Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF: Po zainstalowaniu pakietu Office narzędzie RegClean raportuje błędy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL299958
Symptomy
Uruchomienie narzędzia RegClean po zainstalowaniu jednego z produktów wymienionych na początku tego artykułu może spowodować wystąpienie jednego z następujących symptomów:
 • Narzędzie RegClean znajduje błędy w rejestrze systemu i pojawia się opcja Fix Errors.
 • Po zainstalowaniu programu pakietu Office, którego stan instalacji to Instalowane przy pierwszym użyciu, a następnie dwukrotnym kliknięciu dokumentu skojarzonego z tym programem, program pakietu Office może nie zostać uruchomiony. Zamiast tego zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz za pomocą, w którym nie ma na liście programu pakietu Office.
Przyczyna
Narzędzie RegClean nie jest zgodne z produktami wymienionymi na początku tego artykułu. Problem pojawia się w przypadku każdego produktu, którego stan instalacji ustawiono jako Instalowane przy pierwszym użyciu, instalowanego przy użyciu dowolnego Instalatora Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj niżej wymienione metody w podanej kolejności.

Metoda 1: Cofnięcie zmian wprowadzonych przez narzędzie RegClean w rejestrze

Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez narzędzie RegClean, zlokalizuj plik Undo.reg i kliknij go dwukrotnie. W wyniku zostaną przywrócone wpisy rejestru, które wcześniej zostały usunięte.

Narzędzie RegClean tworzy plik w następującym formacie:
Undo komputerrrrrmmddggmmss.reg
gdzie komputer jest nazwą komputera, rrrrmmdd jest datą odpowiadającą dniu, w którym narzędzie RegClean wprowadziło zmiany do rejestru, a ggmmss jest godziną, w której narzędzie RegClean wprowadziło zmiany do rejestru.

Metoda 2: Instalowanie programu pakietu Office na żądanie

Jeśli problem pojawia się po dwukrotnym kliknięciu dokumentu w programie Eksplorator Windows, gdy dokument powinien być skojarzony z programem pakietu Office, którego stan instalacji to Instalowane przy pierwszym użyciu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Programy.
 2. W menu Programy kliknij skrót do programu pakietu Office, który chcesz uruchomić (na przykład kliknij polecenie Microsoft Word).
Program pakietu Office zostanie zainstalowany i będzie można kliknąć dwukrotnie skojarzony dokument w programie Eksplorator Windows.

Metoda 3: Usunięcie pakietu Office i jego ponowne zainstalowanie

Aby rozwiązać ten problem, może się okazać konieczne usunięcie pakietu Office i jego ponowne zainstalowanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. W oknie dialogowym Właściwości: Dodawanie/Usuwanie programów kliknij pozycję pakietu Office (na przykład kliknij pozycję Microsoft Office XP Professional).

  W przypadku systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000 lub Windows XP kliknij przycisk Usuń.

  W przypadku systemów operacyjnych Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
  2. W oknie dialogowym Tryb konserwacji — Opcje kliknij przycisk Odinstaluj pakiet Office.
  3. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie.
 4. Po usunięciu pakietu Office włóż dysk CD z pakietem Office, a następnie uruchom Instalatora, aby zainstalować pakiet Office.
Więcej informacji
Narzędzie RegClean nie jest już obsługiwane i zostało usunięte z wszystkich witryn pobierania firmy Microsoft.
OFFXP prb OFF2000 OFF2K OFF2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299958 — ostatni przegląd: 02/12/2004 12:23:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP (Instalator), Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbprb KB299958
Opinia