JAK: Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301423
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Pracownicy pomocy technicznej i administratorzy sieci mogą używać Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 w celu ułatwienia zarządzania sieciami i rozwiązywania problemów. Narzędzia obsługi systemu Windows 2000 należy zainstalować przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Microsoft. W tym artykule opisano, jak zainstalować Narzędzia obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server.

Instalacja Narzędzi obsługi systemu Windows 2000

Aby zainstalować Narzędzia obsługi systemu Windows 2000:
  1. Uruchom system Windows 2000. Pamiętaj, że musisz zalogować się jako członek grupy administratorów, aby zainstalować te narzędzia.
  2. Włóż dysk z systemem Windows 2000 do stacji CD-ROM.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj ten dysk CD-ROM, a następnie otwórz folder Support\Tools.
  4. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W systemie Windows 2000 zawarto następujące narzędzia:
Acldiag.exe
Adsiedit.msc
Apcompat.exe
Apmstat.exe
Browstat.exe
Clonepr.dll
Dcdiag.exe
Depends.exe
Dfsutil.exe
Dnscmd.exe
Dommig.doc
Dsacls.exe
Dsastat.exe
Dskprobe.exe
Dumpchk.exe
Filever.exe
Gflags.exe
Kill.exe
Ksetup.exe
Ktpass.exe
Ldp.exe
Memsnap.exe
Movetree.exe
Msicuu.exe
Msinfo32.exe
Msizap.exe
Netdiag.exe
Netdom.exe
Nltest.exe
Pmon.exe
Poolmon.exe
PPTP Ping
Pviewer.exe
Reg.exe
Remote.exe
Repadmin.exe
Replmon.exe
Rsdiag.exe
Rsdir.exe
Sdcheck.exe
Search.vbs
SIDWalker
Snmputilg.exe
Tlist.exe
W2000msgs.chm
Windiff.exe
Winrep.exe
Wsremote.exe
debug diagnostics
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301423 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:21:43 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbsetup KB301423
Opinia