Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Aby używać tej witryny, musisz zaktualizować przeglądarkę.

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji programu Internet Explorer

Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 1 z 2)

Streszczenie
W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcją oraz informacje ułatwiające ich interpretację. Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń związanych z zabezpieczeniami, a ich źródło jest definiowane jako „Zabezpieczenia”. Następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base stanowi część 2 z 2:
301677 Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 2 z 2)
Więcej informacji
  Identyfikator zdarzenia: 512 (0x0200)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.				
  Identyfikator zdarzenia: 513 (0x0201)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa zamykanie systemu Windows NT.       Spowoduje ono zamknięcie wszystkich sesji logowania.				
  Identyfikator zdarzenia: 514 (0x0202)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez urząd zabezpieczeń lokalnych.       Ten pakiet uwierzytelnień będzie używany do sprawdzania prób logowania.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 515 (0x0203)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez Urząd zabezpieczeń lokalnych.       Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do przesyłania żądań logowania.       Nazwa procesu logowania: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 516 (0x0204)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania kolejek komunikatów inspekcji       zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji zostały utracone.       Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 517 (0x0205)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony       Podstawowa nazwa użytkownika: %1   Podstawowa domena:  %2       Podstawowy identyfikator logowania: %3   Nazwa użytkownika klienta: %4       Domena klienta:   %5   Identyfikator logowania klienta: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 518 (0x0206)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont zabezpieczeń.       Ten pakiet będzie powiadamiany o wszelkich zmianach kont i haseł.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 528 (0x0210)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pomyślne logowanie:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6       Nazwa stacji roboczej: %7				
  Identyfikator zdarzenia: 529 (0x0211)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 530 (0x0212)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 531 (0x0213)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 532 (0x0214)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 533 (0x0215)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 534 (0x0216)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień       do logowania na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 535 (0x0217)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 536 (0x0218)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 537 (0x0219)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 538 (0x021A)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wylogowanie się użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4.				
  Identyfikator zdarzenia: 539 (0x021B)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania       Przyczyna: Konto jest zablokowane       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 				
  Identyfikator zdarzenia: 540 (0x021c)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pomyślne logowanie do sieci       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6       Nazwa stacji roboczej: %7				
  Identyfikator zdarzenia: 541 (0x021d)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Ustanowiono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: %1          Tożsamość elementu równorzędnego: %2       Filtr: %3         Parametry: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 542 (0x021e)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: Ochrona danych (tryb szybki)       Filtr: %1         Przychodzące SPI: %2       Wychodzące SPI: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 543 (0x021f)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.       Tryb: Wymiana klucza (tryb główny)       Filtr: %1				
  Identyfikator zdarzenia: 544 (0x0220)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE nie powiodła się ze względu na niemożność       uwierzytelnienia elementu równorzędnego. Nie można było ustanowić zaufania dla certyfikatu.       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2				
  Identyfikator zdarzenia: 545 (0x0221)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Uwierzytelnienie elementu równorzędnego IKE nie powiodło się.       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2				
  Identyfikator zdarzenia: 546 (0x0222)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyła się niepowodzeniem,       ponieważ element równorzędny przysłał nieprawidłową ofertę.       Tryb: %1          Filtr: %2       Atrybut: %3       Wartość oczekiwana: %4       Wartość odebrana: %5				
  Identyfikator zdarzenia: 547 (0x0223)    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Negocjowanie skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyło się niepowodzeniem.       Tryb:     %1     Filtr: %2       Miejsce niepowodzenia: %3     Przyczyna niepowodzenia: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 560 (0x0230)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Otwarty obiekt       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15				
  Identyfikator zdarzenia: 561 (0x0231)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Przydzielono dojście       Identyfikator dojścia: %1       Identyfikator operacji:{%2,%3}       Identyfikator procesu: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 562 (0x0232)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zamknięte dojście       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 563 (0x0233)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Obiekt otwarty do usunięcia       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15				
  Identyfikator zdarzenia: 564 (0x0234)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięty obiekt       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3				
  Identyfikator zdarzenia: 565 (0x0235)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Otwarty obiekt       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13       Dostępy %14        Przywileje %15       Właściwości:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Identyfikator zdarzenia: 566 (0x0236)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Operacja na obiekcie       Typ operacji %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Podstawowa nazwa użytkownika: %7       Podstawowa domena: %8     Podstawowy identyfikator logowania: %9       Nazwa użytkownika klienta: %10   Domena klienta: %11       Identyfikator logowania klienta: %12    Żądane dostępy %13				
  Identyfikator zdarzenia: 576 (0x0240)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3        Przypisano: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 577 (0x0241)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wywołana uprzywilejowana usługa       Serwer: %1         Usługa: %2       Podstawowa nazwa użytkownika: %3   Podstawowa domena: %4       Podstawowy identyfikator logowania: %5    Nazwa użytkownika klienta: %6       Domena klienta: %7     Identyfikator logowania klienta: %8       Przywileje: %9 				
  Identyfikator zdarzenia: 578 (0x0242)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie       Serwer obiektu: %1     Dojście obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Przywileje: %10				
  Identyfikator zdarzenia: 592 (0x0250)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzono nowy proces       Identyfikator nowego procesu: %1     Nazwa pliku obrazu: %2       Identyfikator procesu Twórcy: %3   Nazwa użytkownika: %4       Domena: %5         Identyfikator logowania: %6				
  Identyfikator zdarzenia: 593 (0x0251)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces zakończył się       Identyfikator procesu: %1       Nazwa użytkownika: %2       Domena: %3         Identyfikator logowania: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 594 (0x0252)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dojście do obiektu zostało powtórzone       Źródłowy Identyfikator dojścia: %1    Źródłowy Identyfikator procesu: %2       Docelowy Identyfikator dojścia: %3    Docelowy Identyfikator procesu: %4				
  Identyfikator zdarzenia: 595 (0x0253)    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu       Typ obiektu: %1      Nazwa obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Dostępy: %10				
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299475 — ostatni przegląd: 05/22/2006 09:58:00 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • kbinfo KB299475
Opinia
did=1&t=">t/javascript"> Asimov.clickstreamTracker.init(); >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");