JAK: Integrowanie usługi DNS z istniejącą infrastrukturą DNS, jeśli usługa Active Directory jest włączona w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301191
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak zainstalować i skonfigurować nowy serwer usług nazw domen (DNS) systemu Windows 2000 w istniejącym środowisku serwera DNS z włączoną usługą Active Directory. Nowy serwer Windows 2000 DNS oferuje usługi lokalnego rozpoznawania nazw komputerom klienckim i serwerom systemu Windows 2000, pracując wydajnie w istniejącym środowisku serwera DNS.

Aby dodać serwer Windows 2000 DNS do istniejącego środowiska

Aby utworzyć nowy serwer Windows 2000 DNS Server, musisz zainstalować system Windows 2000 Server lub Advanced Server na serwerze, który jest podłączony do sieci. Ponieważ usługa DNS nie jest instalowana domyślnie podczas instalacji systemu Windows 2000 Server lub Advanced Server, dodatkowo musisz zainstalować usługę DNS na tym serwerze. Usługę Windows 2000 DNS możesz zainstalować podczas instalacji systemu Windows 2000 Server lub Advanced Server albo później.

Aby zainstalować usługę Windows 2000 DNS na istniejącym serwerze Windows 2000 Server

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęDodaj/Usuń programy,a następnie kliknij przyciskDodaj/Usuń składniki systemu Windows.b
 3. b W Kreatorze składników systemu Windows kliknij pozycjęUsługi sieciowena liścieSkładniki, a następnie kliknij przyciskSzczegóły.
 4. b W oknie dialogowymUsługi sieciowezaznacz pole wyboruSystem nazw domen (DNS), jeśli jeszcze nie jest zaznaczone, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. b W Kreatorze składników systemu Windows kliknij przyciskDalej, aby uruchomić Instalatora systemu Windows 2000. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku CD z systemem Windows 2000 Advanced Server do stacji CD-ROM, zrób to. Instalator kopiuje na komputer pliki serwera i narzędzi DNS.
 6. b Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

Aby zintegrować usługę Windows 2000 DNS z istniejącą domeną DNS

Jeśli w danym środowisku istnieje już domena DNS i infrastruktura DNS, a ponadto jest włączona usługa Active Directory, możesz wydzielić poddomenę istniejącej domeny DNS jako domenę systemu Windows 2000. Aby wykonać następny krok, serwer Windows 2000 DNS musi być już zainstalowany.

Aby utworzyć wydzieloną poddomenę domeny Windows 2000 DNS

W przypadku istniejącej domeny DNS możesz wydzielić poddomenę istniejącej domeny DNS jako domenę systemu Windows 2000. Jeśli na przykład nazwą danej domeny jest mojafirma.com, możesz wydzielić poddomenę o nazwie windows2000.mojafirma.com. Serwer Windows 2000 DNS ma wyższą rangę niż ta poddomena.

Aby utworzyć tę poddomenę, skonfiguruj serwer DNS do używania jednego z głównych serwerów DNS organizacji jako usługi przesyłania dalej. Usługa przesyłania dalej umożliwia wyszukiwanie rekursyjne w przypadku każdej kwerendy odebranej przez serwer DNS, na którą nie może on odpowiedzieć na podstawie swoich stref lokalnych. Po skonfigurowaniu usługi przesyłania dalej serwer Windows 2000 DNS jest odpowiedzialny za odpowiadanie na wszelkie kwerendy dotyczące komputerów lub zasobów znajdujących w jego domenie lokalnej. Jednak wszelkie kwerendy dotyczące komputerów lub zasobów spoza tego zakresu są przesyłane dalej na główne serwery DNS organizacji.

Aby dodać główne serwery DNS organizacji do listy usług przesyłania dalej na serwerze Windows 2000 Server

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS, aby uruchomić konsolę administracyjną DNS.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Serwer DNS odpowiadający danemu serwerowi, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 3. Na karcie Usługi przesyłania dalej zaznacz pole wyboru Włącz usługi przesyłania dalej.
 4. Wpisz adres IP serwera DNS, na który chcesz przesyłać dalej kwerendy "nielokalne", a następnie kliknij przyciskDodaj.
 5. Kontynuuj dodawanie adresów IP wszelkich dodatkowych serwerów DNS, które mają być używane jako usługi przesyłania dalej, dopóki nie dodasz wszystkich usług przesyłania dalej.
 6. Kliknij przyciskOK, aby zapisać ustawienia i powrócić do konsoli administracyjnej DNS.

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano, jak rozwiązać kilka problemów, które mogą wystąpić.

Opcje konfigurowania usług przesyłania dalej lub wskazówek dotyczących serwerów głównych są niedostępne

Jeśli żaden serwer DNS nie zostanie wykryty podczas początkowej konfiguracji usługi Windows 2000 DNS, system zazwyczaj wyznacza nowy serwer DNS na "serwer główny", który ma najwyższą rangę, jeśli chodzi o rozpoznawanie nazw. W wyniku tego nowy serwer DNS nie jest w stanie przesyłać dalej żadnych kwerend dotyczących rozpoznawania nazw, na które nie może odpowiedzieć, na inny serwer ani na serwery główne w Internecie. Nowy serwer Windows 2000 DNS skonfigurowany jako serwer główny wyłącza więc opcje automatycznego dodawania usług przesyłania dalej.

Jeśli później zdecydujesz, że ten serwer DNS powinien być zintegrowany z większym środowiskiem DNS, takim jak Internet, musisz usunąć "główną" strefę wyszukiwania do przodu.

Aby usunąć "główną" strefę wyszukiwania do przodu:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS, aby uruchomić konsolę administracyjną DNS.
 2. Kliknij obiekt Serwer DNS odpowiadający danemu serwerowi w lewym okienku konsoli i kliknij znak (+) PLUS obok tego obiektu, aby rozwinąć drzewo.
 3. Kliknij znak (+) PLUS obok węzłaStrefy wyszukiwania do przodu, aby go rozwinąć.
 4. Kliknij strefę oznaczoną kropką (.), a następnie naciśnij klawisz DELETE.
 5. Kliknij przyciskOK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć tę strefę.Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o usłudze DNS, zobacz:
 • TCP/IP Core Networking Guide in the Windows 2000 Resource Kit, rozdziały 5 i 6.
 • MCSE Training Kit Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Administration [MS Press], rozdziały 7 i 8.Właściwości

Identyfikator artykułu: 301191 — ostatni przegląd: 01/30/2014 07:25:44 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB301191
Opinia