Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Publikowanie na nierozszerzonym serwerze sieci Web przy użyciu protokołu FTP w programie FrontPage 2000

Streszczenie
Nierozszerzony serwer sieci Web to taki, na którym nie zainstalowano Rozszerzeń serwera programu Microsoft FrontPage. W tym artykule opisano trzy metody służące do publikowania witryny sieci Web programu FrontPage na nierozszerzonym serwerze sieci Web z systemem UNIX przy użyciu protokołu FTP (File Transfer Protocol).

Aby wyświetlić witrynę sieci Web w Internecie lub intranecie, należy ją najpierw opublikować. Witrynę sieci Web można publikować w programie FrontPage, klikając polecenie Publish Web w menu File. Jeśli na serwerze sieci Web zainstalowano Roszszerzenia serwera programu FrontPage, program FrontPage może się z nimi komunikować bezpośredno za pomocą protokołu HTTP (Hypertext Transport Protocol). Jeśli jednak na serwerze sieci Web nie zainstalowano Rozszerzeń serwera programu FrontPage, lub jeśli nie ma pewności czy zostały one zainstalowane, do publikowania plików na serwerze sieci Web można używać protokołu FTP.

Jeśli do publikowania witryny sieci Web na serwerze systemu UNIX służy protokół FTP, domyślną lokalizacją plików jest katalog macierzysty użytkownika. Należy go zmienić na poprawny katalog zawartości. Aby upewnić się, że witryna sieci Web została opublikowana w poprawnym katalogu na serwerze sieci Web, użyj jednej z następujących metod.

UWAGA: Jeśli nie znasz nazwy serwera FTP lub informacji dotyczących logowania, zanim przejdziesz dalej, skontaktuj się z administratorem systemu lub usługodawcą internetowym.

Powrót do początku

Metoda 1: Dodawanie serwera FTP do listy lokalizacji usługi FTP

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. W menu File kliknij polecenie Publish Web.
 3. Kliknij przycisk Browse.
 4. W polu Look in kliknij przycisk Add/Modify FTP Locations.
 5. W polu Name of FTP site wpisz nazwę serwera FTP.
 6. W obszarze Log on as kliknij opcję User, wpisz nazwę użytkownika, a polu Password wpisz hasło.
 7. Kliknij przycisk Add, a następnie kliknij przycisk OK.
Witryna FTP, którą dodano, jest wyświetlona w obszarze FTP Locations. Aby opublikować witrynę sieci Web, powtórz kroki od 1 do 3, klikając dwukrotnie odpowiednią witrynę FTP na liście FTP Locations, wskazując folder na serwerze z systemem UNIX, na którym chcesz opublikować pliki, a następnie klikając przycisk Publish.

Powrót do początku

Metoda 2: Określanie bezwzględnej ścieżki do serwera FTP

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. W menu File kliknij polecenie Publish Web.
 3. W obszarze Specify the location to publish your web to wpisz bezwzględną ścieżkę do katalogu zawartości na serwerze FTP. Upewnij się, że do ścieżki katalogu zawartości został dodany prefiks %2f.

  Jeśli na przykład katalog zawartości spod następującego adresu URL (Uniform Resource Locator)
  http://www.przyklad.com/mydocs
  znajduje się fizycznie na serwerze sieci Web, którego ścieżka ma następującą postać
  /usr/local/apache/htdocs/mydocs
  , w programie FrontPage wpisz następującą ścieżkę:
  ftp://ftp.przyklad.com/%2fusr/local/apache/htdocs/mydocs
 4. Kliknij przycisk Publish.
Sekwencja znaków %2f stanowi szesnastkową sekwencję anulowania znaku kreski ułamkowej, który reprezentuje katalog główny na serwerze FTP. Dzięki dodaniu tego prefiksu serwer FTP może zlokalizować katalog zawartości.

Powrót do początku

Metoda 3: Tworzenie łącza symbolicznego

Utwórz łącze symboliczne w katalogu macierzystym na serwerze sieci Web, który wskazuje na lokalizację zawartości.

Jeśli na przykład katalog zawartości spod następującego adresu URL
http://www.example.com/mydocs
znajduje się fizycznie na serwerze sieci Web, którego ścieżka ma następującą postać
/usr/local/apache/htdocs/mydocs
, utwórz łącze w katalogu macierzystym, wpisując następujące polecenie:
ln -s /usr/local/apache/htdocs/mydocs mydocs
Po utworzeniu łącza określ lokalizację w programie FrontPage. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. W menu File kliknij polecenie Publish Web.
 3. W obszarze Specify the location to publish your web to wpisz lokalizację serwera FTP.

  Wpisz na przykład adres ftp://ftp.example.com/mydocs.
 4. Kliknij przycisk Publish.
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące publikowania witryny sieci Web przy użyciu protokołu FTP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
198523 FP2000: How to Publish a FrontPage Web
219164 FP2000: Prompted for Password When Publishing Using FTP Locations
265159 FP2000: Publishing Using FTP Navigates to Home Directory, Not Content Directory
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących publikowania witryny sieci Web w programie FrontPage, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft FrontPage - Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz hasło publikowanie witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Powrót do początku


front page
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301553 — ostatni przegląd: 06/25/2003 10:28:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB301553
Opinia
l>