Você está offline; aguardando reconexão

Drukarki, które nie używają portów o nazwach zaczynających się od COM, LPT lub USB, nie są przekierowywane w sesji pulpitu zdalnego ani usług terminalowych

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Opis problemu
Podczas łączenia się z innym komputerem z systemem Windows za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego albo klienta usług terminalowych w wersji 4.0, 5.0 lub 6.0 drukarki lokalne nie są przekierowywane. W wyniku tego drukarki lokalne nie są dostępne w sesji pulpitu zdalnego lub usług terminalowych.

Jeśli na przykład do komputera z systemem Windows XP jest podłączona drukarka wielofunkcyjna używająca portu DOT4, może ona nie być przekierowywana w sesji pulpitu zdalnego do komputera z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?


Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby rozwiązać ten problem na komputerze, na którym nie jest uruchomiony system Windows Server 2003 jako serwer terminali, należy wymusić filtrowanie wszystkich portów na komputerze klienckim (w tym portu DOT4) pod kątem przekierowywania. W tym celu należy dodać wartość DWORD o nazwie FilterQueueType w obszarze HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR i ustawić jej dane wartości na FFFFFFFF.

Wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę FilterQueueType, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz ciąg FFFFFFFF, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom ponownie komputer.
Umożliwi to przekierowywanie wszystkich portów na komputerze klienckim.

Aby obejść ten problem na komputerze klienckim z drukarką wielofunkcyjną, należy zmienić używany przez nią port z DOT4 na LPT.

Aby na przykład skonfigurować drukarkę wielofunkcyjną do używania portu LPT na komputerze z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. W Panelu sterowania otwórz element Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę lokalną, która nie jest przekierowywana, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Porty, kliknij port LPT, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Drukarka powinna być teraz widoczna obok tego portu.
 4. Zamknij okno właściwości drukarki, a następnie ponownie nawiąż połączenie za pomocą pulpitu zdalnego.
Ważne Drukarka wielofunkcyjna używająca standardowego portu LPT zamiast portu DOT4 traci możliwości wielofunkcyjności, takie jak skanowanie, faksowanie i kopiowanie. Aby odzyskać wielofunkcyjność, drukarka musi używać portu DOT4.

Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji
Aby sprawdzić nazwę portu drukarki lub ustalić, czy urządzenie używa portu DOT4, należy wyświetlić właściwości drukarki, a następnie kliknąć kartę Porty (lub kartę Szczegóły).
fixit fix it
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Propriedades

ID do Artigo: 302361 - Última Revisão: 01/30/2014 11:37:00 - Revisão: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbenv kbnofix kbprb kbprint KB302361
Comentários
utoFirePV = 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">