XADM: Elementy kalendarza znikają z folderów użytkowników

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas korzystania z kalendarza można zauważyć, że jego elementy zostały usunięte lub znikły z folderów kalendarza. W dzienniku zdarzeń aplikacji może być zarejestrowany następujący komunikat:
Typ: Błąd
Źródło: EXCDO
Kategoria: Ogólne
Identyfikator zdarzenia: 8206
Komputer: EXCHANGE
Opis: Zapisywanie terminu przez agenta kalendarza nie powiodło się, kod błędu 0x8000ffff.
Można zaobserwować, że zostały usunięte elementy kalendarza zaplanowane jednorazowo w każdym tygodniu lub według innego harmonogramu.
Przyczyna
Zachowanie takie może być spowodowane skanowaniem przez skaner wirusów dysku M w instalowalnym systemie plików (IFS) na komputerze z programem Exchange 2000 i może wystąpić podczas cotygodniowego lub codziennego skanowania serwera. Skaner wirusów może być skonfigurowany do skanowania wszystkich dysków serwera. Podczas skanowania dysku M elementy w magazynie informacji są traktowane jak pliki. Wówczas skaner wirusów modyfikuje właściwość lub atrybut elementów kalendarza, skutkiem czego mogą one być ukryte.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć dysk M ze skanowania przez skaner wirusów. W celu odtworzenia utraconych elementów kalendarza należy użyć kopii zapasowej utworzonej przed utratą elementów lub ponownie je utworzyć ręcznie.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu.
exch2kp2w appointment appointments Outlook
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299046 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:45:28 — zmiana: 3.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB299046
Opinia