Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3016464
WPROWADZENIE
Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1). W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2013.

Uwaga: Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 wprowadza wsparcie dla dodatkowych produktów. Są wyświetlane na liście przy użyciu poniższego łącza:
Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersja 32-bitowa)Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)
Serwer Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119Nie dotyczyCRM2013-Server-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2013 dla Microsoft Office Outlook6.1.3.119CRM2013-Client-KB3016464-ENU -LangID-i386.exeCRM2013-Client-KB3016464-ENU -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119CRM2013-Router-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Router-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2013 programu Microsoft Dynamics CRM6.1.3.119CRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119Nie dotyczyCRM2013-Srs-KB3016464 -LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 będzie dostępny dla klientów lokalnych w 2 kwartale roku kalendarzowego 2015.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Aby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla systemu Windows aktualizuje w 2 kwartale roku kalendarzowego 2015 roku.

Można skonfigurować system Windows na automatyczne instalowanie zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zwróć uwagę Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, wykonaj następujące kroki.
 1. Przejdź do następującej witryny wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:
 2. W wyszukiwania wpisz3016464, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk zgadzam się aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.
 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkowników musi zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 można odinstalować z serwera, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013. Jednak upewnić się, że kopii zapasowej bazy danych przed odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Problemy, które są rozwiązywane w pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 rozwiązuje następujące problemy:
 • Adres URL, który jest używany do tworzenia nowych dni wolne od pracy można zezwolić złośliwy użytkownik może wprowadzić skryptów krzyżowych (XSS) do adresu URL nowe zamknięcia.
 • Zduplikowany klucz błąd podczas importowania rozwiązania do uaktualnionych organizacji.
 • W siatkach sub pola wielowierszowego nagłówki kolumn nie są tabulatora.
 • Informacje adresowe są usuwane w programie CRM dla niektóre rekordy kontaktów, które za pomocą klienta programu Outlook CRM.
 • W bardzo mały podzbiór okolicznościach podczas dekodowania wiadomości e-mail UTF 8 z pop3, do pola e-mail mogą zostać utracone. Dzieje się tak, gdy pole nagłówka interesujące CRM jest w pierwszym wierszu wyników pobierane z serwera pop3.
 • Niepoprawny adres wysyłkowy skontaktuj się synchronizuje z synchronizacji po stronie serwera, gdy kontakt jest podnoszony z programu Outlook.
 • Przypisywanie rekordów zgłasza błąd, gdy przypisywanie użytkownik musi przypisać uprawnienia na poziomie użytkownika.
 • Nie można wyświetlić notatki sporadycznie ustawiając notatki jako karta domyślna, społecznych panelu.
 • Usunięcie uprawnień druku wstępnego dla użytkownika nie spowoduje usunięcia ich możliwość drukowania rekordów i siatki, tak jak miałoby to miejsce w CRM 2011.
 • Nowy przycisk dodane w customization.xml dla dostosowania wstążki nie są wyświetlane w pierwszej próbie.
 • SLA - procesu w3wp wzbogaconej i 12:00 AM harmonogram zakończenia czasu powoduje nieskończoną pętlę.
 • Nie można przekazać plików podczas korzystania z przeglądarki Safari na iPad z programu CRM na założeniu.
 • Adres URL używany do tworzenia nowych dni wolne od pracy można zezwolić złośliwy użytkownik może wprowadzić skryptów krzyżowych (XSS) do adresu URL nowe zamknięcia.
 • Podczas próby zapisania nowej sprawy z istniejącego formularza sprawy w Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 za pomocą przycisku Zamknij i Zapisz użytkowników wystąpi błąd skryptu:
  Program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd-nie można pobrać właściwości "handleSingleClick" odniesienia niezdefiniowana ani mieć wartości null.
 • Dodawanie formantu formularza wielowierszowym, takich jak Iframe lub zasób sieci Web do formularza nie będzie uwzględniał innej niż domyślna liczba wierszy dla wysokości Jeżeli widoczność jest domyślnie zwinięta.
 • Szybkie szukanie definicji widoku nie jest właściwie uwzględnione. Kolumny są zdefiniowane w szybkie znajdowanie widoku nie są używane w wyniku, który jest wyświetlany.
 • Z Pomoc przycisk w menu nie ma tekstu do odczytywania zawartości ekranu lub Windows Narrator do odczytu.
 • Z Strona główna przycisk w menu nie ma tekstu do odczytywania zawartości ekranu lub Windows Narrator do odczytu.
 • Z Ustawienia przycisk w menu nie ma tekstu do odczytywania zawartości ekranu lub Windows Narrator do odczytu.
 • Tworzenie organizacji 2013 CRM o języku angielskim jako językiem podstawowym. Zainstaluj wszelkie pakiet językowy znajdujący się na nim (na przykład norweski). Po otwarciu przez użytkownika, który ustawia język norweski, jako podstawowego języka jest jego opcji osobistych, Out Of Box rurociągu wykres sprzedaży, użytkownik widzi nazwę tego wykresu w języku norweskim, jednak w legendzie wykresu pozostaje w języku angielskim.
 • Outlook oknie dialogowym i wyszukiwania w systemie windows nie działa, jeśli ustawiono rozdzielczość (DPI) 125 lub 150 procent.
 • Jeśli rolę połączenia Professional sprzedaży zostanie usunięty, a następnie nie jest już można usunąć członków zespołu sprzedaży z szansy sprzedaży.
 • Gdy klient używa LINQ do kwerendy bazy danych systemu CRM od wewnątrz krok wtyczki, kwerenda działa poprawnie w CRM 2013 UR 2. Po uaktualnieniu do UR 3, to zgłasza błąd.
 • Data wiadomości e-mail ModifiedOn zmiany podczas korzystania z odpowiedzi, do przodu lub Odpowiedz wszystkim.
 • Domyślna czcionka nie ma tagu czcionki odpowiednie do definicji HTML.
 • Poziom śledzenia opcje są dodawane do diagnostyki klienta programu Outlook.
 • Mapowanie pola nie działa w przypadku zestawy opcji w app. komputera typu tablet, opcja zestaw wartości nie są wstępnie wypełnione.
 • addPreSearch nie jest stosowane do zespołu wyszukiwania po naciśnięciu przycisku Odśwież.
 • Łącznik dla rozwiązania Microsoft Dynamics (ERP) do importowania do programu CRM w jednostce adresu klienta kończy się niepowodzeniem.
 • Po utworzeniu Rzutuj kwerendy, w tym polu wyświetlany jest symbol handlowego "i" nie można otworzyć i daje następujący błąd. Błąd:
  Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania użytkownika. Proszę czekać spróbuj ponownie później.
 • Wskazuje, że proces trybu Offline jest pełne okno dialogowe zostanie zamknięte zbyt wcześnie. Gdy użytkownik przyjmuje na siebie, już odbywa się proces, spróbuj uzyskać dostęp do danych CRM w trybie offline i może wystąpić błąd wiadomości, zawiesza się w programie Outlook.
 • Podczas uaktualniania lub tworzenie organizacji programu CRM na SP1 2013 CRM z UR1, podczas fazy "Microsft.Crm.Tools.Admin.InstallDatabaseUpdateAction", większość etykiet Out Of Box związane z języka podstawowego organizacji zostaną zaktualizowane w tabeli Localizedlabel w bazie danych organizacji.
 • Podczas pracy w trybie offline i masz klienta aplikacji CRM dla programu Outlook z zainstalowany dodatek SP1 i spróbujesz otworzyć Szczegóły zamówień sprzedaży (zamówionego produktu) szczegóły faktury (produktu zafakturowanego) oferta szczegół (produkt oferowany), pojawi się błąd rodzajowy na stronie sieci web, które powinny się. Jeśli spojrzeć na śledzenie, zobacz błąd ArgumentException:
  Nieobsługiwany kod encji. Nazwa parametru: entityTypeCode.
 • FilterRelationships na formularzu wyszukiwania nie działają prawidłowo.
 • Przy próbie zaimportowania pakiet zarządzania 2013 CRM na SCOP 2007 SP1/R2, spowoduje wyświetlenie następującego błędu:
  Nie można załadować pakiet zarządzania z pliku określonego zestawu zamkniętych: [\System Center Management Packs\ Microsoft System Center Management Pack C:\Program Files (x 86) dla programu Dynamics CRM 2013\Microsoft.Dynamics.CRM.MP] ten zestaw jest konstruowany przez moduł wykonawczy nowszy niż aktualnie załadowany i nie można go załadować (wyjątek od HRESULT: 0x8013101B)
 • Użytkownicy programu Microsoft Dynamics CRM 2013 zawiadomienie pól w stopce formularza nie są odświeżane aż do formularza jest zamknięta i ponownie otworzyć.
 • Kiedy mamy już rekord, który ma datę i godzinę już zdefiniowane i kliknij na liście pobrania, aby zmienić czas, pierwsza wartość widzimy jest 0:00 i 12:00 AM a nie wybraną wartość.
 • Nie czynią obrazów osadzonych w wiadomościach E-mail.
 • Kiedy skoroszyty można wysyłać jako załączniki w programie Microsoft Excel i mają klienta 2013 programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest zainstalowany, program Excel pojawi się zawieszenie, jeśli użytkownik nie zapisać ich zmian przed wysłaniem załącznika.
 • Użytkownicy programu Microsoft Dynamics CRM 2013 napotkać wyświetlono InvalidCharacterError okna dialogowe błędów skryptów.
 • Istnieją trzy niepoprawny tłumaczenia w sekcji notatki w okienku działania programu CRM niemiecki 2013 które wprowadzają w błąd:
  • "Wstaw Uwaga", który jest tłumaczony na "Knoten produktschlussels" (przetłumaczony ponownie to wychodzi jako "Wstaw węzeł" lub "Wstaw węzeł", tak jak węzeł XML). Oczekiwano: "Notiz produktschlussels."
  • Przycisk "gotowe" jest tłumaczony na "abgeschlossen" ("zamknięte" w języku angielskim). Oczekiwano: "Fertig."
  • on usunąć przycisk "Usuń uwagę." Niemiecki tłumaczenie jest "Löschen Diese Rolle", co oznacza "Usuń tę rolę". Jak rola jest krótkiej formy role zabezpieczeń, ma wątpliwości, co robi z ról zabezpieczeń tego przycisku. Oczekiwano: "Notiz Löschen."
 • Drukarki monituje o formacie 8.3 "x 11" papieru podczas drukowania raportu utworzonego w Kreatorze raportów.
 • Podczas próby zapisania nowej sprawy z istniejącego formularza sprawy w Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 za pomocą przycisku Zamknij i Zapisz użytkownicy napotkają błędy skryptu:
  Program Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd - nie można pobrać właściwości "handleSingleClick."
 • Aktualizacje do terminów nie są synchronizowane z programu Outlook do programu CRM, jeśli są one własnością zespołu, w której użytkownik jest członkiem.
 • Użytkownicy, którzy modyfikować etykiety osi poziomej na ich wykresy zauważyć, że wykresy są wyświetlane niepoprawnie w programie Microsoft Dynamics CRM 2013.
 • Podczas próby zmieniać widoki dla siatki, jeśli wybór widoku zawiera dużą ilość opcji, takich jak 50, Safari na iPad, nie może uczynić go.
 • Nie można utworzyć rekordu z obiektu niestandardowego działania, gdy theRegardingObjectId jest ustawiona.
 • Kiedy data/godzina kolumn są równe null dla skrzynki pocztowej programu CRM Online, 2013 i 2015 r. i badane jest dostęp do skrzynki pocztowej, nastąpi awaria usługi asynchronicznego CRM. W Podglądzie zdarzeń zostanie nagrany komunikat o błędzie informujący hosta {nazwa serwera}: nie powiodło się podczas monitorowania kolejki operacji asynchronicznych. Zdarzenie o identyfikatorze 17411.
 • Gdy wiele rekordów są aktualizowane w Dynamics CRM, a wszystkie te rekordy składają się z 1 lub więcej przepływy pracy, które oczekują na aktualizacje do tych rekordów, w bazie danych SQL mogą występować problemy wydajności programu CRM. Może to spowodować zablokowanie kwerend SQL te rekordy są aktualizowane.
 • Dzienniki śledzenia platformy w3wp i crmasync zawierają nadmierne ostrzeżenia zarejestrowane dla "Wywoływanie delegata numer XX XX Identyfikator_zdarzenia".
 • Zdarzenie onChange dla pola nie zostanie wywołany po raz drugi, jeśli nastąpi wywołanie fokus w skrypcie onchange.
 • Obrazy osadzone nie udało się pobrać po przywozowych organizacji. Podczas przeglądania śledzenia sieci, takich jak Skrzypek, 404 ma miejsce, ponieważ jest używany niewłaściwy adres URL.
 • Błąd wiadomości są odbierane ze względu na istnienie folder CrmOrgMailboxPrefix *.
 • JavaScript za pomocą setRequiredLevel("none") nie działa w aplikacji CRM dla tabletów dla pól wymaganych ze względów biznesowych.
 • OnChange działa niepoprawnie na pola obowiązkowe, jeśli zaznaczono więcej niż dwa razy.
 • Rozważmy scenariusz, w którym wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu są promoted\create w programie CRM przy użyciu zestawu SDK lub router poczty E-mail programu CRM. Kiedy treść wiadomości e-mail jest wyświetlany przez rozwijanie e-mail w ścianie okienko społeczne, to nie zawijanie chyba że istnieje jawny podział wiersza. W programie CRM Jeśli użytkownik odpowiada na naruszającego e-mail, a następnie jest śledzona w programie CRM, wydanie zatrzymuje występujących na którą udzielono odpowiedzi e-mail. Ten problem jest powtarzalna we wszystkich przeglądarkach.
 • Przed dodatkiem Service Pack 1 Update Rollup 1 wyszukiwania produktu z zamówienia wykazało, identyfikator produktu. Wyszukiwanie produktów z zamówienia po Service Pack 1 pakietu zbiorczego aktualizacji 1, wykazało, cena jednostkowa. Również nazwa produktu jest się dwa razy w wyszukiwaniu.
 • O błędzie nieprawidłowy parametr w kliencie aplikacji klienckiej Mobile dla sub widokach siatki, które zawierają kolumny encji pokrewnych.
 • Niektóre typy pól formularza nie są odczytywane podczas użytkowania oprogramowania niepełnosprawności JAWS.
 • Nie można przejść wyszukać pole i nie zwraca żadnego wyniku do użytkownika podczas używania oprogramowania niepełnosprawności JAWS.
 • Korzystając z oprogramowania niepełnosprawności SZCZĘK, pole wyszukiwania z wyników lub Brak dostępnych wyników nie ma żadnych opinii słuchu.
 • Nie można usunąć rozwiązanie zarządzane, które zawiera dostosowania wstążki, które odwołuje się do języka JavaScript.
 • Importowanie rozwiązania jest powolne w środowiskach z zabezpieczeniami na poziomie pola w użyciu.
 • Po przejściu do okna dialogowego Wyszukiwanie za pomocą klawiatury, program narrator nie odczytuje wpisy formant wyszukiwania odnośników.
 • Szablony wiadomości E-mail nie można wstawić po pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013
 • Usunięcie uprawnień druku wstępnego dla użytkownika nie spowoduje usunięcia ich możliwość drukowania rekordów i siatki, tak jak miałoby to miejsce w CRM 2011.
 • CRM wykonuje kodowanie HTML dla ostatniego niedawno wyświetlane przedmioty, które powoduje, że uszkodzenie nazwy
 • Auto pól wiersza Multi rosną nawet wtedy, gdy definicja pola nie jest równa "automatycznie Rozwiń do wykorzystania dostępnej przestrzeni." Raz kartę z danego pola wiersza Multi pola automatycznie pobiera rozwinięta i znika pasek przewijania. Jednakże, prowadzi do tego, że formularz renderowania zostanie uszkodzony.
 • Po wybraniu podwójną strzałkę w ofercie, przycisk dokumentów nie jest wyświetlany, mimo że jest w formie.
 • Po utworzeniu rekordu z Podsiatka związane za pośrednictwem relacji n: n z głównym podmiotem, po wypełnieniu pola obowiązkowe i zapisanie rekordu, fokus przechodzi do strony nadrzędnej.
 • Skrzynki pocztowe Zatrzymaj przetwarzanie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail przy użyciu programu CRM synchronizacji po stronie serwera dla przetwarzanie wiadomości e-mail. Dzieje się tak, gdy skrzynka pocztowa, który ma zostać przetworzony pozostaje w stanie zablokowania.
 • Po uruchomieniu raportu programu CRM Online lub podczas wykonywania dodatek w piaskownicy, raportu lub wtyczki może zakończyć się niepowodzeniem z powodu wyjątku podobny do następującego:
  > System.Security.SecurityException: Program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd. Numer referencyjny dla administratorów lub pomocy technicznej: #B944196D: System.Security.SecurityException: nie został podany poziom personifikacji albo podany poziom jest nieprawidłowy.
 • NullReferenceException występuje podczas wysyłania wiadomości do tematu Azure za pomocą wtyczek programu CRM SDK ServiceBus.
 • 12:00 AM harmonogram zakończenia w pętli nieskończonej przyczyny umów dotyczących poziomu usług i wzbogaconej procesu w3wp.
 • Po pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu CRM 2013 wystąpi błąd podczas tworzenia kontaktów osobistych, gdy AutoRouteToOwnerQueue jest ustawiona na 1. Ponadto może wystąpić z wtyczki obowiązujących na książkę terminów.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o plikach dla pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3016464 — ostatni przegląd: 10/15/2015 09:00:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

 • kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB3016464 KbMtpl
Opinia