Aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 0,1

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3010990
WPROWADZENIE
Aktualizacja 0.1, dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. jest dostępna. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są uwzględnione w tej aktualizacji.

Ta aktualizacja jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku.

Ważne: Zmieniamy sposób, w jaki nazwa aktualizacji produktu w celu uproszczenia rzeczy, a także ujednolicenie nasze podejście do programu Microsoft Dynamics CRM Online, jak i lokalnym programu Microsoft Dynamics CRM. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujący artykuł blogu zespołu programu Microsoft Dynamics CRM:

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tej aktualizacji

Pakiet aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersja 32-bitowa)Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)
Serwer Microsoft Dynamics CRM 20157.0.1.129Nie dotyczyCRM2015-Server-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2015 r. dla Microsoft Office Outlook7.0.1.129CRM2015-Client-KB3010990-ENU -LangID-i386.exeCRM2015-Client-KB3010990-ENU -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20157.0.1.129CRM2015-Router-KB3010990 -LangID-i386.exeCRM2015-Router-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2015 programu Microsoft Dynamics CRM7.0.1.129CRM2015-Mui-KB3010990 -LangID-i386.exeCRM2015-Mui-KB3010990 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 20157.0.1.129Nie dotyczyCRM2015-Srs-KB3010990 -LangID-amd64.exe

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

PobierzAktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 0,1

0,1 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 r. jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Użycie witryny Windows Update w celu automatycznego zainstalowania 0,1 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku. Niniejsza aktualizacja będzie dostępna w aktualizacji systemu Windows w 2 kwartale roku kalendarzowego 2015.

Można skonfigurować system Windows na automatyczne instalowanie zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Aby zainstalować aktualizację 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zwróć uwagę Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować aktualizację 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r., wykonaj następujące kroki.
 1. Przejdź do następującej witryny wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:
 2. W wyszukiwania wpisz3010990, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk zgadzam się aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, zamknij wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchomić nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.
 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkowników musi zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować aktualizację 0,1 z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowania aktualizacji 0,1. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Rozwiązania problemów uwzględnione w aktualizacji 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015

Aktualizacja 0,1 rozwiązuje następujące problemy:
 • Płytka terminu pokazuje tylko godzina zakończenia terminu w programie CRM dla tabletów.
 • Nie można użyć klawisza backspace do usuwania wartości z pól z iOS7 przez przeglądarkę Safari na iPad.
 • 1: N pól odnośników nie są wypełniane przy użyciu urządzeń przenośnych.
 • Przełączania między formularzami do pomieszczenia i sprzęt wystąpi błąd języka JavaScript.
 • Błąd skryptu występuje podczas zamykania formantu typu Data/Godzina w programie CRM dla tabletów.
 • Za pomocą narzędzia OrgDbOrgSetting, aby ustawić wartość logiczna SkipGettingRecordCountForPaging na wartość True powoduje, że stronicowanie ma zostać usunięty z subgrids.
 • Po uaktualnieniu do programu CRM 2015 pól DeliveryPriorityCode i DeliveryLastAttemptedOn nie pojawiają się na wszystkich obecnie pole działania podmiotów.
 • Przepływów procesów biznesowych nie są wyświetlane dla encji konto do roli administratora systemu.
 • Reguły biznesowe nie uruchamiaj podczas porównywania pola wartości dziesiętnej wartość równą 0.
 • Nie można zapisać ani usuwać połączenia po usunięciu szablonów zespołu.
 • Wykresy zawierające zestawy opcji Pomiń kolejność jest określona.
 • Polecenie pasek Włącz reguły nie działają w przypadku wykrycia, czy atrybut istnieje w kliencie aplikacji CRM dla programu Outlook.
 • Zależność Obliczanie błędu podczas importowania widok elementu kolejki z atrybutem z relacji niestandardowych.
 • Karcie działania w okienku społecznego działania Email zawierający nieprawidłowy format HTML nie są wyświetlane.
 • Elipsy znikają, gdy długie nazwy etykiet na pasku poleceń.
 • Pojawi się dodatkowe odstępu między formantami formularza podczas przewijania przez przeglądarkę Safari na iOS7.
 • Podczas przypisywania członkostwa w zespole za pomocą niestandardowych wtyczki, użytkownicy komunikatu o błędzie podczas próby otwarcia rekordów, których właścicielem zespołu.
 • Wykonywanie wiadomość ApplyRoutingRuleRequest w kodzie będzie wykonywać bez błędów, ale nie jest stosowana reguła.
 • Usuwanie lub wstawianie podziałów wierszy w odpowiedzi na wiadomość e-mail HTML, korzystając z klienta sieci web spowoduje czcionkę wiadomości e-mail do utracone w niektórych częściach treść wiadomości e-mail.
 • Niepoprawne wiadomości dla kampanii marketingowych przy użyciu pakiet języka rosyjskiego.
 • Nieprawidłowy czas jest wyświetlany podczas używania czasu niestandardowych formatów na działalność podmiotów.
 • Ładowanie rekord podrzędny z elementem nadrzędnym może powodować działań nadrzędnych do załadowania na ścianie aktywności dziecka.
 • Scalanie rekordów z sam zespół jako właściciel tworzy niepotrzebne rekordy POA.
 • Niektóre strefy czasowe nie skonfiguruje CRM dla tabletów.
 • Oferty, zamówienia i faktury na pasku nawigacyjnym skojarzona jednostka nie aktualizuje z płytek poprawne nawigacji.
 • Program Outlook przestaje działać podczas przeglądania innym użytkownikom elementów w kalendarzu, folder Kontakty lub folder zadań.
 • Program Outlook zawiesza się po uruchomieniu systemu, gdy CRM dla programu Outlook jest skonfigurowany.
 • Konto nadrzędne nie jest wypełniona dla działania rozmowy telefonicznej z podsiatki dla encji konto formularz informacji przy tworzeniu działania.
 • Szybkie szukanie nie działa na artykuły po dodaniu do pulpitu nawigacyjnego w podsiatce.
 • Szybki podgląd formularza zawiera nieprawidłowy stan wartości przyczyny podczas wyświetlania danych na formularzu różne jednostki.
 • Renderowanie problemy dotyczące integracji programu SharePoint przy użyciu zarządzanych kolumny metadanych w programie SharePoint.
 • Wystąpi błąd skryptu podczas dezaktywowania rekordu CRM po obejrzeniu obszaru dokumentów dla integracji programu SharePoint.
 • Zmiana rozmiaru okienko wykresu, która zawiera wiele kategorii osi X, z których jeden jest polem typu Boolean, powoduje usunięcie wartości kategorii.
 • Rozwiązane sprawy ustawienia w przypadku reguł tworzenia nie są przetwarzanie zgodnie z oczekiwaniami.
 • Płytka zasobów nie jest obecny w obszarze nawigacji pokrewne dla encji witryny.
 • Tworząc wiele terminów w kalendarzu sprzedaży przy użyciu Zapisz i Zamknij powoduje błąd występuje.
 • Pasek przewijania nie pojawiają się na edytowanie właściwości i w oknie dialogowym Właściwości widoku systemu windows dla dokumentów programu SharePoint.
 • Przewijanie pojawia się niestabilny i nie reaguje na dotyk przez przeglądarkę Safari na iOS7 na iPad3.
 • Wysłane wiadomości E-mail nie były promowane CRM przy użyciu śledzenia wiadomości E-mail i synchronizacji po stronie serwera.
 • Aby ustawić powiadomienie za pomocą Xrm.Page.ui.setFormNotification nie działa, gdy określone przez formularz Szybkie tworzenie.
 • Importuj rozwiązanie nie powiedzie się z powodu błędu, że LocalizedLabel jest wymagane przez inne rozwiązanie.
 • Komunikaty o błędach generowane podczas pracy z umówienia spotkania są wyświetlane w języku innym niż domyślny wybrany dla organizacji programu CRM.
 • Formularze encji brakuje płytki pokrewne nawigacji.
 • Płytki do pozycji podmenu brakuje poziomych pasków nawigacyjnych.
 • Aktualizowanie wartości adresu e-mail dla adresata, który zawiera wiele adresów e-mail w programie CRM powoduje odpowiedzi uprzednio otrzymane wiadomości e-mail do wysłania na adres e-mail zaktualizowanymi zamiast oryginalnego adresu e-mail.
 • DisplayRules dla przycisków paska poleceń nie są reevaluated, po przydzieleniu rekordu sprawy.
 • Informacje dotyczące brakuje dla działań e-mail podczas przechodzenia do trybu offline.
 • Okienko odczytu dla rekordów Rozmowa telefoniczna nie są wyświetlane w aplikacji CRM dla programu Outlook.
 • Przykładowy format waluty wyowietlanego na karcie Format ustawień osobistych jest wyświetlany niepoprawnie.
 • Nie można zaimportować roztwór zawierający raporty są użytkowników z trybu dostępu administracyjnego.
 • Próba zaktualizowania połączenia rekordu encji, który nie ma rolę połączenia określone wyniki w błąd.
 • Asynchroniczne wtyczek, które generują wyjątek COM wprowadź stanie awarii zamiast jest tymczasowo zawieszone i nie może być ponowiona.
 • Zasoby w sieci web niestandardowe wstawione w elemencie iframe formularz encji nie jest poprawnie renderowana, podczas wyświetlania w przeglądarce Safari na iPad.
 • Podczas dodawania danych do formularza pola programu CRM w klienta 2013 Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, że danych nie jest są zachowywane do rekordu, jeśli użytkownik nie kliknie kursora od pola do tracą ostrość.
 • Podczas tworzenia niestandardowych widoków systemowych, użytkowników zauważyć, że jeżeli opuszczą podstawowy atrybut nazwy w widoku, to mogą nie być wyświetlane w programie CRM dla klienta programu Outlook.
 • Eksportowanie solutiong, zawierający rekord SLA doda nowy proces przepływu pracy SLA do pliku customizations.xml każdorazowo roztwór jest eksportowany.
 • Pól daty i godziny z formatu ustawieniem tylko data będzie nadal wyświetlane wartości czasu podczas wyświetlania w programie CRM dla tabletów.
 • Podjęto próbę filtrowania wyszukiwania przy użyciu wyników relację 1: n w błąd przy kliknięciu ikona wyszukiwania, jeśli pola pokrewnego nie jest już wypełniona.
 • Przy wstawianiu szablonu do treści wiadomości e-mail przy użyciu programu Internet Explorer, szablon zostanie wstawiony w górnej części treści wiadomości e-mail, zamiast w położeniu kursora oczekiwane.
 • Rejestrowanie śledzenia usługi Rozpakuj CRM odnosi się do usługi Async programu SharePoint, gdy zamiast tego warto wspomnieć, usługa Rozpakuj CRM.
 • Niska wydajność obserwuje się podczas próby użycia funkcji Znajdź dostępne godziny planowania zasobów po raz pierwszy.
 • Wywołań zestawu SDK programu Microsoft Dynamics CRM nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli używany do uwierzytelniania opartych na oświadczeniach usługi tokenu zabezpieczającego nie produkuje tokenu zabezpieczeń Asymetric odpowiedzi.
 • Jesteś nie można utworzyć rekordów dla encji niestandardowych działania, gdy RegardingObjectId jest ustawiona.
 • Klikając strzałkę listy rozwijanej po prawej stronie menu działań nie wyświetla niedawno wyświetlane przedmioty.
 • Błąd występuje podczas tworzenia nowego szablonu wiadomości E-mail: "Wystąpił błąd, wróć do strony głównej i spróbuj ponownie."
 • Pola e-mail nie rozpoznać prawidłowo nawet po Ręczne rozwiązywanie do kontaktu.
 • Rozmowy telefonicznej, że działania utworzonego z rekordem kontaktu nie auto-wypełnianie pola wezwanie do.
 • Podczas tworzenia drugi rekord kontaktu osobistego z nawigacji pulpitu nawigacyjnego występuje błąd: "Spróbuj ponownie".
 • Plik .exe doczepienia do notatki w przypadku to generuje błąd i notatki nie są zapisywane.
 • Po kliknięciu strzałki przedniej i tylnej w oknie pomocy wystąpi błąd skryptu.
 • Występują duplikaty numerów szczegółów szansy sprzedaży, oferty, zamówienia i faktury.
 • Błąd skryptu występuje podczas otwierania jednostki na urządzeniu Android 4.4.
 • Formularze nie są odświeżane podczas przypisywania kont innych użytkowników.
 • ClientGlobalContext.js.aspx zmiany powodujące formanty Silverlight nie powiedzie się.
 • Grupowanie nie działa w 8 Safari na OS X 10.10.
 • Przy użyciu funkcji Stage.getCategory() dla interfejsu API przebiegu procesu nie działa prawidłowo.
 • Gałąź pól nie resetuje przy zmianie etapu w procesie przepływu w 8 Safari na OS X 10.10.
 • Pusta strona jest dodawany podczas eksportowania raportu utworzone z Kreatora raportów.
 • Błąd skryptu występuje, gdy usunięcie wszystkich oddziałów z rozgałęzienia przepływ Business procesu.
 • Wystąpi błąd podczas próby ustawienia przepływu pracy dla encji konto dynamicznych pól.
 • Zapisywanie przepływu procesów biznesowych bez podawania szczegółów w polu "wartość" zgłasza błąd nieprawidłowy Argument.
 • Otwieranie aktywowanego Business proces przepływu i zamykanie bez dokonywania zmian pyta, jeśli użytkownik jest pewien, że chcesz opuścić stronę.
 • Reguły biznesowe nie zostaną uruchomione po spełnieniu warunków w programie CRM dla tabletów.
 • Reguły procesów nie są wyzwalane, gdy ustawienie niestandardowe pola dwóch opcji z istniejącym polem.
 • Wymagane pola w programie CRM dla tabletek to zestaw i nieedytowalnych wartości dla prospektów.
 • Podczas korzystania z zagnieżdżonych gałęzi brakuje etapy w płynie procesów biznesowych.
 • Przejść do tyłu w przebiegu procesów biznesowych oznacza wszystkie elementy jako ukończone bez czyszczenia je.
 • Kliknięcie na karcie inspekcji historii przepływu pracy powoduje "Nieoczekiwany błąd" występuje.
 • Skrypt błędy występują, gdy za pomocą API przepływu procesów biznesowych, takich jak setActiveStage.
 • Nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego zawierającego Business proces wypływa z programu Microsoft Dynamics CRM 2013.
 • Rynek rozwiązań łącza nie działają.
 • Nie można utworzyć konkurentem wystąpi błąd podczas zapisywania w formularzu Konkurent.
 • Błąd skryptu występuje podczas zamykania rekordu z okna usuwania zbiorczego.
 • Kliknięcie przycisku Zapisz i Zamknij w oknie Konfiguracja zabezpieczeń hierarchii bez żadnych zmian, zgłoś błąd "Nieprawidłowy Argument".
 • Zmiany czasu letniego dla Chile i Meksyku.
 • Okno Konfiguracja zabezpieczeń hierarchii nie ma elementów wykończeniowych.
 • Podczas dodawania użytkowników za pomocą okna wielu użytkowników nie znajdzie uprawnieni użytkownicy usługi Active Directory.
 • Usuwanie rola zabezpieczeń z zespołu zajmuje bardzo dużo czasu.
 • Wydajność na obiekt produktu została obniżona.
 • Zasady hierarchii są przerwane po zmianie jednostki biznesowej użytkownika jest to znaczy część hierarchii Menedżera użytkowników.
 • Wystąpił błąd podczas usuwania połączeń podczas korzystania z wtyczki Azure lub przepływów pracy.
 • Przywóz rozwiązanie nie po zawierających dynamicznych adresów URL przepływy pracy są uwzględniane.
 • Nie można zdefiniować złożone pola obliczeniowe na encje pokrewne.
 • Źródła działań nie działają w Internet w obliczu wdrażania uaktualnienia do programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku.
 • CRM dla programu Outlook, Tabela przestawna i dynamiczne Eksportuj do programu Excel, opcje nie można eksportować.
 • Błędny tekst, który jest wyświetlany po kliknięciu Dodaj warunek dla pola obliczeniowe z rolą konfiguratora systemu.
 • Nie można połączyć się z ponad 1000 użytkowników organizacji.
 • Kampanie zdarzeń z "Publikowanie w sieci Web" sprawdzone nie są jest wymienione na stronie kalendarza zdarzeń.
 • Po plugin zarejestrowany na tworzenie kontaktu, kontakt nie można utworzyć.
 • Rzeczywisty przychód pola, podczas edycji z wartościami alfanumerycznymi jest uzyskanie zresetowanie z poprzednią wartość liczbową obecny podczas korzystania z programu CRM dla tabletów.
 • Puste miejsce wyświetlana przy przewijaniu rekordów skojarzonych w urządzeniach Android 4.4.
 • Błąd skryptu występuje, gdy użytkownik nawiguje do siatki jednostki z rekordu po ponownym podłączeniu CRM dla tabletów urządzenia do sieci.
 • Nie można skonfigurować programu Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM dla aplikacji tabletki z OAuth w wewnętrznej sieci LAN.
 • Czarne tło jest widoczne podczas przewijania rekordów w 'Inline produktu szansy sprzedaży' skojarzone prosta lista formularz szansy sprzedaży w iOS8.
 • Szybkie tworzenie formularza Notes nie zostało odrzucone na kliknięcie przycisku Wstecz systemu i aplikacji na Android 4.4 jest zamknięty.
 • "Wydarzenie całodzienne" w ramach terminu nie działa zgodnie z oczekiwaniami na Android 4.4.
 • Pasek wyszukiwania pozostawia odstępu prawym końcu podczas przewijania na Android 4.4.
 • Formanty listy w wynikach wyszukiwania nie są wypełniane dodatkowe rekordy na urządzeniach z Androidem.
 • Płytki znikają podczas nawigowania do i z pulpitu nawigacyjnego na urządzeniach z Androidem.
 • Wartości listy rozwijanej nie jest wyświetlane poprawnie po raz pierwszy otwarty na urządzeniach z Androidem.
 • Szara linia pozioma pojawia się na pasku wyszukiwania użytkowników podczas korzystania z Android 4.4.
 • Kiedy "Zapobiegaj kliknij, aby połączyć" jest zaznaczone w obszarze zestaw zasad. Błąd zasad kontroli jest wyświetlany, gdy użytkownik kliknie w kartotece kontaktu podczas korzystania z programu CRM dla tabletów.
 • Podczas otwierania dowolnego rekordu z działanie siatki po użyciu rekordu zestaw nawigacji na CRM dla tabletów wystąpi błąd skryptu.
 • Pola, które mają być data tylko nie powinien wykazywać kontroli daty i godziny w programie CRM dla tabletów.
 • O błędzie nieprawidłowy parametr w aplikacji CRM dla tabletów dla podsiatki widoków z kolumny encji pokrewnych.
 • Zmiany wprowadzone do rekordu profilu serwera E-mail podczas okresu ładowania będzie się powtarzał.
 • Mylące komunikat o błędzie występuje, gdy programu CRM dla programu Outlook, klient nie może zalogować się do magazynu MAPI w programie Outlook.
 • 2015 r. CRM dla programu Outlook ADAL biblioteki nie jest zgodny z FIPS.
 • Rekord kontaktu osobistego nie jest tworzony w programie CRM, jeśli śledzone przez osoby zaproszonej z programu CRM dla klienta programu Outlook.
 • Wystąpi błąd OAuth przy wyborze CRM Online i "Połącz automatycznie z moich bieżących poświadczeń" pozostanie zaznaczone, podczas konfigurowania programu CRM dla programu Outlook, klient.
 • Nie można wysłać poczty bezpośredniej dla rekordu wybranego konta w trybie offline program outlook programu CRM dla programu Outlook klienta.
 • Nie można zmienić ustawień książki adresowej dla "encji typu rekordu są synchronizowane z książką adresową" w aplikacji CRM dla programu Outlook, klient.
 • Program Outlook ulega awarii podczas skonfigurowany z programu CRM dla programu Outlook, klient, jeżeli to utraci łączność sieciowa.
 • Ikony nie są wyświetlane dla szansy sprzedaży produktów i relacje z szansami sprzedaży na pasku nawigacyjnym.
 • Lista produktów szansy sprzedaży nie pokazuje nazwę produkty dopisane.
 • Sugerowane produktu jest dodać więcej niż raz, jeśli więcej niż jeden raz kliknąć na przycisk Dodaj na out Przylot sugestia.
 • Adres URL zamknięcia biznesowych umożliwia luki w zabezpieczeniach XSS.
 • W przypadku, gdy formularz jest pusty, podczas korzystania z programu CRM dla tabletek, rozwiązać etapu.
 • Dostosowywanie niepoprawne rozwiązanie dla delegata i szablon artykułu bazy wiedzy.
 • Akcja wywołania aby przejść do strony sieci Web jest dołączane url org po wywołaniu przez regułę routingu podczas tworzenia sesji.
 • Pokaż kartę funkcjonalność przy użyciu przycisku podrzędne nie działa prawidłowo.
 • Nie można ustawić w formularzu Edytor zadań czasomierza.
 • Nie działa opcja łączenia wiadomości e-mail na szablon artykułu bazy wiedzy.
 • Nie można użyć widoków niestandardowych w subgrids produktów.
 • Nie można dodać zainteresowanych stron i konkurentów w postaci potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży przy użyciu podsiatce.
 • Nieprawidłowe okno jest wyświetlana podczas wybierania "Ustawianie godzin pracy" z harmonogramu usługi klienta.
 • Gdy obiekt niestandardowy ma atrybut nazwy podstawowej ustawiony jako opcjonalne i rekord jest tworzony bez wartość dla pola Nazwa podstawowego, nie można wybrać tego rekordu za pomocą odnośnika do tej jednostki.
 • Nie można utworzyć nowego widoku za pomocą elementów wykończeniowych z powodu stwierdzające, okno dialogowe "Musisz podać podstawowe informacje o tym widoku przed użyciem formularza."
 • Jeśli użytkownik nie ma uprawnień odczytu do jednostki Kampania, który powoduje wystąpienie błędu podczas czytania lub tworzenia konta, kontakt lub potencjalny klient.
 • Po otwarciu konta pojawi się rekord z widoku hierarchii w nowym oknie za pomocą strzałki w lewo pojawiającym się przycisk formularz konta. Po zamknięciu tego formularza konta strona główna jest wyświetlana zamiast wyświetlania widoku hierarchii.
 • Pola wielowierszowego nagłówki nie są tabulatora.
 • Przy zmianie Start razy na ograniczenia usługi wystąpić błędy skryptu.
 • Kliknięcie na kojarzenie przypadków podrzędnych i okno dialogowe Relacja z SetParent powoduje błąd języka JavaScript.
 • Nie można otworzyć Wybór podmiotów szybkiego szukania w Chrome przy użyciu ustawień systemu.
 • Nie można użyć pola odnośnika, które będą filtrowane według relacji n: 1.
 • Błąd JavaScript występuje po kliknięciu przycisku OK po sprawdzeniu pola wyboru dla globalne ustawienia inspekcji.
 • Użytkownicy są w stanie wybierz elementy z listy rozwijanej za pomocą klawiatury.
 • Ikony nie ładuje poprawnie w przeglądarce Safari 8 dla OS X 10.10.
 • Komunikat o błędzie występuje podczas próby edytowania kryteriów filtrowania widoku systemu.
 • Użytkownicy są w stanie przestać obserwować lub wykonaj wielu rekordów z siatki encji.
 • Duplikat karty są wyświetlane dla godziny pracy oraz ograniczenia usługi.
 • Nie można dodać kolumny stronie Kreatora raportów, raporty ze sprzedaży.
 • Użytkownicy są w stanie wprowadzić imię i nazwisko w formularzu potencjalnego klienta na urządzeniach iOS8.
 • Użytkownicy są w stanie wprowadzić imię i nazwisko w formularzu potencjalnego klienta na Android 4.4.2 urządzeń.
 • Poczta elektroniczna E-mail i szablony kart nie są widoczne w menu Ustawienia.
 • Przyciski są ukryte za pasek przewijania i nie są wyświetlane prawidłowo na Wstążce ról połączeń.
 • Asystent formularzy w oknie dialogowym planowanie nie pokazuje drzewa zasobów dla wybranej usługi.
 • Kliknij dwukrotnie nie otwiera okno dialogowe właściwości w chrom.
 • Klikając przycisk OK lub Anuluj w termin cykliczny Przylot out nie działa w Chrome.
 • Błąd skryptu występuje po kliknięciu przycisku Usuń ograniczenie usługi.
 • Przycisk "OK" Brak odpowiedzi w formularzu Konfiguracja E-mail z programu CRM dla programu Outlook, klient.
 • Strzałki nawigacji i numery zapasów znikają podczas przeglądania elementów podsiatki.
 • Jesteś nie można dodać składniki do istniejącego rozwiązania.
 • Błąd występuje podczas dodawania niestandardowych filtrów w kliencie aplikacji CRM dla programu Outlook.
 • Przycisk "OK" nie odpowiada w ustawieniach konfiguracji usługi.
 • Podczas edycji formantu mapy Bing, wystąpi błąd.
 • Dodawanie krok w przepływie pracy powoduje błąd skryptu w programie Internet Explorer i powoduje, że Chrome przestanie odpowiadać.
 • Godziny pracy harmonogramu usługi są nie zapisane dla "są takie same, każdego dnia" i opcje "var według dni".
 • Stan działania jest obcinana w rekordu działania.
 • Profile zabezpieczeń pól nie są zapisywane.
 • Okno dialogowe Zapisywanie jako zgłasza błąd skryptu po kliknięciu przycisku OK.
 • Nie można wyświetlić formanty menu na pasku Menu w Safari 8 na Mini Mac OS.
 • Podsiatka działań uprawnień do przenosi podczas przewijania i pokrywa się nazwy kolumn.
 • Błąd skryptu występuje po kliknięciu przycisku "X" w oknie dialogowym planowania usług.
 • Nie można dodać wiele składników do rozwiązania w tym samym czasie.
 • Nie można udostępnić rekord konta z okna Wyszukiwanie zaawansowane.
 • Zmiany uprawnień zabezpieczeń pól nie są automatycznie odzwierciedlane na formularzach.
 • Obszar dokumentów na pasku nawigacyjnym encji brakuje po włączeniu zarządzania dokumentami programu Sharepoint

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. nie zawiera żadnych poprawek i aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o plikach aktualizacji 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3010990 — ostatni przegląd: 10/15/2015 09:06:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 2015

 • kbqfe kbfix kbmt KB3010990 KbMtpl
Opinia