Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XCCC: Jak program Outlook 2000 uzyskuje dostęp do usługi Active Directory

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wyłączania odwołań usługi katalogowej w programie Exchange 2000.
Więcej informacji
W programie Outlook 2000 używana jest inna metoda uzyskiwania dostępu do książki adresowej niż w programach Microsoft Outlook 97 i Microsoft Outlook 98. W pierwszej kolejności lokalizowana jest usługa katalogowa na komputerze z programem Exchange Server. Ponieważ określenie wersji programu Microsoft Exchange Server lub Exchange 2000 jest możliwe tylko po zainstalowaniu biblioteki Emsmdb32.dll (uruchamianej po usłudze książki adresowej Emsabp32.dll), podczas pierwszej sesji używany jest proces DSProxy. Po nawiązaniu kontaktu komputera klienckiego z usługą DSProxy (przy użyciu wszystkich możliwych protokołów transportu), przekazywane jest do niego specjalne odwołanie, wskazujące, że wszystkie przyszłe żądania katalogów mają być wysyłane do serwera wykazu globalnego. Odwołanie to jest przechowywane przez program Outlook w następującym kluczu rejestru profilu MAPI:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WindowsMessaging Subsystem\Profiles\nazwa profilu\dca740?2fe182
Nazwa wartości: 001e6602
Typ wartości: Ciąg
Dane wartości: \\SerwerKatalogu.domena

(Na przykład: \\TABBY.cat.microsoft.com)
Ten mechanizm odwołania powoduje zmniejszenie obciążenia komputera, na którym uruchomiony jest program Exchange 2000, oraz zredukowanie czasu wyszukiwania w książce adresowej. Jeśli jednak — w przypadku wprowadzenia bezpośredniej nazwy serwera w profilu — dany serwer usługi Active Directory przestanie odpowiadać, konieczne będzie ponowne uruchomienie programu Outlook. W tym scenariuszu z programu Exchange 2000 do programu Outlook przekazywane jest nowe odwołanie. Jeśli serwer usługi Active Directory określony w rejestrze jest niedostępny, na komputerze-kliencie programu Outlook może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Zdalne wywołanie procedury nie powiodło się.
Problemy z siecią nie pozwalają na połączenie się z serwerem poczty.
W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba używania przez klientów Outlook (nawet w najnowszych wersjach) procesów DSProxy bez stosowania odwołań. Najlepszy przykład takiego scenariusza stanowi przypadek, gdy między komputerami klienckimi i serwerami usługi Active Directory istnieje zapora. Zaporę można otworzyć w celu umożliwienia komputerowi z programem Exchange 2000 uzyskania dostępu do usługi Active Directory.

Klientów Outlook można skonfigurować do używania procesu DSProxy bez odwołań, wskazując, że odwołania nie mogą być przyznawane przez komputer z programem Exchange 2000. Aby wprowadzić tę zmianę, należy dokonać edycji rejestru:

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.


 1. Uruchom program Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: No RFR Service
  Typ danych: DWORD
  Wartość danych: 0x1
 4. Zamknij program Edytor rejestru.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób inni klienci MAPI uzyskują dostęp usługi Active Directory, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256976 XCLN: Uzyskiwanie dostępu do usługi Active Directory przez klientów MAPI
AD
Właściwości

Identyfikator artykułu: 302914 — ostatni przegląd: 10/20/2003 12:12:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbinfo KB302914
Opinia