Instalator 2015 programu Visual Studio: Instrukcja deinstalacji dla instalatora pomocniczego

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3016536
Streszczenie
W tym artykule opisano jak odinstalować aplikacje innych firm, które zostały zainstalowane podczas instalacji Instalatora Pomocniczego dla programu Visual Studio 2015. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące aplikacji innych firm, że Instalator pomocnicze pozwala można wdrożyć na komputerze i instrukcjami, aby odinstalować je, zobaczWięcej informacji sekcja.

O Instalatorze pomocniczym

Visual Studio 2015 instaluje instalator pomocniczy, który pozwala na instalację aplikacji innych firm. Po odinstalowaniu Visual Studio 2015 lub Instalatora pomocniczego, zainstalowane aplikacje innych firm mogą nie zostać odinstalowane. Te aplikacje innych firm mogą mieć wpisy w aplecieDodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.


Więcej informacji

Android NDK

Android NDK nie ma wpisu w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jest on zainstalowany lokalnie w następującym folderze:

"%ProgramFiles%\Microsoft visual Studio 14.0\Apps
Android NDK może być usunięty przez usunięcie folderu android-ndk-r10 z dysku twardego.

Android SDK

Android ma wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i można go odinstalować za jego pomocą.

Apache Ant

Ant nie ma wpisu w aplecie Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby go odinstalować, wykonaj następujące kroki:
  1. Znajdź folder Ant na dysku twardym. Aby to zrobić, należy wpisać zestaw mrówekw wierszu polecenia, aby wyświetlić mrówek zmiennej środowiskowej. Zmienna wskazuje folder.
  2. Zlokalizuj folder, a następnie usuń.

Apple iTunes

iTunes ma wpis w oknie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i można go odinstalować za jego pomocą.

Git

Git ma wpis w aplecie Programy i funkcje w Panelu sterowania i stamtąd można go odinstalować.

Google Chrome

Chrome ma wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i stamtąd można go odinstalować.

Joyent Node.js

Node ma wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i stamtąd można odinstalować.

Oracle JDK

Java ma wpis w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i można go odinstalować za jego pomocą.

Websocket4Net

Websocket4Net nie ma wpisu w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania i nie można go stamtąd odinstalować.

Websocket4Net jest instalowany jako biblioteki DLL systemu operacyjnego (tylko w systemie Windows 7). Aby go usunąć, zlokalizuj gdzie jest zainstalowany program Visual Studio 14.0 . Domyślnie narzędzie jest instalowane w następującym folderze:

%ProgramFiles%\Microsoft visual Studio 14.0

W folderze głównym dla programu Visual Studio należy zlokalizować podfolder Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\WebClient\Diagnostics\ToolWindows. W tym folderze Usuń plik WebSocket4Net.dll.

Materiały referencyjne
Informacje odnośnie produktów innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3016536 — ostatni przegląd: 07/03/2016 16:52:00 — zmiana: 8.0

Visual Studio 2015 Preview

  • kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3016536 KbMtpl
Opinia