"Nie można zidentyfikować nazw odpowiednie konto" błąd podczas uruchamiania Kreatora konfiguracji hybrydowy

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3014209
PROBLEM
Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji mieszańców, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Zadanie = "Konfigurowanie relacji organizacji" krok = 'CheckPrereqs' START

INFO: Konfigurowanie organizacji relacji zadań - nie można zidentyfikować nazw odpowiednie konto. Obszar nazw kont musi być hybrydowy domeny, która nie zawiera domeny zapisywania się do usługi Office 365 i jest 32 znaki lub mniej długości.

BŁĄD: Wykonanie podzadanie CheckPrereqs nie powiodło się: Konfigurowanie relacji organizacji

Nie można zidentyfikować nazw odpowiednie konto. Obszar nazw kont musi być hybrydowy domeny, która nie zawiera domeny zapisywania się do usługi Office 365 i jest 32 znaki lub mniej długości.

INFO: Zadanie = "Konfigurowanie relacji organizacji" krok = 'CheckPrereqs' ZAKOŃCZ wynik = False czas = 62.4984ms
PRZYCZYNA
Ten problem występuje, jeśli nazwa pierwszej domeny, który jest dodawany do relacji zaufania federacji zawiera więcej niż 32 znaki.

Federation Gateway obsługuje nazwy domen, które zawierają nie więcej niż 47 znaków. Jednak nazwa pierwszej domeny, który jest dodawany do relacji zaufania federacji może zawierać nie więcej niż 32 znaki. To dlatego pierwszej domeny, który jest dodawany do relacji zaufania federacji jest poprzedzany przez "FYDIBOHF25SPDLT", i dodaje do nazwy dla celów ukrytych unikatowy obszar nazw to 15 znaków.

Na przykład jeśli dodasz contoso.com jako pierwsza domena relacji zaufania federacji, długość nazwy domeny jest uważany za 25 znaków.
ROZWIĄZANIE
Można nadal używać dłuższe nazwy domeny, jeśli że nazwa zawiera mniej niż 47 znaków. Jednak najpierw musisz dodać krótszą nazwę domeny.

Na przykład załóżmy, że nazwę, która ma być używany jest munsonspicklesandpreservesfarm.contoso.com. W związku z tym Uruchom Kreatora konfiguracji hybrydowych i dodać krótszej nazwy takie jak mppf.contoso.com. Następnie uruchom ponownie Kreatora konfiguracji hybrydowych i dodać nazwy domeny długa.

Należy dodać nazwę krótką jako zaakceptowane domeny w środowisku lokalnym, jak i w programie Exchange Online. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Upewnij się, że domeny lub domeny są dodawane do lokalnej organizacji jako zaakceptowane domeny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaakceptowane domeny.
  2. Upewnij się, że domeny lub domeny są dodawane do programu Exchange Online jako zaakceptowane domeny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Weryfikowanie domeny w dowolnym nazw domen.
  3. Uruchom ponownie Kreatora konfiguracji mieszańców. Gdy zostanie wyświetlony monit, aby dodać użytkownika domeny lub domeny, wybierz domeny, które zostały dodane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz krok 5 Tworzenie wdrożenia hybrydowego przy użyciu Kreatora konfiguracji hybrydowy.
WIĘCEJ INFORMACJI
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Microsoft Community lub Fora TechNet programu Exchange.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Propriedades

ID do Artigo: 3014209 - Última Revisão: 12/20/2016 19:20:00 - Revisão: 4.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid hcw8007 kbmt KB3014209 KbMtpl
Comentários