Zapory internetowe uniemożliwiają przeglądanie i udostępnianie plików

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po włączeniu zapory internetowej nie zawsze można przeszukiwać, czyli „przeglądać” inne komputery w sieci domowej lub biurowej albo udostępniać pliki innym komputerom w sieci domowej lub biurowej. Na przykład po włączeniu funkcji Zapora połączenia internetowego (ICF) w systemie Microsoft Windows XP nie można przeglądać sieci przy użyciu folderu Moje miejsca sieciowe. Ponadto, jeżeli polecenie net view \\nazwa_komputera jest używane do przeglądania udziałów na komputerze w sieci domowej lub biurowej, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd systemowy 6118. Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna.
Przyczyna
To zachowanie może występować po włączeniu zapory dla połączenia sieciowego używanego do obsługi sieci domowej lub biurowej. Domyślnie zapora zamyka porty używane do udostępniania plików i drukarek, aby zapobiec łączeniu się komputerów w Internecie z udziałami plików i wydruku na danym komputerze.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy korzystać z zapory tylko w przypadku połączeń sieciowych używanych do łączenia się bezpośrednio z Internetem. Na przykład należy korzystać z zapory w przypadku pojedynczego komputera połączonego z Internetem bezpośrednio przy użyciu modemu kablowego, modemu DSL lub modemu telefonicznego. Jeżeli to samo połączenie sieciowe jest używane do łączenia się zarówno z Internetem, jak i siecią domową lub biurową, należy użyć routera lub zapory uniemożliwiającej łączenie się komputerów w Internecie z udostępnionymi zasobami na komputerach domowych lub biurowych.

Nie należy korzystać z zapory w przypadku połączeń sieciowych używanych do łączenia się z siecią domową lub biurową, jeżeli nie można skonfigurować sieci do otwierania portów tylko dla sieci domowej lub biurowej. W przypadku łączenia się z Internetem przy użyciu sieci domowej lub biurowej zapora może być używana tylko na komputerze lub innym urządzeniu, takim jak router, zapewniającym połączenie z Internetem. Na przykład w przypadku łączenia się z Internetem za pośrednictwem zarządzanej sieci, w której funkcja udostępniania połączenia jest używana do zapewnienia dostępu wielu komputerów do Internetu, można zainstalować lub włączyć zaporę tylko dla udostępnionego połączenia internetowego. W przypadku łączenia się z Internetem za pośrednictwem sieci, która nie jest zarządzana, należy sprawdzić, czy administrator sieci korzysta z zapory.
Stan
To zachowanie jest zgodne z projektem produktu.
Więcej informacji
Zapora jest oprogramowaniem lub sprzętem tworzącym barierę ochronną między komputerem a potencjalnie szkodliwą zawartością w Internecie. Ułatwia ona ochronę komputera przed złośliwymi użytkownikami oraz wieloma wirusami i robakami komputerowymi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktów zapór innych firm, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308127 Jak ręcznie otworzyć porty w zaporze połączenia internetowego w systemie Windows XP
Ważne Jeżeli zapora jest konfigurowana w celu ochrony portów komputerów połączonych z Internetem, firma Microsoft nie zaleca otwierania tych portów, ponieważ może to być przyczyną udostępnienia ich innym komputerom w Internecie. Ponadto nie można udzielić określonym komputerom uprawnień do dostępu do otwartych portów.

Następujące porty są skojarzone z komunikacją związaną z udostępnianiem plików i przesyłaniem bloków komunikatów serwera (SMB):
  • Bloki SMB udostępniania plików firmy Microsoft: Porty protokołu UDP (User Datagram Protocol) od 135 do 139 i porty protokołu TCP (Transmission Control Protocol) od 135 do 139.
  • Ruch sieciowy SMB obsługiwany w trybie hostingu bezpośredniego bez podstawowego sieciowego systemu wejścia/wyjścia (NetBIOS): port 445 (TCP i UPD).

Pomoc techniczna dla wydań x64 systemu Windows

Pomoc i obsługę techniczną dla wydań x64 systemu Microsoft Windows zapewnia producent sprzętu. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie x64 systemu Windows zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą obejmować specyficzne sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem x64 systemu Windows. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższy poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać informacje o produkcie Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produktach Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak włączyć lub wyłączyć zaporę połączenia internetowego w systemie Windows XP
324731 Support WebCast: Microsoft Windows XP: Internet Connection Firewall
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi sieci domowych i biurowych w systemie Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Zapory połączenia internetowego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Winx64 Windowsx64 64 bity 64-bitowy
Proprietà

ID articolo: 298804 - Ultima revisione: 10/19/2005 15:16:00 - Revisione: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Feedback