JAK: Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia do instalowania i konfigurowania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 na serwerze IIS

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym przewodniku objaśniono krok po kroku sposób korzystania z narzędzi wiersza polecenia do instalowania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 w systemach Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP. (UWAGA: w tym artykule opisano tylko instalowanie rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002).

(Powrót do początku)

Wymagania

Przed wykonaniem czynności opisanych w tym artykule należy sprawdzić, czy konfiguracja systemu użytkownika spełnia następujące wymagania dotyczące oprogramowania:
 • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft:
  • Microsoft Internet Information Server w wersji 4.0 w systemie Windows NT 4.0
  • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.0 w systemie Windows 2000
  • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.1 w systemie Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer:
  • Wersja 4.0 lub nowsza w systemie Windows NT 4.0
  • Wersja 5.0 lub nowsza w systemie Windows 2000
  • Wersja 6.0 lub nowsza w systemie Windows XP Professional
 • Wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku:
  Od 30 MB do 70 MB wolnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 oraz ilość wolnego miejsca na dysku wystarczająca do obsługi witryn sieci Web i podsieci Web tworzonych przez użytkowników. Te wymagania są tylko wskazówkami i są różne dla różnych platform i systemów operacyjnych.
(Powrót do początku)

Ważne informacje

 • Na platformie Windows funkcje zabezpieczeń rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 wymagają systemu plików NTFS (New Technology File System). W systemie Windows 2000 jest dostępne narzędzie umożliwiające konwersję (Convert.exe), za pomocą którego można skonwertować istniejący wolumin w systemie FAT (File Allocation Table) na wolumin NTFS bez utraty danych. Jeżeli próbujesz zainstalować rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002 na dysku sformatowanym w systemie FAT, nie można rozszerzyć domyślnego serwera wirtualnego. Ponadto wszystkie witryny tworzone na tym serwerze wirtualnym nie będą bezpieczne.
 • Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne do serwera. Jeżeli pracuje zdalnie, musi mieć uprawnienia administracyjne do serwera zdalnego oraz kopię pliku Owsrmadm na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących administracji zdalnej, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
(Powrót do początku)

Krok 1 - Pobieranie i instalowanie rozszerzeń serwera

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij plik fpse02_x86_ENG.exe.
 3. Po wyświetleniu dostępnych opcji, Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji i Zapisz ten program na dysku, kliknij opcję Zapisz ten program na dysku.
 4. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie pliku w lokalizacji na dysku twardym komputera. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do wybranej lokalizacji. Zapamiętaj, gdzie zapisujesz plik.
 5. Otwórz folder, w którym został zapisany pobrany plik rozszerzeń serwera.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę programu fpse02_x86_ENG.exe.
 7. Wykonaj kolejno wszystkie kroki w Kreatorze instalacji w celu zainstalowania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002, używając tylko ustawień domyślnych.
(Powrót do początku)

Krok 2 - Rozszerzanie serwera przy użyciu narzędzi wiersza polecenia

 1. Kliknij przycisk Start i wskaż polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd "C:\program files\common files\Microsoft shared\web server extension\50\bin"
  gdzie C:\ jest literą dysku, na którym znajdują się rozszerzenia serwera programu FrontPage (jeżeli rozszerzenia serwera programu FrontPage znajdują się na innym dysku, zastąp literę C:\ odpowiednią literą dysku).
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  owsadm.exe -o install -p 80 -u nazwa_użytkownika -sp publish
  gdzie „80” jest numerem portu serwera wirtualnego, a „nazwa_użytkownika” jest nazwą użytkownika systemu Windows.

  Pierwotna konfiguracja domyślnej witryny sieci Web serwera sieci Web zakłada, że witryna ta jest obsługiwana przez port „80”, ale jeżeli to ustawienie zostało zmienione lub jeżeli rozszerzenia serwera są instalowane na innym serwerze wirtualnym, należy podać odpowiedni numer portu lub użyć numeru wystąpienia, np. /LM/W3SVC/1, /LM/W3SVC/3 itd.

  Jeżeli nazwa użytkownika jest nazwą konta domeny, wpisując nazwę użytkownika, użyj następującej składni:
  nazwa_domeny\nazwa_użytkownika
 4. Wpisz polecenie EXIT i naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć wiersz polecenia.
(Powrót do początku)

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli brakuje wymaganego parametru, operacja nie powiedzie się i będzie konieczne ponowne jej zdefiniowanie i wpisanie parametrów.

(Powrót do początku)


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania programu SharePoint Team Services i administrowania nim oraz korzystania z narzędzi wiersza polecenia programu SharePoint Team Services, kliknij numery artykułów poniżejw celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310932 Where to Find the SharePoint Team Services Administrator's Guide
300591 HOW TO: Quietly Extend a Server with FrontPage 2002 Server Extensions
300018 HOW TO: Use SharePoint Administrator to Install and Configure the FrontPage 2002 Server Extensions
(Powrót do początku)
front page share point sts
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300543 — ostatni przegląd: 02/24/2014 20:21:15 — zmiana: 4.2

Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2002, Microsoft Internet Information Server 4.0, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB300543
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)