Excel: Jak rozwiązywać problemy wiadomości "Wystąpił błąd podczas wysyłania polecenia do programu"

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3001579
Symptomy
W programie Microsoft Excel jeden z następujących warunków jest spełniony:
 • Skoroszyt programu Excel próbuje uzyskać dostęp do danych z innej aplikacji, która jest nadal aktywna.
 • Zbyt wiele dodatków programu Excel zostało dodanych do programu lub jeden z dodatków jest uszkodzony.
 • Możesz wykonać jedną z następujących czynności:
  • Włącz przycisk, który jest tworzony przez dodatek innych firm lub aplikacji
  • Spróbuj otworzyć obiekt osadzony
  • Zapisz lub otwórz plik
  • Spróbuj użyć Wyślij jako opcję załącznika
  • Wywołaj inną aplikację ze skoroszytu programu Excel
W tym scenariuszu pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił błąd podczas wysyłania polecenia do programu
Przyczyna
Ten błąd wskazuje, że jakiś proces, który działa wewnątrz programu Excel nie pozwoli zamknąć program Excel. Istnieje wiele możliwych przyczyn, występowania tego błędu. Musisz zrozumieć swoje środowisko tak, aby określić, która z metod w sekcji "Rozwiązanie" działa najlepiej dla Ciebie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, spróbuj następujących metod, odpowiednio, w określonej kolejności.

Metoda 1: Ignorowanie DDE

Ten problem może wystąpić, jeśli jest zaznaczone pole wyboru Ignoruj inne aplikacje, które korzystają z dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange) w oknie Opcje programu Excel.

Po dwukrotnym kliknięciu skoroszytu programu Excel w programie Eksplorator Windows, dynamicznych danych programu exchange (DDE) wiadomość jest wysyłana do programu Excel. Ta wiadomość powoduje, że program Excel otworzy skoroszyt, który został kliknięty dwukrotnie.

Po wybraniu opcji "Ignoruj", program Excel ignoruje komunikaty DDE, które są wysyłane do niego przez inne programy. Dlatego komunikat DDE, który jest wysyłany do programu Excel przez program Eksplorator Windows zostanie zignorowany i program Excel nie otwiera skoroszytu, który został kliknięty dwukrotnie.

Aby poprawić to ustawienie, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Ogólne .
 3. Wyczyść Ignoruj inne aplikacje, które używają pole wyboru dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange), a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyłączania DDE, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2: Naprawa wirtualizacji doświadczenia użytkownika (UE-V)

Jeśli korzystasz z wirtualizacji doświadczenia użytkownika aktualizacji (UE-V), należy zainstalować poprawkę 2927019. Aby to zrobić, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jeśli nie masz pewności, czy są uruchomione UE-V, sprawdź listę programów w elemencie Programy i funkcje w Panelu sterowania. Wpis "Centrum ustawień firmowych" wskazuje, że użytkownik użwa UE-V.

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 3.

Metoda 3: Resetuj skojarzenia plików

Aby sprawdzić, czy skojarzenia plików działają w systemie, należy zresetować skojarzenia plików programu Excel do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, wykonaj kroki odpowiednie dla systemu operacyjnego.
Windows 8
 1. Na ekranie startowym wpisz Panel sterowania.
 2. Kliknij lub wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij Programy domyślne, a następnie kliknij przycisk Ustaw programy domyślne.
 4. Kliknij ikonę programu Excel, a następnie kliknij przycisk Wybierz domyślne dla tego programu.
 5. Na ekranie Ustaw skojarzenia programów kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij Programy domyślne.
 3. Kliknij przycisk Skojarz typ pliku lub protokół z określonym programem.
 4. Wybierz Arkusz programu Microsoft Excel, a następnie kliknij przycisk Zmień program.
 5. W sekcji Zalecane programykliknij polecenie Microsoft Excel.
 6. Jeśli programu Excel nie ma na liście, kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj folder instalacji programu Excel, kliknij polecenie Excel.exe, a następnie kliknij program Excel.
Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 4.

Metoda 4: Napraw produkt Office

Spróbuj naprawić programy pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj kroki dla systemu operacyjnego i typu instalacji.
Dla Office 365 szybka instalacja
Windows 8
 1. Na ekranie startowym wpisz Panel sterowania.
 2. Kliknij lub wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. W obszarze Programykliknij lub puknij polecenie Odinstaluj program.
 4. Kliknij lub puknij usługi Microsoft Office 365, a następnie kliknij lub wybierz przycisk Zmień.
 5. Kliknij lub wybierz polecenie Naprawy w trybie Online, a następnie kliknij lub puknij naprawy. Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu naprawy.
Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Programy i funkcje.
 3. Kliknij przycisk Microsoft Office 365, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Wybierz opcję Naprawy w trybie Online, a następnie kliknij przycisk Napraw.

  Uwaga: Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu naprawy.

  Funkcji naprawy pakietu Office
Dla Office 2013, Office 2010 lub Office 2007
Aby naprawić Office 2013, Office 2010 lub Office 2007, wykonaj kroki opisane w temacie witryny sieci Web pakietu Office:

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 5.

Metoda 5: Wyłączanie dodatków

Program Excel i popularne dodatki że programów mogą również powodować ten problem. Te dwa rodzaje dodatków znajdują się w różnych folderach. Do testowania, wyłącz i izoluj konflikt przez wyłączenie każdego dodatku pojedynczo. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu plik kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij przycisk Add-Ins.
 2. Na liście Zarządzaj u dołu ekranu wybierz polecenie Dodatki COM , a następnie kliknij Go.
 3. Wyczyść jeden z dodatków na liście, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Excel, klikając dwukrotnie ikonę lub nazwę pliku dla skoroszytu, który chcesz otworzyć.
 5. Jeśli problem będzie się powtarzał, powtórz kroki 1-4, z wyjątkiem wybrania innego dodatku w kroku 3.
 6. Jeśli problem nie zniknie po wyczyszczeniu wszystkie dodatków COM, powtórz kroki 1-4, z wyjątkiem w kroku 2, wybierz pozycję Dodatki programu Excel , a następnie spróbuj każdego z dodatków programu Excel pojedynczo w kroku 3.
Jeśli program Excel ładuje plik, dodatek, który ostatnio wyłączono jest przyczyną problemu. Jeśli tak jest, firma Microsoft zaleca, odwiedź witrynę producenta w sieci Web, aby uzyskać dodatek dowiedzieć się, czy jest dostępna zaktualizowana wersja dodatku. Jeśli nie jest dostępna nowsza wersja dodatku lub nie trzeba używać dodatku, można pozostawić wyłączone.

Jeśli program Excel nie może otworzyć pliku po wyłączeniu wszystkich dodatków, problem ma inną przyczynę.

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 6.

Metoda 6: Wyłączenie przyspieszania sprzętowego

Aby obejść ten problem, należy wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, dopóki nie zostanie wydana poprawka przez producenta karty wideo. Upewnij się, że regularnie sprawdza aktualizacje sterownika karty wideo.

Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom dowolny program pakietu Office 2013.
 2. Na karcie plik kliknij przycisk Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na liście dostępnych opcji zaznacz pole wyboru Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki .

  Poniższy zrzut ekranu przedstawia tę opcję w programie Excel.

  Wyłącz skrót hw
 5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat przyspieszenia sprzętowego zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, przejdź do metody 6.

Metoda 7: Sprawdź lub zainstaluj najnowsze aktualizacje

Użytkownik może być zmuszony do ustawienia witryny Windows Update do automatycznego pobierania i instalowania zalecanych aktualizacji. Instalowanie wszelkie ważne, zalecane i opcjonalne aktualizacje można często rozwiązać problemy przez zastępuje nieaktualne pliki i eliminuje luki w zabezpieczeniach.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji pakietu Office kliknij następujący numer artykułu, aby przejść do artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jeśli po wypróbowaniu tych metod wciąż występuje ten problem, skontaktuj się z Pomoc techniczna firmy Microsoft Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów.
Otwórz pusty programu Excel kliknij dwukrotnie XL DDE UE-V problemy z przesłaniem polecenia do programu oczekiwania ole Microsoft Excel czeka na inna aplikacja ukończy errmsg komunikat Błąd akcji OLE pakietu Office

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 3001579 - Última Revisão: 11/01/2015 04:05:00 - Revisão: 3.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007

 • kbsurveynew kbprb kbexpertiseinter kbmt KB3001579 KbMtpl
Comentários