Informacje i zasoby techniczne dotyczące usług DNS i Active Directory w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL298448
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule podsumowano szeroką gamę źródeł informacji dotyczących konfigurowania usług DNS i Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Windows 2000 i usług katalogowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Scenariusze wdrożeń laboratoryjnych

W scenariuszach wdrożeń laboratoryjnych dostępnych w zestawie Windows 2000 Resource Kit opisano rozwiązania udostępniające przykładowe konfiguracje, które pokazują sposób wdrażania technologii Windows 2000 w rzeczywistej sieci symulującej dużą organizację i Internet.

Rozwiązywanie problemów

Using Dcdiag and NetDiag in Windows 2000 to facilitate Domain Join and DC Creation
W tym artykule opisano funkcję, która została dodana do narzędzi Domain Controller Diagnostics (Dcdiag.exe) i Network Diagnostics (Netdiag.exe) zawartych w systemie Windows 2000. Ta nowa funkcja weryfikuje infrastrukturę usługi DNS wymaganą do wdrożenia usługi Active Directory systemu Windows 2000.

Sekcja Troubleshooting (z dokumentu Windows 2000 Resource Kit TCP/IP Core Networking Guide's — Chapter 6:Windows 2000 DNS)
W tym dokumencie zamieszczono opis przydatnych narzędzi do rozwiązywania problemów, przegląd najważniejszych wskazówek dotyczących usługi DNS, listę przydatnych procedur oraz objaśnienie sposobu diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów z usługą DNS.

Dokumentacja

Dokument Windows 2000 DNS White Paper
W tym dokumencie opisano usługę Domain Naming System (DNS) systemu Windows 2000, włącznie z jej projektem, implementacją i kwestiami dotyczącymi migracji. Jest w nim omówiony sposób implementacji usługi DNS w systemie Windows 2000, są pokazane przykłady implementacji usługi DNS i opisane kryteria architektoniczne, które powinni uwzględnić architekci i administratorzy sieci projektujący obszar nazw usługi DNS na potrzeby usługi Active Directory, aby udostępnić niezawodne usługi rozpoznawania nazw w sieci.

Windows 2000 Deployment Planning Guide
Podręcznik Deployment Planning Guide zawiera istotne informacje dotyczące planowania i informacje techniczne o produkcie przydatne dla zespołów zajmujących się wdrażaniem systemu Windows 2000 Server i Windows 2000 Professional.

Bezpłatnie dostępne rozdziały zestawu Resource Kit

Te rozdziały zestawów Windows 2000 Professional Resource Kit i Windows 2000 Server Resource Kit zawierają cenne informacje o usługach Active Directory i DNS.

Emisja internetowa Pomocy technicznej: Serwer DNS w drzewie usługi Active Directory

Ta emisja w sieci Web jest poświęcona najważniejszym wskazówkom i koncepcjom dotyczącym usługi DNS w związku z usługą Active Directory. Sesja obejmuje potencjalne problemy z konfiguracją i projektowaniem, sposób sprawdzania, czy usługa Active Directory poprawnie rejestruje rekordy w bazie danych usługi DNS, i niektóre sposoby oddziaływania niepoprawnie skonfigurowanej usługi DNS na usługę Active Directory. Aby wyświetlić ten materiał, kliknij tutaj.

Narzędzia

Narzędzie migracji usługi Active Directory do systemu Windows 2000
Narzędzie migracji usługi Active Directory udostępnia łatwy, bezpieczny i szybki sposób migracji do usługi Active Directory systemu Windows 2000. Administrator systemu może przed przystąpieniem do operacji związanych z migracją do usługi Active Directory systemu Windows 2000 Server zdiagnozować za pomocą tego narzędzia wszelkie potencjalne problemy. Następnie, korzystając ze specjalnych kreatorów, może dokonać migracji użytkowników, grup i komputerów, ustawić poprawne uprawnienia do plików i dokonać migracji skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server. W narzędziu tym jest dostępna również funkcja raportowania pozwalająca ocenić skutki migracji zarówno przed operacjami przeniesienia, jak i po nich.

Microsoft DNSLint Tool
DNSLint jest programem narzędziowym dla systemów Microsoft Windows pomagającym w diagnozowaniu typowych problemów z rozpoznawaniem nazw DNS. Program ten jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia DNSLint, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321045 Description of the DNSLint utility
321046 How to use DNSLint to troubleshoot Active Directory replication issues
AD problem tshoot troubleshoot configure design setup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298448 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:38:54 — zmiana: 12.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft BackOffice Server 2000, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbinfo KB298448
Opinia