JAK: Korzystanie z Konsoli odzyskiwania na komputerze, który nie uruchamia się w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301645
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule szczegółowo opisano, jak przywrócić funkcjonowanie komputera z systemem Microsoft Windows 2000 Server, który się nie uruchamia.

Uruchamianie Konsoli odzyskiwania na komputerze, który się nie uruchamia

UWAGA: Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy administratorów. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, wykonanie tej procedury mogą także uniemożliwiać ustawienia zasad sieciowych.

Aby uruchomić Konsolę odzyskiwania na komputerze, który się nie uruchamia:
 1. Włóż dyskietkę Windows 2000 Server Setup Disk 1 do stacji dyskietek. Jeśli masz rozruchową stację CD-ROM, zamiast dyskietki możesz włożyć dysk CD z systemem Windows 2000 Server do stacji dysków CD-ROM.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli korzystasz z dyskietek instalacyjnych, będą wyświetlane monity o wkładanie kolejnych dyskietek do stacji. Ładowanie plików może potrwać kilka minut. Wybierz odpowiednie opcje naprawy systemu Windows 2000 i uruchomienia Konsoli odzyskiwania.
 4. Po uruchomieniu Konsoli odzyskiwania wpiszHELP, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić listę poleceń.

  UWAGA: Jako alternatywne rozwiązanie można zainstalować Konsolę odzyskiwania na komputerze w taki sposób, aby była zawsze dostępna. Zobacz część „Środki ostrożności” w tym artykule, aby uzyskać informacje na temat instalowania Konsoli odzyskiwania na działającym komputerze.

Jak usunąć Konsolę odzyskiwania

Dla bezpieczeństwa zazwyczaj nie powinno się usuwać Konsoli odzyskiwania. Jeśli jednak usunięcie Konsoli odzyskiwania jest konieczne, należy zrobić to ręcznie.

Aby usunąć konsolę odzyskiwania:
 1. Uruchom ponownie komputer, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym została zainstalowana Konsola odzyskiwania. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
 2. W razie potrzeby kliknij przycisk Pokaż ukryte pliki i foldery, kliknij pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Usuń folder Cmdcons z folderu głównego, a następnie usuń plik Cmldr.
 4. W folderze głównym kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij pole wyboru Tylko do odczytu, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. UWAGA: W przypadku niewłaściwej modyfikacji pliku Boot.ini komputer może nie uruchomić się prawidłowo. Z tego powodu z pliku Boot.ini należy usunąć tylko wpis dotyczący Konsoli odzyskiwania.

  Otwórz plik Boot.ini za pomocą edytora tekstów (na przykład Notatnika), a następnie usuń wpis dotyczący Konsoli odzyskiwania. Wpis powinien wyglądać podobnie do następującego:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows 2000 Recovery Console" /cmdcons
  Zapisz plik i zamknij go.

  UWAGA: Atrybut pliku Boot.ini należy zmienić z powrotem na tylko do odczytu.

Środki ostrożności

Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania jako konsolę uruchamiania

Pomocne może być zainstalowanie Konsoli odzyskiwania na prawidłowo działającym komputerze, dzięki czemu będzie dostępna po wystąpieniu awarii systemu. Ten środek ostrożności pozwala zaoszczędzić czas w przypadku konieczności użycia Konsoli odzyskiwania.

UWAGA: Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy administratorów. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, wykonanie tej procedury mogą także uniemożliwiać ustawienia zasad sieciowych.

Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania:
 1. Gdy uruchomiony jest system Windows, włóż dysk CD z systemem Windows 2000 Professional do stacji dysków CD-ROM.
 2. Gdy pojawi się monit o uaktualnienie systemu Windows 2000, kliknij przycisk Nie.
 3. W wierszu polecenia przejdź do stacji CD-ROM, wpisz\i386\winnt32.exe /cmdcons, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby korzystać z Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000, uruchom ponownie komputer, a następnie w menu Autostart wybierz Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000.

Jak utworzyć awaryjny dysk naprawczy

Problemy uniemożliwiające uruchomienie komputera można także naprawić przy użyciu awaryjnego dysku naprawczego (ERD) systemu Windows 2000. Gdy komputer działa prawidłowo, przydatne może okazać się przygotowanie dysku ERD, którego będzie można użyć w razie konieczności naprawienia plików systemowych. W celu uruchomienia komputera wymagającego naprawy należy użyć dysku CD-ROM Instalator systemu Windows 2000 lub dyskietek utworzonych z dysku CD-ROM i wybrać metodę naprawy wykorzystującą dysk ERD. Użycie tej metody jest ograniczone do podstawowych plików systemowych, sektora rozruchowego partycji oraz środowiska startowego. Proces naprawy nie powoduje odzyskania rejestru.

UWAGA: Dysk ERD nie tworzy kopii zapasowej danych ani programów i nie zastępuje okresowego tworzenia kopii zapasowych danych na komputerze. W celu zamiany plików rejestru należy użyć Konsoli odzyskiwania.

Należy pamiętać, że proces naprawy opiera się na informacjach zapisanych w folderze SystemRoot\Repair. Nie należy zmieniać ani usuwać tego folderu. Jeśli w folderze Repair zostanie także utworzona kopia zapasowa rejestru, można zapisać bieżące pliki rejestru w folderze znajdującym się wewnątrz folderu SystemRoot\Repair. Jest to przydatne w przypadku, gdy trzeba odzyskać system po awarii dysku twardego.

Aby utworzyć dysk ERD:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Utwórz awaryjny dysk naprawczy.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301645 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:26:03 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB301645
Opinia