Witryna sieci Web może odczytać wszystkie istniejące pliki cookie, nawet jeśli została zaznaczona opcja „Zablokuj”

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL298780
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze mogą nadal być odczytywane (za pośrednictwem przeglądarki) przez witrynę sieci Web, która je utworzyła (bez monitu), nawet jeśli wybrano opcję blokowania lub monitowania o pliki cookie zaznaczając opcje Zablokuj lub Monituj dla własnych lub innych plików cookie w sekcji Zastąp automatyczną obsługę plików cookie okna dialogowego Zaawansowane ustawienia prywatności.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, ponieważ opcje Zablokuj oraz Monituj w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia prywatności mają zastosowanie tylko dla nowych plików cookie, które witryny sieci Web próbują utworzyć na komputerze. Wszystkie istniejące pliki cookie mogą być odczytywane przez witryny sieci Web, które je utworzyły.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod:
Usuń wszystkie istniejące pliki cookie dla wybranej witryny sieci Web, które są przechowywane na komputerze.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
278835 Jak usuwać pliki cookie
Dodaj wybraną witrynę sieci Web w oknie dialogowym Akcje prywatności dla witryny z ustawieniem Zablokuj w opisany poniżej sposób:
1. Na karciePrywatnośćokna dialogowegoOpcje internetowe kliknij przycisk Edytuj.
2. Wpisz adres wybranej witryny sieci Web w polu Adres witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zablokuj.
3. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
UWAGA: Ta metoda spowoduje usunięcie wszystkich istniejących plików cookie dla wybranej witryny sieci Web przechowywanych na komputerze.Zmień ustawienie Blokuj wszystkie pliki cookie, przesuwając suwak na karcie Prywatność. To ustawienie uniemożliwia witrynom sieci Web zapisywanie lub odczytywanie zapisanych przez nie plików cookie na komputerze.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Jeśli suwak na karcie Prywatność zostanie przesunięty do pozycji Blokuj wszystkie pliki cookie (lub Akceptuj wszystkie pliki cookie), przycisk Edytuj staje się niedostępny, ponieważ akcje prywatności dla pojedynczej witryny są w tym wypadku ignorowane. To zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298780 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:42:42 — zmiana: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB298780
Opinia