Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zainstalować i skonfigurować rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions na serwerze sieci Web z systemem Windows NT (Windows NT lub Windows 2000)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób instalowania rozszerzeń FrontPage 2000 Server Extensions na serwerze sieci Web opartym na systemie Microsoft Windows NT.

Powrót do początku

Uwaga dla użytkowników systemu Microsoft Windows 2000 Server

W ramach instalacji standardowej systemu Windows 2000 Server domyślnie instalowany jest program Microsoft Internet Information Server oraz rozszerzenia FrontPage Server Extensions. Dlatego jeżeli użytkownik korzysta z tej konfiguracji, artykuł ten jest przydatny tylko w przypadku, gdy dostępne są dodatkowe serwery wirtualne.

Powrót do początku

Gdzie można uzyskać rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions

 1. Rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Zalecane jest pobranie rozszerzeń z tej lokalizacji, gdyż gwarantuje to pobranie najnowszej wersji. Jeżeli, z różnych przyczyn, nie można pobrać pliku, rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions są dostępne także w następujących źródłach:
  • Microsoft Office 2000 Premium
  • Microsoft FrontPage 2000
  • Microsoft Windows 2000
  • Jako część rozszerzeń serwera pakietu Office: Microsoft Office 2000, wydania Standard, Professional i Premium
 2. Aby pobrać rozszerzenia, w kolumnie Platforma i system operacyjny określ odpowiednią wersję pakietu, a następnie w kolumnie Pobierz plik kliknij odpowiednie łącze.
 3. Po wyświetleniu dostępnych opcji, Uruchomić z bieżącej lokalizacji lub Zapisać na dysku, wybierz opcję Zapisać na dysku.
Powrót do początku

Jak zainstalować rozszerzenia FrontPage 2000 Server Extensions

 1. Po pobraniu pliku rozszerzeń serwera otwórz folder, w którym zostały zapisane.
 2. Kliknij ikonę Setup.
 3. Aby zainstalować rozszerzenia w katalogu domyślnym, kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Aby wybrać katalog niestandardowy, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz katalog. Rozszerzenia FrontPage Server Extensions zostaną zainstalowane na komputerze.
 4. Jeżeli instalujesz lub uaktualniasz komputer do poziomu komputera z jednym serwerem sieci Web, rozszerzenia FrontPage Server Extensions zostaną zainstalowane automatycznie w obszarze zawartości serwera sieci Web. Jeżeli serwer jest serwerem Internetowych usług informacyjnych (IIS, Internet Information Services), pierwszym kontem administratora będzie konto administratora systemu. W przypadku pozostałych serwerów zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy i hasła konta administratora.
 5. Jeżeli instalujesz lub uaktualniasz komputer do poziomu komputera z wieloma serwerami sieci Web lub wieloma serwerami wirtualnymi, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie rozszerzeń serwera przy użyciu jednego z narzędzi administracyjnych rozszerzeń FrontPage Server Extensions. Wybierz przystawkę MMC programu FrontPage i wykonaj następujące kroki:
  1. Po otwarciu przystawki MMC kliknij menu Konsola, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę. Jeżeli w menu konsoli jest wyświetlany element Opcje, zaznacz element Opcje, a następnie w polu Tryb konsoli wybierz pozycję Tryb autorski.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Na liście Dostępne przystawki autonomiczne zaznacz pozycję Menedżer usług internetowych (uwzględniając późniejsze potrzeby związane z administracją, można teraz dodać także przystawkę Rozszerzenia FrontPage Server Extensions).
  4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie przystawek autonomicznych.
  5. W polu Dodaj/usuń przystawki zostanie wyświetlony skrót do serwera IIS (Internet Information Server). Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł witryny sieci Web, w której chcesz zainstalować przystawkę Rozszerzenia FrontPage Server Extensions.
  7. Z menu skrótów wybierz polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj program Rozszerzenia serwera. Spowoduje to otwarcie Kreatora konfiguracji programu Rozszerzenia serwera.
  8. Kliknij przycisk Dalej, aby utworzyć grupy lokalne systemu Windows, przy użyciu których będą odpowiednio identyfikowani użytkownicy programu FrontPage: administratorzy i autorzy wybranej witryny sieci Web oraz osoby ją przeglądające. Te trzy grupy można opisać w następujący sposób:
   • Administratorzy mogą tworzyć nowe sieci Web w programie FrontPage, zmieniać ustawienia witryny sieci Web, sterować procesem tworzenia witryny, tworzyć nową zawartość i przeglądać istniejącą zawartość witryny.
   • Autorzy mogą tworzyć nową zawartość i przeglądać istniejącą zawartość witryny.
   • Osoby przeglądające mogą tylko przeglądać istniejącą zawartość strony.
  9. Zaznacz pole wyboru Utwórz grupy na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Można przejść do systemu Windows i tam dodać określonych użytkowników do tych grup.
  10. Określ grupę administratorów. Zaleca się pozostawienie w tym polu ustawienia domyślnego, Administratorzy. Kliknij przycisk Dalej.
  11. Jeżeli masz serwer SMTP, możesz teraz skonfigurować ustawienia. Jeżeli z serwera nie będzie wysyłana poczta e-mail lub jeżeli jeszcze nie wiesz, jak skonfigurować ustawienia, zaznacz opcję Nie, zrobię to później. Kliknij przycisk Dalej.
  12. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę Kreatora konfiguracji programu Rozszerzenia serwera.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Nie należy usuwać żadnych plików ani katalogów programu FrontPage z sieci Web. W przeciwnym wypadku rozszerzenia FrontPage Server Extensions mogą nie działać prawidłowo.

Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298158 JAK: Konfigurowanie rozszerzeń serwera programu FrontPage w Internetowych usługach informacyjnych
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310931 Where to find the FrontPage 2000 Server Extensions Resource Kit (SERK)
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300004 — ostatni przegląd: 12/06/2015 02:57:15 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2000, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Internet Information Server 4.0, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbwebservices kbwebserver kbsetup kbhowtomaster KB300004
Opinia