Jak zapobiec uruchamianiu programu Windows Messenger na komputerze z systemem Windows XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL302089
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób zapobiegania uruchamianiu programu Windows Messenger. Domyślnie systemy Windows XP Professional i Windows XP Home Edition instalują program Windows Messenger i w interfejsie użytkownika nie ma dostępnego sposobu usunięcia ani odinstalowania tego programu.

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows XP w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania pojawia się nowa funkcja „Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne”. Tej funkcji można użyć do usunięcia programu Windows Messenger z menu Start, pulpitu i innych lokalizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
332003 Jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub usunąć dostęp do programów systemu Microsoft Windows i programów innych firm niż Microsoft
Więcej informacji
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zapobiec uruchamianiu programu Windows Messenger, zastosuj jedną z następujących metod.

Program Windows Messenger 4.0 lub nowszy na komputerze z systemem Windows XP Professional

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie następujące elementy, aby je rozwinąć:
  • Zasady komputer lokalny
  • Konfiguracja komputera
  • Szablony administracyjne
  • Składniki systemu Windows
  • Windows Messenger
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Nie zezwalaj na uruchamianie programu Windows Messenger, a następnie kliknij opcję Włączone.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Zasady grupy.
UWAGA: Edytor zasad grupy (Gpedit.msc) nie jest dostępny na komputerach z systemem Windows XP Home Edition.

UWAGA: Ta metoda zapobiega również korzystaniu z programu Windows Messenger przez programy używające interfejsów API (Application Programming Interfaces) tego programu. Programy Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook Express 6 oraz funkcja Pomocy zdalnej systemu Windows XP to przykłady programów, w których wykorzystywane są takie interfejsy API i które są zależne od programu Windows Messenger.

Program Windows Messenger 4.0 na komputerze z systemem Windows XP Home Edition

 1. Uruchom program Windows Messenger.
 2. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 3. Kliknij kartę Preferencje, wyczyść pole wyboru Uruchom ten program podczas uruchamiania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Ta procedura nie zapobiega ręcznemu uruchomianiu programu Windows Messenger przez użytkowników, ale zapobiega automatycznemu uruchamianiu programu Windows Messenger przy każdym uruchamianiu systemu Windows. Jeśli używasz programu Outlook Express lub Outlook 2002, program Windows Messenger może być uruchamiany automatycznie przy każdym uruchamianiu programu Outlook Express lub Outlook 2002. Aby zapobiec rejestrowaniu przez program Windows Messenger przy uruchamianiu programu Outlook Express:
 1. W programie Outlook Express kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 2. Na karcie Ogólne kliknij pole wyboru Automatycznie loguj się do programu Windows Messenger, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij przycisk OK.
Aby zapobiec rejestrowaniu przez program Windows Messenger przy uruchamianiu programu Outlook:
 1. W programie Outlook kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 2. Na karcie Inne wyczyść pole wyboru Włącz usługę Instant Messaging w programie Microsoft Outlook.
 3. Kliknij przycisk OK.

Program Windows Messenger 4.5 lub nowszy na komputerze z systemem Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Klucz, a następnie wpisz Messenger jako nazwę nowego klucza Rejestru.
 4. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Klucz, a następnie wpisz Client jako nazwę nowego klucza Rejestru.
 6. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, a następnie wpisz PreventRun jako nazwę nowej wartości DWORD.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną wartość PreventRun, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.
UWAGA: Ta metoda zapobiega również korzystaniu z programu Windows Messenger przez programy używające interfejsów API (Application Programming Interfaces) tego programu. Programy Outlook 2002 i Outlook Express 6 oraz funkcja Pomocy zdalnej systemu Windows XP to przykłady programów, w których wykorzystywane są takie interfejsy API i które są zależne od programu Windows Messenger.
wyłącz usuń odinstaluj
Właściwości

Identyfikator artykułu: 302089 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:28:49 — zmiana: 7.0

Microsoft Windows Messenger 4.0, Microsoft Windows Messenger 4.5, Microsoft Windows Messenger 4.6

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB302089
Opinia