FP2000: Komunikat o błędzie przy zapisie zmian w sieci Web: Nie można otworzyć pliku ...\_vti_pvt\Service.lck do zapisu

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby zapisania zmian w sieci Web na dysku twardym może pojawić się komunikat o błędzie podobny do poniższego:
Nie można otworzyć pliku ...\_vti_pvt\service.lck do zapisu.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli sieć Web została skopiowana z dysku CD-ROM, w związku z czym wszystkie pliki .lck są oznaczone jako tylko do odczytu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem usuń atrybut tylko do odczytu. W tym celu użyj jednej z następujących metod:

Metoda 1: Zmiana atrybutów sieci i podsieci Web w systemie Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.UWAGA: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwoływać się do dokumentacji posiadanego produktu.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający sieć Web.
 6. Kliknij dwukrotnie folder _vti_pvt.
 7. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem lck.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Service, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 9. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Services, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 11. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
Powtórz te czynności dla wszystkich podsieci web.

Metoda 2: Zmiana atrybutów za pomocą polecenia XCopy w wierszu polecenia

 1. Utwórz folder w katalogu głównym dysku C:. Na przykład utwórz folder o nazwie Website.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie command, aby otworzyć wiersz polecenia.
 4. Wpisz polecenie xcopy f: /h /s c:\website gdzie f jest literą dysku stacji CD-ROM lub DVD-ROM. Naciśnij klawisz ENTER. Wszystkie pliki z dysku CD-ROM zostaną skopiowane do folderu utworzonego w kroku 1.
Po wykonaniu tych czynności można otworzyć sieć Web w programie FrontPage i opublikować ją w innym miejscu dysku twardego.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku service.lck, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266216 FP2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..."
front page
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303255 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:51:42 — zmiana: 1.0

Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB303255
Opinia