Komunikat o błędzie przy próbie wydrukowania strony sieci Web: Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy próbie wydrukowania strony sieci Web do pliku w programie Microsoft Internet Explorer może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Jeśli użyjesz polecenia Drukuj z menu Plik do wydrukowania strony sieci Web do pliku, to może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.

  Wiersz: 1210
  Znak: 1
  Błąd: Nieokreślony błąd.
  Kod: 0
  URL: res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/preview.dlg

  Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?
 • Jeśli użyjesz polecenia Podgląd wydruku z menu Plik, a następnie wydrukujesz stronę sieci Web do pliku z okna Podgląd wydruku, to pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd wewnętrzny i program Internet Explorer nie może wydrukować tego dokumentu.
W obu przypadkach dokument jest drukowany prawidłowo.
Przyczyna
Takie zachowanie występuje wtedy, gdy następujące warunki są prawdziwe:
 • Używany jest sterownik drukarki PostScript.
 • Wybrano format wyjściowy Encapsulated PostScript (EPS) w oknie dialogowym Właściwości: nazwa_drukarki, gdzie nazwa_drukarki jest nazwą drukarki PostScript.
Problem ten może również wystąpić, jeśli w konfiguracji drukarki określono dodawanie nagłówka i stopki na każdej drukowanej stronie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody.

Sterownik drukarki Postscript

Wyczyść pole wyboru Encapsulated PostScript (EPS) dla danych wyjściowych w oknie dialogowym Właściwości nazwa drukarki.

Usunięcie nagłówka i stopki z właściwości drukarki

Użyj narzędzia Drukarki w Panelu sterowania, aby usunąć lub wyłączyć wszystkie automatyczne nagłówki i stopki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się dokumentacją lub Pomocą online używanej drukarki.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303486 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:57:09 — zmiana: 4.2

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbpending KB303486
Opinia