Dodatki typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape nie działają po uaktualnieniu programu Internet Explorer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303401
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Dodatki typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape nie działają po uaktualnieniu programu Internet Explorer przez zainstalowanie jednego z wymienionych powyżej produktów.

Niektóre przykłady dodatków typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape stanowią takie produkty, jak QuickTime firmy Apple Computer, Inc.; Finale MusicViewer firmy Coda Music Technology oraz AlternaTIFF firmy Medical Informatics Engineering.
Przyczyna
Wymienione powyżej wersje programu Internet Explorer nie obsługują dodatków typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape.
Rozwiązanie
Skontaktuj się z producentem dodatku typu plug-in w stylu produktów firmy Netscape i zapytaj, czy dostępna jest wersja tego składnika zbudowana w technologii ActiveX. Firma Apple dostarczyła formant ActiveX, który przywraca dodatek QuickTime w programach Internet Explorer w wersji 5.5 SP2 oraz 6. Odwiedź następującą witrynę firmy Apple w sieci Web, aby pobrać i zainstalować ten formant:Informacje dla deweloperów o dodatku typu plug-in QuickTime ActiveX firmy Apple Computer, Inc. są dostępne w następującej witrynie firmy Apple w sieci Web:
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Wersje programu Internet Explorer wymienione powyżej nadal obsługują tagi Embed i Object oraz technologię ActiveX. Projektanci zawartości nadal mogą używać tagu Embed dla składników opartych na technologii ActiveX, co jest możliwe już od programu Internet Explorer 3. Wśród przykładów znajdują się programy Flash i Shockwave firmy Macromedia oraz SVG Viewer firmy Adobe Systems. Dodatkowe informacje o tagach Embed i Object oraz technologii ActiveX, znajdują się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
plugin plug in QT .MOV .MPG film ChemDraw Chem3D DjVu MrSID Dolphin Smalltalk Prodigy MDL NFUSE ICA CITRIX Brio Insight
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303401 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:55:45 — zmiana: 1.3

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbprb KB303401
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)