Opis zmian ustawień zabezpieczeń stref zawartości sieci Web w programie Internet Explorer 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL300443
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano zmiany ustawień zabezpieczeń stref zawartości sieci Web w programie Internet Explorer 6
Więcej informacji
O ile w poniższych sekcjach nie wskazano wyjątku, bieżące ustawienia zabezpieczeń są pozostawiane podczas aktualizacji do programu Internet Explorer 6. Jednak poziom zabezpieczeń dla wszystkich stref został ustawiony jako Niestandardowy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poziomu zabezpieczeń ustawionego jako Niestandardowy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300891 Wszystkie strefy zawartości sieci Web są ustawione na niestandardowe po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6
Jeśli dla dowolnej strefy zostanie kliknięty przycisk Poziom domyślny na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe, można zastosować nowe ustawienia domyślne.

Zmiany ustawień wszystkich stref zabezpieczeń

Po kliknięciu przycisku Poziom niestandardowy na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer 6 okaże się, że następujące ustawienia zostały usunięte z sekcji Ustawienia zabezpieczeń:
 • Ustawienia plików cookie zostały przeniesione z karty Zabezpieczenia na kartę Prywatność. Ustawienia plików cookie nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6.Aby uzyskać dodatkowe informacje o ustawieniach plików cookie, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  296363 Ustawienia plików cookie nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6
  283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
 • Ustawienia zlokalizowane w sekcji zatytułowanej Microsoft VM, zawierającej podtytuł „Uprawnienia Java” są nieobecne, jeśli nie została zainstalowana wirtualna maszyna Microsoft (Microsoft VM). Jeśli wirtualna maszyna Microsoft VM została zainstalowana jako samodzielny pakiet lub za pomocą „instalacji na żądanie”, te ustawienia są dodawane z powrotem.
Po kliknięciu przycisku Poziom niestandardowy na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer 6 okaże się, że do sekcji Ustawienia zabezpieczeń zostały dodane następujące nowe ustawienia:
 • Ustawienie „Nie monituj o zaznaczenie certyfikatu klienta, gdy nie ma certyfikatów” w sekcji zatytułowanej Różne jest ustawione jako Wyłącz dla wszystkich poziomów zabezpieczeń z wyjątkiem poziomu Niski (domyślnie tylko strefa „Zaufane witryny” ma niski poziom zabezpieczeń).

  To ustawienie zostało dodane do programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość Wyłącz, program Internet Explorer nie wyświetla monitu z komunikatem „Uwierzytelnienie klienta” po połączeniu z witryną sieci Web, która nie ma certyfikatów lub ma tylko jeden certyfikat. W wersjach programu Internet Explorer starszych niż wersja 5.5 z dodatkiem SP1 jest wyświetlany komunikat „Uwierzytelnienie klienta” nawet kiedy witryna sieci Web nie ma certyfikatów lub ma tylko jeden certyfikat:
  Identyfikacja

  Witryna sieci Web, którą chcesz wyświetlić, wymaga identyfikacji. Wybierz certyfikat, który ma być używany podczas łączenia.
 • Ustawienie „Zezwalaj na Meta Refresh” w sekcji zatytułowanej Różne ma wartość Włącz dla wszystkich poziomów zabezpieczeń (z wyjątkiem poziomu Wysoki), a ustawienie Meta Refresh działa tak jak we wcześniejszych wersjach programu Internet Explorer. Dla wysokiego poziomu zabezpieczeń (domyślnie taki poziom mają „Witryny z ograniczeniami”) ustawienie „Zezwalaj na Meta Refresh” ma wartość Wyłącz, a ustawienie Meta Refresh nie działa.

  Ustawienie Meta Refresh (znacznik) włącza autor strony sieci Web, aby przekierować przeglądarkę użytkownika do innej strony sieci Web po upłynięciu określonego czasu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawienia Meta Refresh, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:UWAGA: To ustawienie nie działa w programie Internet Explorer 6 Public Preview (Wersja 6.00.2462.0000). Ten problem został skorygowany po raz pierwszy w programie Internet Explorer 6 Public Preview Refresh (Version 6.00.2479.0006).
 • Ustawienie „Wyświetl zawartość mieszaną” w sekcji Różne ma wartość Monituj (co jest identyczne jak we wcześniejszych wersjach programu Internet Explorer) dla wszystkich poziomów zabezpieczeń, a użytkownik może zobaczyć następujący komunikat „Informacja o zabezpieczeniach” na stronach sieci Web zawierających bezpieczną (https://) i niebezpieczną (http://) zawartość:
  Otwierana strona zawiera zarówno elementy bezpieczne, jak i niebezpieczne.

  Czy chcesz wyświetlać elementy niebezpieczne?
  Jeśli ustawienie „Wyświetl zawartość mieszaną” ma wartość Włącz, użytkownik nie może odebrać powyższego komunikatu i niebezpieczna zawartość może zostać wyświetlona. Jeśli ustawienie „Wyświetl zawartość mieszaną” ma wartość Włącz, użytkownik nie może odebrać powyższego komunikatu i niebezpieczna zawartość może zostać wyświetlona.

Zmiany ustawień strefy Witryny z ograniczeniami

Następujące ustawienia strefy „Witryny z ograniczeniami” zostały zmienione:
 • Ustawienie Wykonywanie aktywnych skryptów ma wartość Wyłącz, a wcześniejsze ustawienie nie jest zachowywane.
 • Ustawienie Uprawnienia Java w sekcji Microsoft VM ma wartość Wyłącz Java, a wcześniejsze ustawienie nie jest zachowywane.
 • Ustawienie „Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne” ma wartość Wyłączone, ale wcześniejsze ustawienie jest zachowywane.
 • Ustawienie „Zezwalaj na Meta Refresh” ma wartość Wyłączone.
UWAGA: Strefa „Witryny z ograniczeniami” jest domyślnie używana przez program Microsoft Outlook Express 6 i może być używana przez program Microsoft Outlook do ograniczania aktywnej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182569 Opis wpisów rejestru stref zabezpieczeń programu Internet Explorer
Urlmon.dll, Inetcpl.cpl IE6Setup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300443 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:03:10 — zmiana: 3.3

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB300443
Opinia