Opis programu Sulfnbk.exe oraz sposób zamiany pliku programu

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301316
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie Sulfnbk.exe oraz sposób jego przywrócenia w przypadku usunięcia. Plik Sulfnbk.exe nie jest plikiem o istotnym znaczeniu dla systemu i dlatego jego brak nie ma żadnego wpływu na uruchamianie systemu. To narzędzie nie jest dostarczane z systemami Windows XP, Windows 2000 i Windows NT.
Więcej informacji
Sulfnbk.exe jest narzędziem służącym do przywracania długich nazw plików. Narzędzie to nie jest wymagane do uruchomienia systemu Windows, jednak jest ono niezbędne do przywrócenia długich nazw plików w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia.

Jeżeli narzędzie zostało usunięte, można je przywrócić, wykonując kroki, które opisano poniżej w odpowiedniej sekcji tego artykułu.

System Windows Millennium Edition (Me)

Aby wyodrębnić pliki w systemie Windows Me, użyj Narzędzia konfiguracji systemu:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie msconfig, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij przycisk Wyodrębnij pliki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie jednego pliku z dysku instalacyjnego.
 4. W polu Określ plik systemowy, który chcesz przywrócić wpisz ścieżkędysk:\windows\command\sulfnbk.exe(gdzie parametr dysk określa dysk, na którym zainstalowano folder Windows – zwykle jest to dysk C), a następnie kliknij przycisk Uruchom. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie pliku.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do lokalizacji, w której znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows. W przypadku systemu Windows Me w wersji OEM (Original Equipment Manufacturer) pliki instalacyjne zostały skopiowane na dysk twardy, a ich lokalizację domyślną określa ścieżka C:\Windows\Options\Install. Jeżeli korzystasz z pełnej wersji handlowej lub wersji uaktualnionej, możesz również włożyć instalacyjny dysk CD z systemem Windows Me do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie przejść do wspomnianej lokalizacji.
 6. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Systemy Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Aby wyodrębnić pliki w systemach Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, użyj narzędzia Kontroler plików systemowych:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz poleceniesfc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij przycisk Wyodrębnij jeden plik z dysku instalacyjnego.
 4. W polu Określ plik systemowy, który chcesz przywrócić wpisz ścieżkędysk:\windows\command\sulfnbk.exe(gdzie parametr dysk określa dysk, na którym zainstalowano folder Windows – zwykle jest to dysk C), a następnie kliknij przycisk Uruchom. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie pliku.
 5. Obok pola Przywróć z kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do lokalizacji, w której znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows. W przypadku systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie w wersji OEM pliki instalacyjne zostały skopiowane na dysk twardy, a ich lokalizację domyślną określa ścieżka C:\Windows\Cabs. Jeżeli korzystasz z pełnej wersji handlowej lub wersji uaktualnionej, możesz również włożyć instalacyjny dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie przejść do wspomnianej lokalizacji.
 6. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie z instrukcjami.

System Windows 95

Aby wyodrębnić pliki w systemie Windows 95, użyj polecenia extract. W razie potrzeby polecenia extract można również używać do wyodrębniania plików w systemach Windows 98 i Windows Me.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź lub polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Szukaj w kliknij dysk C. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij podfoldery.
 3. W polu O nazwie lub w polu Wyszukaj wpisz nazwęprecopy1.
 4. Kliknij przycisk Znajdź teraz lub przycisk Wyszukaj teraz. Jeżeli plik Precopy1 nie istnieje na dysku twardym, włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows i powtórz wyszukiwanie, wskazując stację CD-ROM.
 5. Po odnalezieniu pliku Precopy1 zanotuj lokalizację pliku (na przykład ścieżkę C:\Windows\Options\Cabs). Jest to ścieżka źródłowa.
 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 7. Ogólna postać polecenia extract:
  extract ścieżka źródłowa\precopy1.cab sulfnbk.exe /L c:\windows\command
  Jeżeli na przykład ścieżką źródłową jest ścieżka C:\Windows\Options\Cabs, polecenie extract ma postać
  extract dysk:\windows\options\cabs\precopy1.cab sulfnbk.exe /Ldysk:\windows\command
  gdzie parametr dysk określa dysk, na którym zainstalowano system Windows (zwykle jest to dysk C).

  Wpisz następujące polecenie, dokonując odpowiednich modyfikacji zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami:
  extract ścieżka źródłowa\precopy1.cab sulfnbk.exe /L c:\windows\command
 8. Jeżeli na przykład ścieżką źródłową jest ścieżka C:\Windows\Options\Cabs, polecenie Kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyodrębniania plików w systemie Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące długich nazw plików, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142982 How Windows Generates 8.3 File Names from Long File Names
Aby uzyskać informacje na temat fałszywego alarmu wirusowego dotyczącego tego pliku, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
nazwa usunięto zamieniono WMEHEMJUN w98hemjun w98hemjul wmehemjul
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301316 — ostatni przegląd: 02/05/2014 01:30:29 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwin95 kbwin98 kbwinme kbwin98se win98 KB301316
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)