Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Konfigurować w usługach IIS wysyłanie niestandardowych komunikatów o błędach

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W przewodniku tym omówiono krok po kroku konfigurowanie Internetowych usług informacyjnych (IIS) pod kątem wysyłania niestandardowych komunikatów o błędach zamiast domyślnych komunikatów o błędach protokołu HTTP.


Wymagania

Oto lista wymaganych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieci, umiejętności, wiedza i dodatki Service Pack:
 • Internetowe usługi informacyjne 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.x, 4.x, 5.x

Konfigurowanie niestandardowych komunikatów o błędach

Kiedy użytkownik stara się połączyć z witryną sieci Web i występuje błąd protokołu HTTP, do przeglądarki klienckiej wysyłany jest komunikat rodzajowy z krótkim opisem tego, co stało się podczas próby nawiązania połączenia. Usługi IIS można tak skonfigurować, aby zamiast domyślnych komunikatów o błędach wysyłane były niestandardowe komunikaty o błędach, generowane poprzez mapowanie do pliku lub do adresu URL.


Dodawanie niestandardowych komunikatów o błędach poprzez mapowanie do pliku

Aby dodać niestandardowy komunikat o błędzie poprzez mapowanie do pliku, należy wykonać następujące czynności:
 1. Utwórz plik, który zawiera niestandardowe komunikaty o błędach, i umieść go w folderze.
 2. W przystawce Internetowych usług informacyjnych wybierz witrynę sieci Web, folder wirtualny, folder lub plik, w przypadku której(go) chcesz dostosować komunikaty o błędach protokołu HTTP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Na arkuszu właściwości Błędy niestandardowe wybierz komunikat o błędzie protokołu HTTP, który chcesz zmienić i kliknij przycisk Edytuj właściwości.
 4. W polu Typ komunikatu zaznacz opcję Plik.
 5. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku, które wskazują niestandardowy komunikat o błędzie, lub użyj przycisku Przeglądaj, aby zlokalizować plik na dysku twardym swojego komputera. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie niestandardowych komunikatów o błędach poprzez mapowanie do adresu URL

Aby dodać niestandardowy komunikat o błędzie poprzez mapowanie do adresu URL, należy wykonać następujące czynności:
 1. Utwórz plik, który zawiera niestandardowe komunikaty o błędach, i umieść go w folderze wirtualnym.
 2. W przystawce Internetowych usług informacyjnych wybierz witrynę sieci Web, katalog wirtualny, katalog lub plik, w przypadku której(go) chcesz dostosować komunikaty o błędach protokołu HTTP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Na arkuszu właściwości Błędy niestandardowe wybierz komunikat o błędzie protokołu HTTP, który chcesz zmienić i kliknij przycisk Edytuj właściwości.
 4. W polu Typ komunikatu zaznacz opcję Adres URL.
 5. Podaj adres URL, który wskazuje niestandardowy komunikat o błędzie. W tym celu wpisz ścieżkę do tego adresu URL, rozpoczynając ją od nazwy folderu wirtualnego. Kliknij przycisk OK.

Włączanie szczegółowych, niestandardowych komunikatów o błędach

Usługi IIS mają własny zestaw błędów niestandardowych, które są bardziej informacyjne lub, inaczej mówiąc, bardziej „przyjazne” dla użytkownika niż domyślne komunikaty o błędach protokołu HTTP 1.1. Te szczegółowe, niestandardowe komunikaty o błędach są włączone domyślnie w Domyślnej witrynie sieci Web w przystawce usług IIS.


Konfigurowanie szczegółowych komunikatów o błędach

 1. W przystawce Internetowych usług informacyjnych wybierz witrynę sieci Web, katalog wirtualny, katalog lub plik, w przypadku której(go) chcesz dostosować komunikaty o błędach protokołu HTTP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 2. Na arkuszu właściwości Błędy niestandardowe wybierz domyślny komunikat o błędzie protokołu HTTP, który chcesz zmienić i kliknij przycisk Edytuj właściwości.
 3. W polu Typ komunikatu zaznacz opcję Plik.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do lokalizacji <litera dysku>:\Winnt\Help\IisHelp\Common\Nazwa pliku.









Właściwości

Identyfikator artykułu: 302570 — ostatni przegląd: 09/09/2003 20:25:41 — zmiana: 1.0

 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
 • kbgraphxlink kbhowto kbhowtomaster KB302570
Opinia
dy>