Pakiet Security Rollup Package (SRP) udostępniony po wydaniu dodatku Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL299444
Streszczenie
Firma Microsoft udostępniła pakiet Security Rollup Package (SRP) dla systemu Windows NT 4.0 zawierający wszystkie poprawki zabezpieczeń dla systemu Windows NT 4.0, które zostały udostępnione po wydaniu dodatku Service Pack 6a (SP6a) dla systemu Windows NT 4.0. Jest to niewielki pakiet zawierający wszystkie poprawki udostępnione po wydaniu dodatku SP6a, który ułatwia zarządzanie wdrażaniem poprawek zabezpieczeń. Zastosowanie pakietu SRP nie zmienia poziomu szyfrowania na komputerze.

Użytkownicy kontrolera tablic firmy Compaq

Po zainstalowaniu sterownika kontrolera tablic firmy Compaq (Cpqarray.sys) z witryny firmy Compaq w sieci Web, witryny FTP firmy Compaq lub za pomocą programu Compaq SmartStart przeczytaj następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, dotyczący kontrolerów tablic firmy Compaq i systemu Windows NT 4.0 z pakietem SRP:
305228 Komunikat o błędzie „STOP 0xA” pojawiający się po zastosowaniu pakietu Security Rollup Package dla systemu Windows NT 4.0

Problem z podpisem cyfrowym

Uzyskując dostęp do bezpiecznej witryny (https://) w sieci Web, korzystającej z protokołu SSL w programie Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub w programie Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 2, należy przeczytać następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305929 "This certificate has an invalid digital signature" error message after you install the Windows NT 4.0 Security Rollup Package

Użytkownicy urządzenia Microsoft IntelliPoint

Korzystając z urządzenia Microsoft IntelliPoint w wersji starszej niż 2.2, przed zainstalowaniem pakietu SRP należy przeczytać następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305462 Po zainstalowaniu pakietu Windows NT 4.0 Security Rollup Package przestają działać mysz i klawiatura

Użytkownicy urządzenia HP NTLock

Korzystając z urządzenia HP NTLock, należy przeczytać następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311860 The Hewlett-Packard NTLock services do not start after you install the Windows NT 4.0 Security Rollup Package
Po dodaniu usług opcjonalnych należy ponownie zainstalować dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0, a następnie pakiet SRP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196269 When to reinstall a service pack
Aby dodać usługi opcjonalne, wykonaj następujące kroki:
  1. Zainstaluj wszystkie usługi opcjonalne i usługi towarzyszące. Pojawi się monit o włożenie oryginalnego nośnika z systemem Windows NT 4.0.
  2. Po zainstalowaniu plików z oryginalnego nośnika, ale przed ponownym uruchomieniem komputera, ponownie zainstaluj dodatek SP6a dla systemu Windows NT 4.0. Dodatek ten należy ponownie zainstalować przed pakietem SRP, ponieważ pakiet SRP wymaga obecności dodatku SP6a.
  3. Uruchom ponownie komputer.
  4. Ponownie zainstaluj pakiet SRP.
  5. Uruchom ponownie komputer.
  6. W razie potrzeby zainstaluj inne poprawki udostępnione po wydaniu dodatku SP6a. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania wielu poprawek, który wymaga tylko jednego ponownego uruchomienia komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
  7. Uruchom ponownie komputer.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu SRP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Poprawki są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web (jeśli na liście brakuje danej wersji językowej, należy sprawdzić raz jeszcze):
Uwaga: Ta poprawka wymaga dodatku SP6a dla systemu Windows NT 4.0. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Data wydania: 26 lipca 2001

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, co uniemożliwia nieautoryzowane zmiany w pliku. Uwaga: Stosując pakiet SRP udostępniony po wydaniu dodatku SP6a dla systemu Windows NT 4.0 (zawierającego poprawkę zabezpieczeń opisaną w biuletynie MS01-026), należy uwzględnić możliwość wystąpienia nowych problemów. Aby rozwiązać nowe problemy, zainstaluj dodatkowe poprawki opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299273 Opcja logowania UPN nie działa po zastosowaniu poprawki z biuletynu MS01-026 Security Bulletin
269430 Incorrect error message double-clicking lock icon in SSL-secured connection

Poprawki zawarte w pakiecie SRP

Pakiet SRP zawiera następujące poprawki udostępnione po wydaniu dodatku SP6a, które zostały dostarczone za pośrednictwem biuletynów Microsoft Security Bulletin Ponadto zawiera niewielką liczbę poprawek, które nie zostały poprzednio omówione. Ponieważ biuletyny zabezpieczeń mają znaczący wpływ na procedury konserwacji systemu stosowane zwykle przez klientów, są one wydawane przez firmę Microsoft zazwyczaj wtedy, gdy problem stanowi bezpośrednie zagrożenie dla używanych systemów. Omówienia problemów, które nie spełniają tego kryterium, są zwykle rozpowszechniane w inny sposób, na przykład w dodatkach Service Pack lub, jak w tym przypadku, w pakiecie SRP.
241041 Enabling NetBT to open IP ports exclusively
243649 MS99-047: Unchecked print spooler buffer may expose system vulnerability
243835 MS99-046: How to prevent predictable TCP/IP initial sequence numbers
244599 Fixes required in TCSEC C2 security evaluation configuration for Windows NT 4.0 Service Pack 6a
246045 MS99-055: Malformed resource enumeration arguments may cause named pipes and other system services to fail
247869 MS00-003: Local procedure call may permit unauthorized account usage
248183 Syskey tool reuses keystream
248185 Security Identifier enumeration function in LSA may not handle argument properly
248399 MS00-007: Shared workstation setup may permit access to Recycle Bin files
249108 Registry data is viewable by all users during Rdisk repair update
249197 Internet Explorer does not allow use of single SGC certificate with 128-Bit encryption for virtual sites
249863 SGC connections may fail from domestic clients
249973 MS00-005: Default RTF file viewer interrupts normal program processing
250625 MS00-024: Default registry key permissions may allow privilege elevation
252463 MS00-006: Index server error message reveals physical location of Web folders
257870 Malformed print request may stop Windows 2000 TCP/IP Printing service
259042 Handle Leak in WinLogon after applying Windows NT 4.0 Service Pack 6
259496 MS00-008: Incorrect registry setting may allow cryptography key compromise
259622 MS00-027: Command processor may not parse excessive arguments properly
259728 MS00-029: Windows hangs with fragmented IP datagrams
259773 MS00-003: Incorrect response to local procedure call causes "Stop" error message
262388 Denial-of-service attack possible from Linux RPC client
262694 MS00-036: Malicious user can shut down computer browser service
264684 MS00-040: Patch for "Remote Registry Access Authentication" vulnerability
265714 MS00-095: Windows NT 4.0 SNMP registry entries are readable
266433 MS00-070: Patch for numerous vulnerabilities in the LPC port system calls
267858 "Memory could not be read" error message while doing file operation
267861 MS00-095: RAS registry modification allowed without administrative rights
267864 MS00-095: MTS Package Administration Key includes information about users
268082 DNS SOA record may reveal Administrator account name
269049 MS00-052: Registry-invoked programs use standard search path
269239 MS00-047: NetBIOS vulnerability may cause duplicate name on the network conflicts
271216 Fix for e-mail issues between 128-bit and 56-bit encryption using French regional settings
274835 MS00-083: Buffer overflow in Network Monitor may cause vulnerability
275567 MS00-091: Multiple NetBT sessions may hang local host
276575 MS00-094: Patch available for "Phone Book service buffer overflow" vulnerability
279336 MS01-003: Patch available for Winsock mutex vulnerability
279843 Some system named pipes are not created with appropriate permissions
280119 MS01-008: A patch is available for the NTLMSSP privilege elevation vulnerability
283001 MS01-009: Patch available for malformed PPTP packet stream vulnerability
293818 MS01-017: Erroneous VeriSign-issued digital certificates pose spoofing hazard
294472 MS99-057: Index Server search function contains unchecked buffer
296185 MS01-025: Patch available for new variant of the "Malformed Hit-Highlighting" vulnerability
298012 MS01-041: Niewłaściwa forma żądania RPC może być przyczyną problemów z usługami
300972 Niesprawdzany bufor w rozszerzeniu ISAPI serwera indeksowania naraża serwer sieci Web na atak
303628 Problem ze ścieżką względną może pozwolić na uruchomienie programu w kontekście System

Poprawki usług IIS zawarte w pakiecie SRP

188348 Specially-malformed FTP requests may create Denial of Service
233335 Page contents visible when certain characters are at end of URL
234905 Improperly formatted HTTP request may cause INETINFO process to fail
238349 Specially-malformed header in GET request creates Denial of Service
238606 Page contents visible when certain dot extensions present in the virtual directory name
241805 Combined FTP and domain restriction security patch for IIS 4.0
244613 IIS 4.0 SSL ISAPI filter can leak single buffer of plaintext
246401 MS99-061: IIS may improperly parse specific escape characters
249599 Virtual directory mapped to UNC returns server-side script code when URL contains additional characters at the end of the request
252693 Chunked encoding request with no data causes IIS memory leak
254142 MS00-023: 100% CPU usage occurs when you send a large escape sequence
260205 MS00-030: HTTP request with a large number of dots or dot-slashes causes high CPU utilization
260347 MS00-060: IIS 4: fix for Cross-Site Scripting issues
260838 MS00-031: IIS stops servicing HTR requests
267559 Polecenie GET wywołane na pliku HTR może spowodować błąd „Odmowa usługi” lub umożliwienie przeglądania katalogu
269862 MS00-057: Patch released for canonicalization error issue
271652 MS00-063: Patch released for malformed URL vulnerability that disables Web server response
274149 Cookies are not marked as SSL-secured in IIS
277873 MS00-086: Patch Available for "Web Server File Request Parsing" vulnerability
280322 FP2000: MS00-100: Patch for malformed Web form submission security vulnerability
285985 MS01-004: Patch available for new variant of File Fragment Reading via .HTR vulnerability
295534 Superfluous decoding operation can allow command execution through IIS
W pakiecie SRP wydanym po dodatku SP6a dla systemu Windows NT 4.0 zawarte są poprawki, których listę podano w sekcji 14 maja 2001 w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
297860 Pakiet IIS 5.0 Security and Post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 Patch Rollup
security_patch kbdotcom
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299444 — ostatni przegląd: 11/24/2006 18:38:00 — zmiana: 10.0

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbinfo kbfix kbqfe KB299444
Opinia