JAK: Konfigurowanie protokołu sieciowego TCP/IP przy wyłączonym systemie NetBIOS w systemie Windows 2000 Server

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL299977
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób konfigurowania systemu Windows 2000 Server oraz protokołu sieciowego TCP/IP przy wyłączonym systemie NetBIOS.

System Windows 2000 umożliwia wyłączenie w razie potrzeby systemu NetBIOS przez TCP/IP (NetBT) dla wybranych klientów. Jeśli na wybranym komputerze, pełniącym w sieci wyspecjalizowaną rolę (na przykład serwera zabezpieczeń), chcesz używać tylko systemu DNS do rejestrowania i rozpoznawania nazw, możesz wyłączyć usługi NetBT dla jednej lub wszystkich kart sieciowych zainstalowanych na tym komputerze.

Instalacja

Aby wyłączyć rozpoznawanie nazw WINS/NetBT:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Połączenia sieciowe i telefoniczne.
 2. Kliknij połączenie lokalne, wybrane do skonfigurowania statycznego i kliknij polecenie Właściwości w menu Plik.
 3. Kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), kliknij przycisk Właściwości, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę WINS.
 4. Kliknij opcję Wyłącz system NetBIOS przez TCP/IP.
 5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
UWAGA: W przypadku korzystania z serwera DHCP, który może wybiórczo włączać i wyłączać konfiguracje systemu NetBIOS za pomocą typów opcji protokołu DHCP, na serwerze DHCP można opcjonalnie zaznaczyć ustawienie Używaj systemu NetBIOS. System NetBIOS przez TCP/IP można również wyłączyć na komputerach z uruchomionym systemem Windows 2000, korzystając z typów opcji DHCP obsługiwanych przez usługę Windows 2000 DHCP Server.

Rozwiązywanie problemów

Komputery z uruchomionym systemem Windows 2000

 • Komputer nie wykrywa ruchu w sieci dla usługi przesyłania datagramów NetBIOS dla portu UDP (User Datagram Protocol) 138, usługi rozpoznawania nazw NetBIOS dla portu UDP 137 i usługi obsługi sesji NetBIOS dla portu TCP (Transmission Control Protocol) 139.
 • Jeśli komputer ma być klientem serwera WINS, to aby mógł używać i komunikować się z serwerem WINS, musi być komputerem wieloadresowym (musi mieć aktywne i dostępne inne fizyczne połączenia sieciowe).

Komputery działające jako klienci serwera WINS

 • Do chwili ponownego włączenia usługi NetBT, komputer nie może pełnić funkcji serwera WINS, obsługującego klientów serwera WINS.
 • Aby karty sieciowe mogły korzystać z serwera WINS, należy ręcznie skonfigurować listę serwerów WINS w połączeniach z włączoną Usługą NetBT lub pobrać listę połączeń z serwera DHCP.

  UWAGA: Serwery WINS skonfigurowane we właściwościach protokołu TCP/IP wyłączonej karty sieciowej, nie mają zastosowania w innych zainstalowanych kartach sieciowych.

Klienci niskiego poziomu, usługi i programy

 • System NetBIOS jest programowym interfejsem sieciowym oraz konwencją nazewnictwa a nie protokołem. System NetBIOS przez TCP/IP udostępnia interfejs programowania systemu NetBIOS przez protokół TCP/IP, rozszerzając zasięg programów klientów i serwerów systemu NetBIOS na sieć WAN i dostarczając możliwość współdziałania z innymi systemami operacyjnymi.
 • Usługi Stacja robocza, Serwer, Przeglądarka, Posłaniec oraz Logowanie do sieci są bezpośrednimi klientami usługi NetBT. Do komunikowania się z usługą NetBT korzystają z interfejsu TDI (Transport Driver Interface). Emulator systemu NetBIOS znajduje się również w systemach Microsoft Windows NT oraz Windows 2000. Emulator pobiera standardowe żądania systemu NetBIOS z programów systemu NetBIOS i tłumaczy je na odpowiednie instrukcje interfejsu TDI.
 • Do komunikowania się z poprzednimi wersjami systemu Windows NT i innymi klientami, takimi jak Microsoft Windows 95, system Windows 2000 używa systemu NetBIOS przez TCP/IP. Przed wyłączeniem systemu NetBIOS przez TCP/IP w środowisku produkcyjnym, należy przeprowadzić dokładne testowanie. Po wyłączeniu usług NetBT, programy i usługi zależne od systemu NetBIOS nie będą działać, ważne jest więc, aby przed wyłączeniem sprawdzić, czy klienci i usługi nie wymagają obsługi systemu NetBIOS.

  UWAGA: Na komputerach z systemem operacyjnym starszym od systemu Windows 2000 nie będzie możliwe przeglądanie, lokalizowanie i tworzenie połączeń do udziałów plików i wydruku na komputerze z systemem Windows 2000 z wyłączonym systemem NetBIOS.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 299977 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:56:52 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbnetwork KB299977
Opinia