Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozmieszczanie systemu Windows XP przy użyciu narzędzia Sysprep w połączeniu z Aktywacją produktu Windows lub nośnikiem z licencją zbiorczą

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób użycia narzędzia do przygotowania rozmieszczenia Sysprep w połączeniu z Aktywacją produktu Windows lub nośnikiem z licencją zbiorczą.
Więcej informacji

Narzędzie Sysprep i licencjonowanie zbiorcze

Jeśli planuje się duże wdrożenie systemu Windows XP, należy uzyskać nośnik z licencją zbiorczą (VL, Volume License) i skorzystać z licencjonowania zbiorczego. Gdy korzysta się z nośnika z licencją zbiorczą (wersje VL systemu Windows XP) w połączeniu z kluczami produktu VL, aktywacja nie jest wymagana.

Klienci, którzy zakupili zbiorcze licencje firmy Microsoft, mogą wprowadzić swoje unikatowe klucze produktu VL do pliku odpowiedzi dla instalacji nienadzorowanej. W przypadku narzędzia Sysprep wprowadza się ten klucz do pliku Sysprep.inf w sekcji „UserData”, korzystając z wpisu „ProductKey=”, na przykład:
[UserData]ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"					
Umożliwi to pomyślną instalację systemu Windows XP.

Uwaga: Jeśli używa się kluczy produktów objętych licencją zbiorczą z nośnikiem VL, wystarczy tylko wpisać klucz produktu VL w sekcji „UserData”, korzystając z parametru ProductKey, zgodnie z powyższym opisem. Jeśli używa się narzędzia Sysprep, konieczna jest edycja pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej (Sysprep.inf).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia narzędzia Sysprep i pliku odpowiedzi, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216937 Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

Aktywacja produktu z nośnikiem detalicznym

Aktywacja produktu Windows została opracowana z myślą o współpracy z produktami do tworzenia obrazów dyskowych dostarczanymi przez innych producentów. Przy użyciu programu narzędziowego Sysprep dołączonego do systemu XP można trzykrotnie zresetować aktywację.

Uwaga: Program narzędziowy Sysprep.exe znajduje się na dystrybucyjnym dysku CD-ROM systemu Windows XP w folderze Support\Tools, w pliku Deploy.cab.

Po sporządzeniu obrazu systemu Windows XP i rozmieszczeniu go Aktywacja produktu Windows inicjuje zegar aktywacji, który resetuje identyfikator instalacji (i uaktywnia pełny okres wstępny) przy pierwszym uruchomieniu po zainstalowaniu systemu Windows XP na komputerze docelowym. W przeciwieństwie do produktu objętego licencją zbiorczą, klucz produktu jest wymagany do każdego komputera docelowego. Jednak wykonywanie połączeń telefonicznych w celu aktywacji nie jest konieczne, jeżeli komputery docelowe mają połączenie z Internetem i klucze produktu są prawidłowe; w tym wypadku aktywacja produktu odbywa się automatycznie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat użycia parametru AutoActivate w instalacji nienadzorowanej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291997 Jak uaktywnić system Windows XP przy użyciu pliku Unattend.txt
Uwaga: Jeśli połączenie internetowe jest obsługiwane przez serwer proxy, oprócz parametru AutoActivate należy także użyć parametru ActivateProxy.
Uwaga: Podczas uruchamiania programu Sysprep.exe po raz czwarty na tym samym nośniku pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Your grace period limit has been reached and will not be reset. (Limit okresu wstępnego został osiągnięty i nie zostanie zresetowany).
WPA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299840 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:44:19 — zmiana: 5.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo kbsetup KB299840
Opinia
/html>