Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Streszczenie
W tym artykule opisano kroki związane z wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm, zainstalowanych w celu wykorzystania z programem Internet Explorer. Konieczne może być wyłączenie tych funkcji podczas rozwiązywania problemów z programem Internet Explorer.
Więcej informacji
ACW

Pomoc z przewodnikiem dotycząca wyłączania obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Dostępna jest Pomoc z przewodnikiem dotycząca wyłączania obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm. Pomoc z przewodnikiem może prowadzić przez kolejne operacje, jakie należy wykonać, lub może je wykonać automatycznie za użytkownika.

Operacje wykonywane przez Pomoc z przewodnikiem można cofnąć po zakończeniu korzystania z tego narzędzia. Aby cofnąć operacje wykonane przez Pomoc z przewodnikiem, należy ponownie uruchomić to narzędzie. Na stronie powitalnej kliknij łącze Undo this Guided Help (Cofnij operacje wykonane przez tę Pomoc z przewodnikiem), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Pomocy z przewodnikiem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
915092 Description of Guided Help for Microsoft Knowledge Base articles

Wymagania dotyczące instalowania i używania Pomocy z przewodnikiem

  • Aby zainstalować Pomoc z przewodnikiem, należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera.
  • Na komputerze musi być uruchomiony system Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Tablet PC Edition, aby można było zainstalować i używać Pomocy z przewodnikiem.
Najpierw należy pobrać Pomoc z przewodnikiem. Aby rozpocząć, kliknij następujące łącze. Download Guided Help

Kroki związane z ręcznym wyłączaniem obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm

Aby ręcznie wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki:
  1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Internet Explorer, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Zaawansowane.
  4. W obszarze Przeglądanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia).
  5. Uruchom ponownie program Internet Explorer.
Wykonanie tych kroków powoduje zmianę danych wartości ciągu „
Enable Browser Extensions
” na „No” (Nie) w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Obiekt typu tool band został wprowadzony z programem Internet Explorer 5 w celu zapewnienia obsługi funkcji paska radia. Ta funkcja może umieścić okno na pasku w formancie Rebar obsługującym paski narzędzi w programie Internet Explorer. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obiektów typu tool band, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Obiekty typu Pomocnik przeglądarki są składnikami modelu COM (Component Object Model) ładowanymi przez program Internet Explorer podczas uruchamiania tego programu. Te obiekty są uruchamiane w kontekście pamięci przeglądarki i mogą wykonywać dowolne akcje w odniesieniu do dostępnych okien i modułów. Aby uzyskać informacje dla deweloperów dotyczące obiektów typu Pomocnik przeglądarki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 298931 — ostatni przegląd: 03/05/2007 01:24:04 — zmiana: 5.13

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbhowto kbacwsurvey kbnomt kbenv kbinfo KB298931
Opinia