JAK: Konfiguracja dostępu użytkownika i grupy do intranetu w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL300985
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Usługi World Wide Web (WWW) oraz FTP dołączone do programu Microsoft Internet Information Server oraz Internetowych usług informacyjnych są całkowicie zintegrowane z kontami użytkowników systemu Windows 2000 oraz uprawnieniami dostępu do plików.

Dostęp do zasobów (na przykład do pliku, do strony HTML lub programu ISAPI) jest uzyskiwany przez usługi w imieniu użytkownika systemu Windows. Usługa personifikuje użytkownika, podając nazwę użytkownika i parę haseł podczas próby czytania lub uruchamiania zasobu dla klienta.


Sposób zmiany uprawnień NTFS dla pliku lub folderu

Aby zmienić uprawnienia NTFS do pliku lub folderu:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieAkcesoria, a następnie kliknij polecenieEksplorator Windows.
 2. Zlokalizuj plik lub folder, dla którego chcesz ustawić uprawnienia.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik lub folder, kliknij polecenieWłaściwości, a następnie kliknij kartęZabezpieczenia.
 4. Aby ustawić uprawnienia dla nowej grupy lub użytkownika, kliknij przyciskDodaj. Wpisz nazwę grupy lub użytkownika, dla których chcesz ustawić uprawnienia, korzystając z formatunazwa domeny\nazwa użytkownika, a następnie kliknij przyciskOK. Aby zmienić uprawnienia w systemie Windows NT 4.0, przeczytaj temat Pomocy „Uprawnienia” w Pomocy systemu Windows NT.
 5. Aby zmienić lub usunąć uprawnienia dla istniejącej grupy lub użytkownika, kliknij nazwę grupy lub użytkownika.
 6. W obszarzeUprawnieniakliknij pole wyboruZezwalajlubOdmawiajdla każdego uprawnienia, którego chcesz udzielić lub odmówić, jeżeli jest to konieczne. Można również kliknąć przyciskUsuń, aby usunąć grupę lub użytkownika z listy uprawnień.UWAGA: Odmowa uprawnienia ma pierwszeństwo przed zezwoleniem. Odmowa zastosowana do grupy Wszyscy może zamknąć zasób dla tego poziomu dostępu dla wszystkich osób, włącznie z administratorem.

Sposób zmiany zabezpieczeń katalogu wirtualnego lub pliku

Aby zmienić zabezpieczenia katalogu wirtualnego lub pliku:Można użyć kontroli dostępu katalogu wirtualnego programu Internet Information Server lub Internetowych usług informacyjnych w połączeniu z uprawnieniami dostępu NTFS do skonfigurowania dostępu do określonych plików w witrynie sieci Web. Po uwierzytelnieniu użytkownika w katalogu wirtualnym programu Internet Information Server lub katalogu Internetowych usług informacyjnych programy te korzystają z kontekstu żądania od użytkownika dostępu do pliku NTFS w oparciu o konto użytkownika, zasadę praw użytkownika i uprawnienia pliku.
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieInternet Services Manager.
 2. W przystawce Internetowe usługi informacyjne kliknij katalog wirtualny, katalog lub plik, a następnie otwórz właściwości.
 3. Na karcieKatalog wirtualny,KataloglubPlik(zgodnie z potrzebą) kliknij żądane opcje kontroli dostępu.

  Na przykład prawym przyciskiem myszy kliknij katalog wirtualnySkryptywpisuDomyślna witryna sieci Web, a następnie kliknij polecenieWłaściwości. Kliknij kartęKatalog wirtualnyi zmień opcje kontroli dostępu.

Opcje kontroli dostępu

Kontrola dostępu ma następujące opcje:
 • Script Source Access: Ta opcja zezwala użytkownikom na dostęp do kodu źródłowego, jeżeli zostały ustawione uprawnienia do odczytu lub zapisu. Kod źródłowy obejmuje skrypty w programach ASP.

  UWAGA: W czasie używania opcjiScript Source Accessużytkownicy mają możliwość wyświetlania poufnych informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło, znajdujące się w skryptach programu ASP. Mogą również zmieniać kod źródłowy uruchamiany na serwerze, co stanowi poważne zagrożenie dla zabezpieczeń i może mieć wpływ na wydajność serwera. Dostęp do informacji i funkcji tego typu najlepiej jest obsługiwać przy użyciu indywidualnych kont systemu Windows i uwierzytelniania wyższego poziomu, takiego jak zintegrowanie uwierzytelnianie systemu Windows.
 • Read: Ta opcja zezwala użytkownikom na czytanie lub pobieranie plików lub folderów oraz ich właściwości.
 • Write: Ta opcja zezwala użytkownikom na przekazywanie plików i skojarzonych z nimi właściwości do włączonego foldera na serwerze albo na zmianę zawartości w plikach z możliwością zapisu. Zapisywać można tylko przy użyciu przeglądarki, która obsługuje funkcję PUT protokołu HTTP 1.1.
 • Directory Browsing: Ta opcja zezwala użytkownikom na wyświetlanie listy hipertekstu plików i podfolderów w tym katalogu wirtualnym. Katalogi wirtualne nie będą wyświetlane na listach katalogu; użytkownicy muszą znać alias katalogu wirtualnego.

  UWAGA: Serwer sieci Web wyświetli komunikat o błędzie „Dostęp zabroniony” w przeglądarce sieci Web, jeżeli użytkownik próbuje uzyskać dostęp do pliku lub folderu i oba następujące warunki są prawdziwe:
  • Przeglądanie katalogu jest wyłączone.
  • Użytkownik nie podaje nazwy pliku, takiej jakNazwa_pliku.htm.
 • Log Visits: Ta opcja umożliwia rejestrację wizyt w folderze w pliku dziennika. Wizyty są rejestrowane tylko wtedy, gdy jest włączone logowanie do witryny sieci Web.
 • Index This Resource: Ta opcja umożliwia zezwolenie usłudze indeksowania firmy Microsoft na dołączenie tego folderu do indeksu całego tekstu witryny sieci Web.

Uwagi

 • Jeżeli katalog wirtualny znajduje się na dysku NTFS, uprawnienia dostępu do katalogu muszą być zgodne z ustawieniami w programie Internet Information Server lub Internetowych usługach informacyjnych. Jeżeli nie są zgodne, stosowane są najbardziej ograniczające ustawienia. Na przykład jeżeli istnieją uprawnienia do zapisu w folderze, ale określona grupa użytkowników ma uprawnienie tylko do odczytu w systemie plików NTFS, ci użytkownicy nie mogą zapisywać plików w folderze, ponieważ uprawnienie do odczytu jest bardziej ograniczające.
 • Jeżeli używasz uprawnień NTFS w połączeniu z opcjami zabezpieczeń w programie Internet Information Server lub Internetowych usługach informacyjnych, możesz udzielić dostępu lub ograniczyć dostęp określonych użytkowników lub grup do wyświetlania tylko części witryny sieci Web.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 300985 — ostatni przegląd: 01/23/2014 16:13:03 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB300985
Opinia