Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przekazywać pliki do serwera sieci Web w programie FrontPage 2002

Streszczenie
W tym przewodniku opisano krok po kroku sposób szybkiego tworzenia wydajnej strony przekazywania za pomocą programu FrontPage 2002, dzięki której można przekazywać jednocześnie wiele plików dowolnego typu z przeglądarki sieci Web.

Powrót do początku

Wymagany sprzęt i oprogramowanie

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Internet Information Server 5.0 (IIS)
 • Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002 firmy Microsoft zainstalowane i skonfigurowane na serwerze IIS. Aby pobrać Rozszerzenia serwera programu FrontPage, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Program FrontPage 2002 zainstalowany na komputerze programisty. (Program FrontPage jest dostępny w wersji autonomicznej lub w pakiecie Microsoft Office XP Professional Special Edition).
 • Nawiązane połączenie sieciowe lub internetowe z serwerem sieci Web.
 • Projekt sieci Web utworzony na serwerze sieci Web i otwarty do edycji.
Powrót do początku

Tworzenie strony przekazywania

 1. Uruchom program Microsoft FrontPage. W tym celu w menu Start wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Microsoft FrontPage.
 2. Utwórz lub otwórz witrynę sieci Web.

  Aby utworzyć nową witrynę sieci Web, wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona lub witryna sieci Web.
  2. W okienku zadań Nowa strona lub witryna sieci Web kliknij pozycję Pusta witryna sieci Web.
  3. W oknie dialogowym Szablony witryn sieci Web kliknij ikonę Pusta witryna sieci Web i kliknij przycisk OK.
  Aby otworzyć istniejącą witrynę sieci Web, w menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę sieci Web. W oknie dialogowym Otwórz witrynę sieci Web zaznacz witrynę sieci Web, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Strona.
 4. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona lub witryna sieci Web. W okienku zadań Nowa strona lub witryna sieci Web kliknij pozycję Pusta strona, aby utworzyć nową stronę HTML.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. Nadaj plikowi nazwę Przekaz.htm, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Strona zostanie wyświetlona w okienku Lista folderów i będzie także otwarta do edycji.
 6. W menu Widok kliknij polecenie Foldery. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. W witrynie sieci Web pojawi się nowy folder. Kursor zostanie ustawiony w miejscu, w którym należy rozpocząć wpisywanie nazwy folderu. Wpisz nazwę Przekazywanie i naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder i w wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości kliknij i wyczyść pole wyboru Zezwalaj na uruchamianie skryptów lub programów. Sprawdź, czy pozostałe pola wyboru są zaznaczone. Kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Jeżeli pola wyboru są zacieniowane, sprawdź, czy witryna sieci Web została otwarta lub utworzona. Pierwszym elementem w widoku Folder w okienku Lista folderów powinien być adres URL (http://...), a nie ścieżka do pliku (C:\...).
 8. W menu Widok kliknij polecenie Strona, aby edytować nowo utworzoną stronę Przekaz.htm. W razie potrzeby przejdź do widoku normalnego, klikając przycisk Normalny u dołu okna programu FrontPage.
Powrót do początku

Konfigurowanie formularza przekazywania plików

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić formularz przekazywania plików. W menu Wstaw wskaż polecenie Formularz, a następnie kliknij polecenie Przekazywanie plików.

  Na stronie zostanie wyświetlony formularz, a między przyciskami Przeglądaj i Prześlij zostanie umieszczony kursor. Naciśnij kilka razy klawisz ENTER, aby zwiększyć odstęp między formantem Przekazywanie plików a przyciskiem Prześlij. Jeżeli chcesz, aby możliwe było jednoczesne przekazywanie wielu plików, kliknij ponownie formularz i wstaw dodatkowe formanty Przekazywanie plików.
 2. Aby zmienić etykietę przycisku Prześlij, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości pola formularza. W polu Wartość/etykieta wpisz Przekaz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce formularza, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości formularza.
 4. Zaznacz opcję Wyślij do.
 5. Kliknij przycisk Opcje.
 6. W oknie dialogowym Zapisywanie wyników kliknij kartę Przekazywanie plików.
 7. Kliknij przycisk Przeglądaj.
 8. W oknie dialogowym Bieżąca witryna sieci Web kliknij folder Przekazy.
 9. Kliknij trzy razy przycisk OK, aby powrócić do formularza.
 10. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zaktualizowaną stronę.
Powrót do początku

Testowanie strony

 1. Aby testować stronę, w menu Plik kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce. W przeglądarce sieci Web zostanie otwarta strona Przekaz.htm.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, zaznacz plik, który chcesz przekazać z dysku twardego na serwer sieci Web, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Kliknij przycisk Przekaż (lub Prześlij).

  Plik zostanie przekazany do folderu Przekazy na serwerze sieci Web. Powinien zostać wyświetlony komunikat z potwierdzeniem pomyślnego przekazania pliku.
Jeżeli ta anonimowa próbka przekazywania działa, można ją rozszerzyć, tworząc niestandardową stronę potwierdzenia, lub przekazać dokument do bazy danych zamiast do folderu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz artykuły wymienione w części „Materiały referencyjne” tego artykułu.

Można także włączyć uwierzytelnianie, ograniczyć dostęp do plików, rejestrować operacje przekazywania do bazy danych i wyświetlać katalogi z przekazanymi dokumentami oraz ich właściwości użytkownikom, którzy chcą przeglądać, edytować lub pobierać pliki. To rozwiązanie umożliwiające przekazywanie działa także w innych programach ASP (Active Server Pages) utworzonych za pomocą narzędzi innych niż program FrontPage, jeżeli projekty znajdują się na serwerze z systemem Windows 2000, na którym prawidłowo skonfigurowano Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Należy pamiętać, że rozwiązanie umożliwiające przekazywanie plików podlega ograniczeniom, tzn. nie można przekraczać możliwości składnika przekazywania. Można jednak zdefiniować niestandardową stronę potwierdzenia lub utworzyć stronę z wynikami na podstawie protokołu ASP, który wstawia pola do bazy danych lub wykonuje inne czynności niestandardowe. W tym celu, ponieważ kod składnika jest stały, można stworzyć nowy kod niestandardowy wokół składnika, aby wykonać niezbędne zadania.
 • Aby skorzystać z rozwiązania WebDav, należy odinstalować Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002 z serwera IIS. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  221600 Working with Distributed Authoring and Versioning (DAV) and Web Folders
  Rozwiązanie WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) jest nowym zestawem rozszerzeń protokołu HTTP, umożliwiającym rozszerzone tworzenie i określanie wersji. Jest ono obsługiwane w systemie Windows 2000 i na serwerze IIS 5 w postaci folderów sieci Web i jest dostępne w pakiecie Office 2000 oraz programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej albo w rozwiązaniach kodowanych niestandardowo.
 • Mimo że Rozszerzenia serwera programu FrontPage są zazwyczaj niezawodne po zainstalowaniu, wymagają wstępnej konfiguracji. Jeżeli jednak na konfigurację mają wpływ zmiany w ustawieniach lub oprogramowanie instalowane na serwerze, mogą wystąpić problemy z dostępem lub użytkowaniem. Ponieważ Rozszerzenia serwera programu FrontPage są technologią dojrzałą, wszelkie problemy z nimi związane można rozwiązać dość szybko. Ta technologia oferuje wiele wygodnych i wydajnych funkcji w kilku produktach firmy Microsoft. Rozszerzenia są używane między innymi w programie Visual Interdev do zdalnego tworzenia aplikacji sieci Web i administrowania nimi na serwerze IIS.
Powrót do początku

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
288328 FP2002: White Paper: How to Send Form Results to a Database and an E-mail Recipient and Use the File Upload Component Simultaneously
281532 FP2002: Funkcje wymagające obecności Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002
221600 Working with Distributed Authoring and Versioning (DAV) and Web Folders
299692 HOW TO: Upload Files to a Web Server Using ASP
294826 HOW TO: Install the FrontPage Server Extensions in Quiet Mode
269647 FP2002: Rozszerzenia programu FrontPage nie są uaktualniane podczas instalacji

Zasoby innych firm dla składników przekazywania

Zasoby innych firm dla składników przekazywania można znaleźć w następujących witrynach sieci Web:

Bezpłatne składniki innych firm

Powrót do początku

składnik przekazywania frontpage xp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299763 — ostatni przegląd: 01/17/2007 07:46:36 — zmiana: 5.1

 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
 • kbwebpublishing kbwebserver kbconfig kbctrl kbdeployment kbhowtomaster kbsecurity kbserver kbsetup KB299763
Opinia
ody>