Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 1 z 2)

Streszczenie
W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcją oraz informacje ułatwiające ich interpretację. Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń związanych z zabezpieczeniami, a ich źródło jest definiowane jako „Zabezpieczenia”. Następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base stanowi część 2 z 2:
301677 Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 2 z 2)
Więcej informacji
  Identyfikator zdarzenia: 512 (0x0200)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.				
  Identyfikator zdarzenia: 513 (0x0201)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa zamykanie systemu Windows NT.       Spowoduje ono zamknięcie wszystkich sesji logowania.				
  Identyfikator zdarzenia: 514 (0x0202)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez urząd zabezpieczeń lokalnych.       Ten pakiet uwierzytelnień będzie używany do sprawdzania prób logowania.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 515 (0x0203)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez Urząd zabezpieczeń lokalnych.       Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do przesyłania żądań logowania.       Nazwa procesu logowania: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 516 (0x0204)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania kolejek komunikatów inspekcji       zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji zostały utracone.       Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 517 (0x0205)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony       Podstawowa nazwa użytkownika: %1   Podstawowa domena:  %2       Podstawowy identyfikator logowania: %3   Nazwa użytkownika klienta: %4       Domena klienta:   %5   Identyfikator logowania klienta: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 518 (0x0206)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont zabezpieczeń.       Ten pakiet będzie powiadamiany o wszelkich zmianach kont i haseł.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 528 (0x0210)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pomyślne logowanie:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6       Nazwa stacji roboczej: %7				
  Identyfikator zdarzenia: 529 (0x0211)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 530 (0x0212)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 531 (0x0213)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 532 (0x0214)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 533 (0x0215)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 534 (0x0216)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień       do logowania na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 535 (0x0217)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 536 (0x0218)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 537 (0x0219)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 538 (0x021A)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wylogowanie się użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4.				
  Identyfikator zdarzenia: 539 (0x021B)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Konto jest zablokowane       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 540 (0x021c)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pomyślne logowanie do sieci       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6       Nazwa stacji roboczej: %7				
  Identyfikator zdarzenia: 541 (0x021d)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Ustanowiono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: %1          Tożsamość elementu równorzędnego: %2       Filtr: %3         Parametry: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 542 (0x021e)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: Ochrona danych (tryb szybki)       Filtr: %1         Przychodzące SPI: %2       Wychodzące SPI: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 543 (0x021f)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: Wymiana klucza (tryb główny)       Filtr: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 544 (0x0220)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE nie powiodła się ze względu na niemożność       uwierzytelnienia elementu równorzędnego. Nie można było ustanowić zaufania dla certyfikatu.       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2				
  Identyfikator zdarzenia: 545 (0x0221)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Uwierzytelnienie elementu równorzędnego IKE nie powiodło się.       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2				
  Identyfikator zdarzenia: 546 (0x0222)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyła się niepowodzeniem,       ponieważ element równorzędny przysłał nieprawidłową ofertę.       Tryb: %1          Filtr: %2       Atrybut: %3       Wartość oczekiwana: %4       Wartość odebrana: %5				
  Identyfikator zdarzenia: 547 (0x0223)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Negocjowanie skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyło się niepowodzeniem.       Tryb:     %1     Filtr: %2       Miejsce niepowodzenia: %3     Przyczyna niepowodzenia: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 560 (0x0230)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Otwarty obiekt       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15				
  Identyfikator zdarzenia: 561 (0x0231)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Przydzielono dojście       Identyfikator dojścia: %1       Identyfikator operacji:{%2,%3}       Identyfikator procesu: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 562 (0x0232)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zamknięte dojście       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 563 (0x0233)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Obiekt otwarty do usunięcia       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15				
  Identyfikator zdarzenia: 564 (0x0234)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięty obiekt       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 565 (0x0235)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Otwarty obiekt       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15       Właściwości:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Identyfikator zdarzenia: 566 (0x0236)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Operacja na obiekcie       Typ operacji %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Podstawowa nazwa użytkownika: %7       Podstawowa domena: %8     Podstawowy identyfikator logowania: %9       Nazwa użytkownika klienta: %10   Domena klienta: %11       Identyfikator logowania klienta: %12    Żądane dostępy %13				
  Identyfikator zdarzenia: 576 (0x0240)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3        Przypisano: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 577 (0x0241)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wywołana uprzywilejowana usługa       Serwer: %1         Usługa: %2       Podstawowa nazwa użytkownika: %3   Podstawowa domena: %4       Podstawowy identyfikator logowania: %5    Nazwa użytkownika klienta: %6       Domena klienta: %7     Identyfikator logowania klienta: %8       Przywileje: %9 				
  Identyfikator zdarzenia: 578 (0x0242)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie       Serwer obiektu: %1     Dojście obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Przywileje: %10				
  Identyfikator zdarzenia: 592 (0x0250)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzono nowy proces       Identyfikator nowego procesu: %1     Nazwa pliku obrazu: %2       Identyfikator procesu Twórcy: %3   Nazwa użytkownika: %4       Domena: %5         Identyfikator logowania: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 593 (0x0251)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces zakończył się       Identyfikator procesu: %1       Nazwa użytkownika: %2       Domena: %3         Identyfikator logowania: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 594 (0x0252)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dojście do obiektu zostało powtórzone       Źródłowy Identyfikator dojścia: %1    Źródłowy Identyfikator procesu: %2       Docelowy Identyfikator dojścia: %3    Docelowy Identyfikator procesu: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 595 (0x0253)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu       Typ obiektu: %1      Nazwa obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Dostępy: %10				
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299475 — ostatni przegląd: 05/22/2006 09:58:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

 • kbinfo KB299475
Opinia