Brak opcji instalowania folderów sieci Web podczas instalacji programu Internet Explorer 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL298637
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas instalowania programu Microsoft Internet Explorer 6 nie ma opcji instalowania folderów sieci Web, chociaż tego oczekiwano.

UWAGA: Ponieważ w systemie Microsoft Windows 2000 z programem Internet Explorer 6 instalowana jest tylko przeglądarka, skrypty oraz pliki programu Outlook Express 6.0, opcjaInstalacja minimalna lub dostosowanie przeglądarkinie jest dostępna podczas instalacji w systemie Windows 2000. Dodatkowo nie jest dostępne okno dialogowe Opcje składników, w którym w systemie Windows 2000 wybiera się pojedyncze składniki programu Internet Explorer.
Przyczyna
Przyczyną takiego działania jest fakt, że funkcja Foldery sieci Web nie została dołączona do programu Internet Explorer 6.
Obejście problemu
Jeśli masz system Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) lub Windows 2000, funkcja Foldery sieci Web jest już zainstalowana. Jeśli masz system Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0, możesz zainstalować Foldery sieci Web instalując Składniki autorskie sieci Web z programu Internet Explorer 5.x, Publikowanie w sieci Web z pakietu Microsoft Office 2000 lub uaktualniając system operacyjny do wersji Windows 98 Wydanie drugie, Windows Me lub Windows 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania Folderów sieci Web w programie Internet Explorer 5 lub w pakiecie Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195851 Jak zainstalować i korzystać z folderów sieci Web w programie Internet Explorer 5
216933 Jak zainstalować funkcje publikowania i współpracy pakietu Office 2000
UWAGA: Jeśli program Internet Explorer 6 jest już zainstalowany w systemie Windows 98 lub Windows NT 4.0, przed instalacją Składników autorskich sieci Web w programie Internet Explorer 5.x należy go odinstalować.

Więcej informacji
Foldery sieci Web są instalowane podczas instalacji następujących programów:
  • Składniki autorskie sieci Web w programie Internet Explorer 5.x.
  • Funkcja Publikowanie w sieci Web w pakiecie Microsoft Office 2000.
  • Następujące systemy operacyjne:
    • Windows 98 SE
    • Windows Me
    • Windows 2000
Foldery sieci Web to składnik autorski i składnik publikowania w sieci Web, który umożliwia zarządzanie plikami na serwerach sieci Web za pomocą interfejsu programu Eksplorator Windows, okna Mój komputer lub Moje miejsca sieciowe. Pliki i foldery na serwerach sieci Web będą wyświetlane w taki sam sposób, jak na serwerach sieciowych. Jeśli jednak plik zostanie zapisany w folderze sieci Web, zostanie fizycznie zapisany na serwerze sieci Web, a nie na dysku twardym komputera. Foldery sieci Web są obsługiwane na serwerach sieci Web, które korzystają z rozszerzeń serwera FrontPage, klienta Web Extender Client (WEC) oraz protokołów DAV (Distributed Authoring and Versioning).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące folderów sieci Web w pakiecie Office 2000, zobacz sekcję „Using Office with a Web Server” zestawu Office 2000 Resource Kit, dostępnego w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298637 — ostatni przegląd: 02/24/2014 20:21:06 — zmiana: 2.5

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB298637
Opinia