Narzędzie Przywracanie systemu może zostać wstrzymane na dysku systemowym, nawet jeśli na dysku jest wystarczająco dużo miejsca

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przeglądając ustawienia narzędzia Przywracanie systemu, można zaobserwować, że zostało ono wstrzymane, mimo że na dysku systemowym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Podczas próby uruchomienia narzędzia Przywracanie systemu może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Przywracanie systemu jest wstrzymane z powodu zbyt małej ilości dostępnego miejsca na dysku systemowym (litera dysku). Aby uruchomić ponownie Przywracanie systemu, zapewnij co najmniej 200 MB wolnego miejsca na tym dysku.

Czy chcesz uruchomić program Oczyszczanie dysku, aby teraz zwolnić więcej miejsca na dysku?
Tak Nie
Przyczyna
Takie zachowanie występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Na dysku niebędącym dyskiem systemowym, na którym jest włączone narzędzie Przywracanie systemu, jest mniej niż 50 MB wolnego miejsca.
  • Została wykonana operacja kopiowania, usuwania lub modyfikowania w odniesieniu do pliku monitorowanego przez narzędzie Przywracanie systemu na tym dysku.
Powoduje to wstrzymanie narzędzia Przywracanie systemu w całym systemie.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego zachowania należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1

Jeśli dysk, na którym jest mało wolnego miejsca, nie musi być monitorowany, wyłącz na nim narzędzie Przywracanie systemu.
  1. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Przywracanie systemu.
  2. W obszarze Ustawienia dysku, w polu Dostępne dyski, kliknij, aby wybrać odpowiedni dysk.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Zaznacz pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na tym dysku.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Właściwości systemu.

Metoda 2

Uruchom narzędzie Oczyszczanie dysku i zwolnij 200 MB miejsca na dysku, który jest przyczyną problemu. Miejsce można zwolnić także przez usunięcie z dysku niepotrzebnych plików, folderów lub programów.

Jeśli zostało zwolnione co najmniej 200 MB miejsca na dysku, stan narzędzia Przywracanie systemu może być wyświetlany jako „Wstrzymany” w interfejsie użytkownika Przywracanie systemu. Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu, ponieważ narzędzie Przywracanie systemu czeka domyślnie 15 minut po zwolnieniu miejsca na dysku, zanim uruchomi się ponownie. Zwolniwszy miejsce na dysku, można uruchomić narzędzie Przywracanie systemu, aby natychmiast przywrócić jego funkcje monitorowania na komputerze, klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, wskazując polecenie Akcesoria, klikając polecenie Narzędzia systemowe, a następnie klikając polecenie Przywracanie systemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299904 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:55:54 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB299904
Opinia