie można ponownie uruchomić komputera z systemem Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz F8, aby zostało wyświetlone Menu opcji zaawansowanych systemu Windows.
 2. Kliknij opcję Tryb awaryjny.
 3. Postępując zgodnie z instrukcjami, uruchom komputer w systemie Windows XP, korzystając z trybu awaryjnego jako administrator (w systemie Windows XP Home Edition).
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie wyczyść pola wyboru odpowiadające poszczególnym dodanym programom.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym, postępując zgodnie z instrukcjami.
 7. W trybie normalnym uruchom narzędzie konfiguracji systemu i dodawaj programy pojedynczo, aby sprawdzić, który z nich uniemożliwia ponowne uruchomienie komputera w normalny sposób.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat narzędzia konfiguracji systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281995 Rozwiązywanie problemów w systemie Windows Millennium Edition za pomocą narzędzia Msconfig
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji Przywróć programy startowe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300886 A Description of the Restore Startup Programs Option That Is Used When You Upgrade to Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298427 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:15:28 — zmiana: 2.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbenv kbprb KB298427
Opinia