Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OL2002: Omówienie publicznej aktualizacji programu Outlook 2002 z 4 października 2001

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL300551
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Outlook 2002. Ta aktualizacja zawiera poprawki ostrzegające przed zbliżaniem się do 2 gigabajtowego (GB) ograniczenia rozmiaru plików folderów osobistych i magazynów w trybie offline (.pst, .ost), jak również poprawki dotyczące innych problemów wymienionych dalej w tym artykule. Ta aktualizacja zawiera również poprawki opracowane dzięki zgłoszeniom błędów za pomocą narzędzia Office Watson.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować aktualizację programu Microsoft Outlook 2000 z 4 października 2001.

UWAGA: Ta Publiczna aktualizacja jest częścią dodatku Service Pack 1 (SP-1) pakietu Microsoft Office XP, ale dla wygody użytkownika Publiczna aktualizacja jest również dostępna osobno, zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Jeżeli już zastosowano dodatek Office XP SP-1, nie ma potrzeby stosowania tej Publicznej aktualizacji.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka

Jeżeli program Microsoft Office XP zainstalowano z płyty CD, wykonaj następujące kroki w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji klienckiej:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik olk1004.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik olk1004.exe.
 5. Kiedy pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. Po wyświetleniu monitu włóż do stacji dysków CD-ROM płytę CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że aktualizacja została pomyślnie zastosowana, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli zainstalowano program Office XP z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować lokalizację na serwerze przy pomocy publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik olk1004a.exe na pulpicie.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Olk1004a.exe.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. W poluWpisz lokalizację, w której mają być zapisane wyodrębnione plikiwpiszC:\olk1004a, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu.
 8. Teraz należy zastosować sześć plików typu msp w folderze C:\Olk1004a.

  Aby zastosować pierwszy plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w oknie dialogowym Otwórz (całość w jednym wierszu)
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\outlook_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), a plik MSI to pakiet bazy danych MSI produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi). Kliknij przycisk OK.

  Po zakończeniu tego polecenia uruchom następujące pięć dodatkowych poleceń w podobny sposób:
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\OLKINTL_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\outlcm_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\outlctl_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\outlmime_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1004a\pstprx32_admin.msp SHORTFILENAMES=1
 9. Aby wdrożyć aktualizację na istniejącej instalacji klienckiej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom na komputerze klienckim. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie (całość w jednym wierszu)
  msiexec /iścieżka administracyjna\plik MSIREINSTALL=OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles,OutlookImportExportFiles REINSTALLMODE=vomus /q
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), a plik MSI to zaktualizowany pakiet bazy danych MSI pakietu Office XP na obrazie administracyjnym (na przykład ProPlus.msi).

  UWAGA: Wszystkie funkcje następujące po właściwości REINSTALL uwzględniają wielkość liter.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrożenia na klienckiej stacji roboczej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: How to Install a Public Update to Administrative Installations
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również przeczytać następujący artykuł w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna jest zainstalowana

Pliki zaktualizowane po zastosowaniu poprawki

  Nazwa pliku Wersja  ------------------------   emsabp32.dll 10.0.3131.0  emsmdb32.dll 10.0.3311.0  emsui32.dll 10.0.3117.0  msmapi32.dll 10.0.3311.0  mspst32.dll 10.0.3207.0  outex.dll  10.0.3311.0  OUTLLIBR.DLL 10.0.2915.0  OutlCM.dll  10.0.3311.0  outlctl.dll 10.0.3124.0  OUTLMIME.DLL 10.0.2909.0  exsec32.dll 10.0.3228.0  outllib.dll 10.0.3311.0  outlook.exe 10.0.3311.0  OutlPH.dll  10.0.3311.0  rm.dll    10.0.3012.0  pstprx32.dll 10.0.3311.0
Aby ustalić, czy poprawa jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Outlook — informacje.
 2. Jeżeli poprawka jest zainstalowana, pierwszy wiersz okna dialogowo wygląda tak:
  Microsoft Outlook 2002 (10.3311.2625) — informacje

Problemy rozwiązane przez aktualizację

Aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach. Kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
297115 OL2002: The IMAP Password Is Not Retained in the Same Session
287803 OL2002: Performance Problems When You Open Digitally Signed or Encrypted Messages
304863 OL2002: Mail Delivery to Inbox Stops When the Personal Folder or Offline Folder Is Full
306076 OL2002: Error Message Occurs When You Synchronize an OST That Is 1.82 GB in Size
303671 OL2000: Service Release 1 (SR-1) Cannot Find Recipients Certificates
304008 OL2002: Cannot Send SMTP Mail Messages by Using a POP3 Account and SSL
307592 OL2000: Fields Truncate When You Direct Book a Schedule+ 7.5 Resource
303865 OL2002: Change Password Dialog Box Does Not Automatically List Name of Exchange Server
299374 OL2002: IMAP Logon Defaults the Focus to the 'User Name' Field

Dodatkowe problemy rozwiązane przez aktualizację

Następujące problemy są również rozwiązane.

Niektóre podpisane wiadomości otwierają się wolno

Po otrzymaniu niewłaściwego certyfikatu podpisanej wiadomości program Outlook może otwierać wiadomość wolno, ponieważ próbuje pobrać prawidłowy certyfikat.

Nowe wiadomości są duplikowane, jeżeli folder jest przełączany podczas synchronizacji z pocztą Hotmail

Jeżeli przełączasz folder poczty Hotmail podczas synchronizacji, będącej operacją w tle, nowe wiadomości mogą być duplikowane w lokalnym pliku PST (ale nie na serwerze poczty Hotmail). Jeżeli usuniesz zduplikowane wiadomości, dane zostaną utracone.

Otwarcie pliku folderów osobistych (.pst) w Eksploratorze Windows powoduje uszkodzenie danych

Jeżeli plik folderów osobistych (.pst) jest otwierany w Eksploratorze Windows i kojarzony z akcją „Otwórz za pomocą programu Outlook”, plik pst może zostać uszkodzony.

Dodano obsługę nowego rozszerzenia certyfikacji S/MIME

Została dodana obsługa dla nowego rozszerzenia certyfikatów, które określają funkcje S/MIME klienta.

Przenoszenie elementów między folderami programu może zająć do 30 sekund

Jeżeli przenoszone są elementy między folderami serwera Exchange Server i konta poczty Hotmail w tym samym profilu poczty e-mail, program Outlook może przestać odpowiadać (zawiesić się). To występuje tylko wtedy, gdy konto poczty Hotmail znajduje się w profilu poczty e-mail.

Uwierzytelnianie SPA nie monituje o poświadczenia i wiadomości NDR

Podczas łączenia się przez innego dostawcę ISP, niż wymagający uwierzytelniania SPA, uwierzytelnianie SPA nie monituje o poświadczenia i otrzymujesz wiadomość NDR.

Terminy oznaczone jako prywatne są widoczne z prawami do recenzji

Po skierowaniu wskaźnika myszy na prywatny termin innej osoby w programie do planowania harmonogramu spotkań, temat prywatnego spotkania jest widoczny jako etykietka ekranowa.

Program Outlook wolno wykonuje Autouzupełnianie nazw w programie do planowania spotkań

Podczas planowania spotkań program Outlook wolno wykonuje Autouzupełnianie nazw poczty e-mail z globalnej listy adresowej, jeżeli ta lista nie jest domyślną listą adresową.

Dodano wyłączanie pamięci podręcznej haseł w kontach IMAP

Dodano możliwość wyłączenia opcji „Zapamiętaj hasło” w kontach IMAP, w celu wyłączania pamięci podręcznej haseł.

Program Outlook nie może sprawdzić certyfikatu adresata dla osobistej książki adresowej

Po wysłaniu cyfrowo podpisanej wiadomości przy użyciu programu Outlook 2000 z dodatkiem SR-1, z opcją programu Outlook „Zachowaj adres prywatny w” pliku PAB, program Outlook nie może znaleźć certyfikatu adresata. To wywołuje następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Outlook ma problemy z szyfrowaniem wiadomości, ponieważ brakuje certyfikatów następujących adresatów lub są nieprawidłowe, albo funkcje szyfrowania są niezgodne lub nieobsługiwane.

Ciąg „@hotmail.com” nie jest dodawany do nazwy użytkownika po utworzeniu nowego konta

Po utworzeniu nowego konta poczty e-mail na serwerze Hotmail, do nazwy użytkownika nie jest dodawany ciąg „@hotmail.com”.
OFFXP inf poprawka lista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300551 — ostatni przegląd: 08/13/2004 16:59:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • kbinfo kbgrpmose kbdta kbofficexpsp1fix KB300551
Opinia