Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Objaśnienie funkcji Metryka automatyczna dla tras protokołu internetowego

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:299540
Streszczenie
W tym artykule opisano funkcję Metryka automatyczna używanej w systemie Windows XP dla tras protokołu internetowego (IP).
Więcej informacji
Metryka ma wartość, która jest przypisana do trasy IP dla interfejsu sieciowego określonego, określająca koszt związany z używaniem tej trasy. Na przykład Metryka może być wyrażona jako szybkość łączy, liczba przeskoków czy opóźnienie. Metryka automatyczna to nowa funkcja w systemie Windows XP automatycznie konfigurująca metrykę dla tras lokalnych opartą na szybkości łączy. Funkcja Metryka automatyczna jest domyślnie włączona i ją można również ręcznie skonfigurować do przypisania konkretnej metryki.

Funkcja Metryka automatyczna może być przydatne, gdy tabela routingu zawiera wiele tras o tym samym przeznaczeniu. Na przykład jeśli masz komputer z interfejsu sieciowego (Mb) 10-megabitowym i 100-megabitowym interfejsem sieci i komputer ma domyślną bramę skonfigurowaną dla obu interfejsów, funkcja Metryka automatyczna przypisuje wyższą metrykę wolniejszemu interfejsowi sieciowemu. Ta funkcja może wymusić cały ruch, przeznaczoną dla Internetu, na przykład, aby użyć najszybszy interfejs sieciowy, który jest dostępny.

UWAGA: Zazwyczaj firma Microsoft zaleca dodawania domyślnych bram w rozłączonych sieciach. Na przykład krawędzi serwerów, takie jak, translacji adresów sieciowych (NAT) i serwery proxy, zwykle są skonfigurowane do łączenia dwóch lub więcej sieci rozłącznych: publicznego Internetu i intranetów prywatnych jednego lub więcej. W takiej sytuacji nie należy przypisywać domyślnych bram w prywatnych interfejsach, jak może spowodować nieprawidłowy routing w sieci.

W poniższej tabeli podano kryteria używane podczas przypisywania metryk tras, które są związane z interfejsami sieciowymi o różnych szybkościach.

Szybkość łączaMetryka
Większe lub równe 2 GB5
Większa niż 200 Mb10
Większa niż 20 Mb i mniejsza niż 200 Mb20
Większa niż 4 Mb i mniejsza niż 20 Mb30
Większa niż 500 kilobitów (Kb), a mniej niż 4 Mb40
Mniej niż 500 Kb50

Poniższa tabela zawiera listę szybkości łączy i metryki dla komputerów z systemem Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2.

Szybkość łączaMetryka
Większa niż 200 Mb10
Większa niż 80 Mb i mniejsza niż 200 Mb20
Większa niż 20 Mb i mniejsza niż 80 Mb25
Większa niż 4 Mb i mniejsza niż 20 Mb30
Większa niż 500 Kb i mniejsza niż 4 Mb40
Mniej niż 500 Kb50

Funkcja Metryka automatyczna jest konfigurowana niezależnie dla każdego interfejsu sieciowego w sieci. Ta funkcja jest przydatna w sytuacjach, gdy masz więcej niż jeden interfejs sieciowy o tej samej szybkości, na przykład gdy każdemu interfejsowi sieciowemu przypisano bramy domyślnej. W takiej sytuacji można ręcznie skonfigurować metrykę dla jednego interfejsu sieciowego i włączyć funkcję Metryka automatyczna skonfigurować metrykę interfejsu sieciowego. Taka konfiguracja może pozwalają kontrolować interfejs sieciowy, który jest używany po raz pierwszy w routingu ruchu IP.

Dodatkowo metryka przypisana do konkretnych domyślnych bram może być skonfigurowana niezależnie dla każdej bramy. Taka konfiguracja zapewnia jeszcze większą kontrolę nad metryką używany dla tras lokalnych. Na przykład jest możliwe włączyć funkcję Metryka automatyczna skonfigurować trasy przypisane do interfejsu sieciowego i jednocześnie ręcznie skonfigurować metrykę przypisaną do domyślnych bram.

UWAGA: Jeśli Metryka jest określona na poziomie interfejsu sieciowego, ale brama jest dodawana i konfigurowana funkcja Metryka automatyczna, brama może odziedziczyć metrykę przypisaną do interfejsu sieciowego. Na przykład jeśli zostanie przypisana metryka pięciu na poziomie interfejsu sieciowego, a następnie dodana brama i pozostawić funkcję Metryka automatyczna dla bramy, bramie również będzie przypisana metryka równa pięć.

Funkcja Metryka automatyczna jest różna od funkcji wykrywania bramy nieaktywnej, która może wymusić przełączenie domyślnych bram opartych na retransmisjach protokołu TCP (Transmission Control) w sieci. Ponadto funkcja usługi Routing i dostęp zdalny nie aktywuje funkcji wykrywania bramy nieaktywnej. Ta aktywacja jest wykonywana przez stos protokołu TCP/IP na komputerze inicjującym sesję TCP.

Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
205027 Wykrywania bramy nieaktywnej RRAS i połączeń z wybieraniem numerów na żądanie
Aby skonfigurować funkcję Metryka automatyczna:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs sieciowy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. Kliknij przycisk Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Na Ogólne Kliknij pozycję Zaawansowane.
  5. Aby określić metrykę, na Ustawienia protokołu IP Karta, wyczyść opcję Metryka automatyczna Zaznacz pole wyboru, a następnie wprowadź metrykę, którą chcesz Metryka interfejsu pole.
IPConnectionMetric, ConnectionMetric, metryki połączenia, Metryka interfejsu

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 299540 — ostatni przegląd: 10/19/2011 20:14:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate

  • kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtpl
Opinia