JAK: Analizowanie i defragmentowanie woluminu dysku w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL300978
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł krok po kroku jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą wykonać konserwację woluminów dysku na serwerach lub stacjach roboczych z systemem Windows 2000. Analizowanie i defragmentowanie woluminów dysku może ułatwić przywrócenie wydajności i poprawnej pracy systemu.

Analizowanie i defragmentowanie woluminów dysku

Ponieważ defragmentowanie woluminu dysku może trwać bardzo długo (w zależności od rozmiaru woluminu, liczby plików, wartości procentowej fragmentacji i dostępności zasobów systemowych), przed defragmentowaniem woluminu należy przeprowadzić analizę, która pozwoli na podjęcie decyzji, czy warto uruchomić proces defragmentacji.

Analizowanie woluminu dysku

Aby sprawdzić, czy na woluminie znajdują się pofragmentowane pliki i foldery:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.
  2. Kliknij wolumin wybrany do analizowania.
  3. Kliknij przycisk Analizuj, aby rozpocząć analizowanie.
  4. Po ukończeniu analizowania obejrzyj wyniki, klikając przycisk Wyświetl raport. Jeśli narzędzie wykonujące analizowanie zaleci defragmentowanie woluminu, wykonaj kroki podane w następnej części.

Defragmentowanie woluminu dysku

  1. Jeśli narzędzie Defragmentator dysków jeszcze nie działa, kliknij przycisk Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.
  2. Kliknij wolumin wybrany do defragmentowania.
  3. Kliknij przycisk Defragmentuj, aby rozpocząć defragmentowanie.
  4. W oknie Obraz defragmentacji można śledzić postęp defragmentowania. Pofragmentowane pliki są oznaczone kolorem czerwonym, pliki ciągłe kolorem niebieskim, a pliki systemowe — zielonym. Celem defragmentowania jest wyeliminowanie większości czerwonych prostokątów.

Rozwiązywanie problemów

Mimo, że każdy użytkownik może uzyskać dostęp do narzędzia Defragmentator dysków, wykonanie analizy lub defragmentowania woluminu wymaga uprawnień administratora. Aby uruchomić operację defragmentowania, należy zalogować się jako administrator lub członek lokalnej grupy Administratorzy.drive
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300978 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:13:18 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB300978
Opinia