Opis aktualizacji Visual Studio 2013 Update 5

Informacje o aktualizacji Visual Studio 2013 Update 5
20 lipca 2015 r. firma Microsoft wydała aktualizację 5 dla programu Visual Studio 2013 (Visual Studio 2013 Update 5). Aktualizacja 5 dla programu Visual Studio 2013 obejmuje najnowsze aktualizacje oprogramowania i dodane funkcje.  

Więcej informacji na temat aktualizacji produktów programu Visual Studio można też znaleźć w witrynie internetowej programu Visual Studio.

Pomoc techniczna dla programu Visual Studio 2013 jest udzielana tylko po zainstalowaniu bieżącej aktualizacji, która jest uznawana za dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2013. Wersja RTM programu Visual Studio 2013 opublikowana w listopadzie 2013 r. będzie objęta pomocą techniczną przez jeden rok po opublikowaniu niniejszej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Jak uzyskać aktualizację Visual Studio 2013 Update 5
Aktualizacje programu Visual Studio 2013 są skumulowane. Poniższe linki do plików do pobrania zawsze wskazują najnowszą aktualizację:W przypadku braku programu Visual Studio 2013 (pierwotnie wydanej wersji) należy pobrać jeden z poniższych plików, aby zainstalować program Visual Studio 2013 wraz z aktualizacją 5.Produkty, których dotyczy pakiet aktualizacji programu Visual Studio 2013
 • Feedback Client for Team Foundation Server 2013
 • Microsoft Build Tools 2013
 • Team Explorer for Visual Studio 2013
 • Visual Studio 2013 Shell (zintegrowany)
 • Visual Studio 2013 Shell (izolowany)
 • Visual Studio Community 2013
 • Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
 • Visual Studio Express 2013 for Web
 • Visual Studio Express 2013 for Windows
 • Visual Studio Premium 2013
 • Visual Studio Professional 2013
 • Visual Studio Test Professional 2013
 • Visual Studio Ultimate 2013


Aby zapoznać się z artykułami z bazy wiedzy o poprzednich aktualizacjach programu VS 2013, sprawdź pełną listę aktualizacji programu Visual Studio 2013.
Oświadczenie o przeskanowaniu pod kątem wirusów
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Jak zainstalować Visual Studio 2013 Update 5
Instrukcje dotyczące instalacji produktów programu Visual Studio można znaleźć w poniższych artykułach:

Uwaga Jeśli w trakcie pobierania pakietu źródłowego występuje błąd, w oknie instalatora wybierz opcję pobrania pakietów z Internetu i kliknij przycisk Ponów próbę.
Visual Studio 2013 Update 5 — usunięte usterki i znane problemy
Aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w wersji Visual Studio 2013 Update 5, zobacz Informacje o wersji dotyczące programu Visual Studio 2013 Update 5.

Usunięte usterki

Debuger

 • Jest już obsługiwane przechwytywanie buforów głębokości w wersji sprzętu 9.3. Umożliwia to obsługę debugowania grafiki aplikacji opartych na aparacie Unity działających w systemie Windows Phone.

Visual Studio IDE

 • Po zainstalowaniu aktualizacji Microsoft Visual Studio 2013 Update 4 powiadomienie krytyczne w centrum powiadomień może wskazywać, że należy uzyskać lub odnowić licencję dewelopera. Odrzucenie tego powiadomienia i otwarcie kolejnego projektu spowoduje ponowne pojawienie się tego powiadomienia.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • W przypadku kompilowania aplikacji ze Sklepu Windows wymagającej rejestracji WinRT w czasie wykonywania nie pojawia się już wyjątek System.TypeLoadException.
 • Załóżmy, że jako przeglądarkę domyślną w wersji Insider Preview systemu Windows 10 ustawiono program Spartan. Po naciśnięciu klawisza F1 na słowie kluczowym lub w oknie narzędzi może się okazać, że wszystkie wywołania pomocy online kończą się niepowodzeniem i nie można uzyskać żadnej treści pomocy online.
 • Jeśli wcześniej nawiązano połączenie z inną kolekcją, nie można utworzyć odgałęzienia, dopóki program Visual Studio nie zostanie ponownie uruchomiony. Dzięki tej aktualizacji ten problem już nie występuje.
 • Również dzięki tej aktualizacji nie pojawi się już więcej nieprzydatny komunikat po próbie zaewidencjonowania zestawu oczekujących zmian w projekcie zespołowym, którego nazwę zmieniono.
 • Niektóre zmiany nie są już tracone w obszarze roboczym serwera dla zmian oczekujących na kliencie.

Team Foundation Server

 • Dokumenty programu SharePoint o nazwach zawierających zbyt wiele znaków Unicode nie są już poprawnie otwierane za pomocą programu Team Explorer.
 • W programie Team Foundation Server 2013 Update 4 nie można przesłać opinii za pomocą programu Feedback Client na poziomie licencji interesariusza. Natomiast w programie Team Foundation Server 2013 Update 5 można przesłać opinię za pomocą programu Feedback Client na poziomie licencji interesariusza.
 • W przypadku zmiany elementu roboczego jednocześnie z innym użytkownikiem w programie Web Access nie występuje już jeden z następujących problemów:
  • Element roboczy zostaje pomyślnie zapisany. Jednak w przypadku zmiany pola Stan i ustawienia dla pola Przyczyna wartości niedomyślnej jest przywracana wartość domyślna pola Przyczyna.
  • Element roboczy nie zostaje zapisany i jest zwracany komunikat o błędzie „Pole Stan nie może być puste”.
 • Używanie magazynu nie jest już blokowane w przypadku używania danych różniących się jedynie odstępami (na przykład „Debug” i „Debug ”).
 • Polecenie tf merge nie powoduje już zawieszania się w pętli nieskończonej w procedurze prc_PendMerge w przypadku folderów o cyklicznie zmienianych nazwach z usuniętymi wcześniej podfolderami.
 • Jako użytkownik systemu Git możesz teraz wykonywać płytkie klonowanie tagu adnotacji względem repozytorium Git hostowanego w wystąpieniu programu TFS.
 • Elementy robocze z wartościami pola DateTime wprowadzonymi poza bieżącym czasem letnim/zimowym nie są już niepoprawnie wyświetlane w programie Web Access.
 • W przypadku przywracania kopii zapasowych baz danych za pomocą narzędzia kopii zapasowej programu TFS plik dziennika (ldf) i plik danych (mdf) nie są już przywracane w tej samej lokalizacji, jeśli w programie SQL Server ustawiono różne lokalizacje.
 • Wprowadzono nowe ulepszenia wydajności raportów, takie jak „Kompilacja zakończona sukcesem w czasie”, „Pulpit nawigacyjny postępu”, „Wypalenie i szybkość spalania” i „Omówienie wątków”.
 • W przypadku pobierania zmian w repozytorium zdalnym plik konfiguracji nie jest już zamieniany na specjalnie utworzony plik. Plik konfiguracji znajduje się poza repozytorium. Zamiana tego pliku na zły plik umożliwia ponowne zamapowanie poleceń systemu Git w celu wykonania dowolnych poleceń przy użyciu poświadczeń bieżącego użytkownika. W takiej sytuacji możliwe jest wprowadzenie złego pliku w repozytorium Git.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, zobacz KB 3023577 Problem dotyczący integracji systemu Git w programie Visual Studio 2013 Update 4.
 • Mając uprawnienie do wyświetlania zdarzeń, można teraz odbierać powiadomienia zespołu, jeśli twórca subskrypcji zespołu nie ma uprawnień do wyświetlania tych zdarzeń.
 • Poprawiliśmy wydajność w przypadku korzystania z programu TFS w składniku Web Access.
 • Przypięte wykresy są teraz lepiej wyświetlane. Legenda nie jest już ukrywana, a wykresy są lepiej wyrównane.
 • Niektóre reguły dotyczące elementów roboczych powiązanych ze swoimi załącznikami oraz linki elementów roboczych działają teraz poprawnie.
 • W przypadku korzystania z narzędzia, które uniemożliwia rejestrację obiektu COM podczas uruchamiania środowiska CLR (na przykład rejestrowania Fusion), można teraz wyłączyć żądania ściągnięcia, aby umożliwić normalne działanie agenta zadań.

Znane problemy

Ogólne

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.
 • Założenie: system operacyjny uaktualniono do systemu Windows 10 Technical Preview. Wtyczka rejestratora WebTest dla programu Internet Explorer nie jest ładowana, gdy próbuje zarejestrować test wydajności sieci Web z programu Visual Studio.

  W celu obejścia tego problemu usuń następujące klucze rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64

Testowanie jednostkowe

 • Podczas uaktualniania do wersji Visual Studio 2013 Update 5 z wcześniejszej wersji może się okazać, że istniejące projekty Visual C# (Windows Phone) aplikacji do testów jednostkowych nie będą kompilowane.

  W celu obejścia tego problemu napraw instalację programu Visual Studio 2013 Update 5.
Więcej informacji
Jak pobrać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft

Aktualizacje innych produktów z rodziny Visual Studio można znaleźć w witrynie plików do pobrania firmy Microsoft dotyczącej programu Visual Studio.

Wymagania

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane systemy operacyjne

Więcej informacji o obsługiwanych systemach operacyjnych zawiera artykuł Zgodność platformy i wymagania systemowe programu Visual Studio 2013.

Obsługiwane architektury

 • Wersja 32-bitowa (x86)
 • Wersja 64-bitowa (x64) (WOW)

Wymagania sprzętowe

 • Procesor 1,6 GHz lub szybszy
 • 1 GB pamięci RAM (w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej: 1,5 GB)
 • 8,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Dysk twardy o szybkości 5400 obr./min
 • Karta wideo z obsługą DirectX 9 działająca przy rozdzielczości 1024 × 768 lub wyższej

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany jeden z obsługiwanych programów Visual Studio 2013 wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Pomoc techniczna dla aktualizacji Visual Studio 2013 Update 5

Dla aktualizacji Visual Studio 2013 Update 5 jest dostępna nieformalna pomoc techniczna społeczności za pośrednictwem forów witryny Microsoft Developer Network (MSDN).
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 3021976 — ostatni przegląd: 07/29/2015 14:52:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013, Microsoft Visual Studio Professional 2013, Microsoft Visual Studio Premium 2013, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

 • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbnorightrail KB3021976
Opinia